ข้ามไปหน้าหลัก
ประกันชีวิต

FAQ: เหตุใดต้องตรวจสุขภาพก่อนสมัครทำประกัน

07/2022
doctor checking the patient with stethoscope

การตรวจสุขภาพก่อนสมัครประกันนั้นก็เพื่อให้การพิจารณารับประกันภัยนั้นพิจารณาตามข้อมูลสุขภาพที่เป็นไปตามความจริงมากที่สุด

หลายคนมีความคิดและสนใจในการทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพ แต่มักมีข้อสงสัยว่าเหตุใดต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนสมัครประกัน ซึ่งอาจไม่สะดวกตรวจ และไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม แต่รู้หรือไม่ว่าการทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพนั้นเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงให้กับคนที่คุณรักที่ยังอยู่หากคุณเกิดเหตุไม่คาดฝัน หรือไว้เป็นสวัสดิการยามเจ็บป่วยให้แก่ตัวคุณเองเพื่อไม่ให้กระทบกับเงินเก็บก้อนโตหรือรายรับที่คุณมี นั่นจึงหมายถึงคุณได้มีการฝากความเสี่ยงไว้กับบริษัทประกัน 

ด้วยสาเหตุสำคัญนี้จึงทำให้บริษัทประกันต้องทำการพิจารณาการรับประกันภัยให้ละเอียดถี่ถ้วนจากผู้ขอเอาประกันภัยเสียก่อน โดยจะมีเกณฑ์การพิจารณาจากประวัติสุขภาพ น้ำหนัก ส่วนสูง ที่ได้ให้มาในใบสมัคร รวมถึงการขอผลการตรวจสุขภาพในบางกรณี หรือบางแบบของผลิตภัณฑ์ประกันด้วย

ในบางผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ก็อาจผ่อนผันกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพก่อนทำประกันได้ เช่น แบบประกันสะสมทรัพย์ที่เป็นแบบประกันที่เน้นสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นมากกว่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองชีวิต หรือแบบประกันบำนาญ ที่ทำเพื่อไว้เป็นการวางแผนเกษียณ ที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินบำนาญเป็นงวดๆ ตามที่กำหนด ก็เช่นกัน แบบประกันเหล่านี้มักจะไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน

สำหรับกรณีที่ต้องตรวจสุขภาพ เกณฑ์ที่กำหนดไว้อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละบริษัท เช่นอายุ 16-45 ปี และทำประกันชีวิตความคุ้มครองเกิน 5 ล้านบาท จะต้องตรวจสุขภาพ หรืออีกปัจจัยที่เกี่ยวข้องจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักและส่วนสูง พูดให้เข้าใจง่ายๆ คือหากน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ หรือเกินเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทประกันจะขอให้ตรวจสุขภาพเพื่อนำผลตรวจมาประกอบการพิจารณารับประกันภัย เนื่องจากภาวะน้ำหนักต่ำหรือสูงเกินเกณฑ์นั้นอาจมีปัจจัยความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บที่มากขึ้นนั่นเอง

ซึ่งการให้ตรวจสุขภาพก่อนสมัครประกันนั้นก็เพื่อให้การพิจารณารับประกันภัยนั้นพิจารณาตามข้อมูลสุขภาพที่เป็นไปตามความจริงมากที่สุดและสำคัญคือเพื่อให้หลีกเลี่ยงการคิดค่าเบี้ยสูงเกินจำเป็น เพราะถึงแม้หากผู้ทำประกันอายุเยอะ แต่ดูแลรักษาสุขภาพดี ก็สามารถทำประกันได้ในอัตราเบี้ยมาตรฐาน ไม่ใช่อัตราเบี้ยประกันสูงเกินจริง

 

สงวนลิขสิทธิ์ @ ชับบ์ 2022 เนื้อหาในเอกสารนี้มีขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และจะไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำใด ๆ โปรดตรวจสอบข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นฉบับสมบูรณ์ของนโยบายของเราเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความคุ้มครองอาจได้รับการรับประกันโดยบริษัทชับบ์ หรือบริษัทในเครือข่ายอย่างน้อยหนึ่งราย สิทธิความคุ้มครองและบริการบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ในบางประเทศและบางเขตพื้นที่ ชับบ์® และประทับตราพาณิชย์ของชับบ์ Insured.SM เป็นเครื่องหมายการค้าของชับบ์ที่ได้รับการคุ้มครอง

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

เลือกแบบประกันชีวิตจากชับบ์ ไลฟ์ ตามช่วงชีวิตของคุณ