ข้ามไปหน้าหลัก
ประกันชีวิต

เคลมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในต้องทำอย่างไร?

07/2022
doctor writing prescription

ผู้เอาประกันภัยที่มีสัญญาค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน กับ ชับบ์ ไลฟ์ สามารถเคลมได้เมื่อแพทย์ผู้ทำการรักษา ลงความเห็นให้รักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน มีการลงทะเบียนรับเป็นผู้ป่วยใน และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเกิน 6 ชั่วโมง

ขั้นตอนการเคลมมี 2 ช่องทาง คือ เข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลในเครือข่าย ชับบ์ ไลฟ์ หรือ รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลอื่นๆ
 

  1. กรณีเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลในเครือข่าย ท่านเพียงยื่นบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยของ ชับบ์ ไลฟ์ พร้อมกับบัตรประชาชนแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เพื่อตรวจสอบสิทธิความคุ้มครอง หากสาเหตุที่เข้ารับการรักษามีความคุ้มครอง และค่ารักษาพยาบาลไม่เกินวงเงินคุ้มครองของสัญญา ท่านสามารถออกจากโรงพยาบาลได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินสักบาท แต่หากค่ารักษาพยาบาลเกินวงเงินไปบ้าง ท่านก็จ่ายเพียงวงเงินส่วนเกินเท่านั้น
  2. กรณีเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนอกเครือข่าย ผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายค่ารักษาไปก่อน และขอให้แพทย์ผู้ทำการรักษารายงานรายละเอียดการรักษา ตามแบบฟอร์มการเคลมของ ชับบ์ ไลฟ์ จากนั้นท่านกรอกรายละเอียดการเข้ารับการรักษาในแบบฟอร์มการเคลมด้านหน้าให้เรียบร้อย แนบกับใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ แล้วส่งไปมายังบริษัทฯ เพื่อพิจารณาสินไหมต่อไป


ตรวจสอบโรงพยาบาลเครือข่ายกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ คลิกที่นี่

ทั้งนี้ ผลประโยชน์การรักษาในโรงพยาบาล จะครอบคลุมในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องเข้าพักรักษาตัวเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งการรักษาในโรงพยาบาลสนาม และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) ที่มีโรงพยาบาลต้นทางเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญากับบริษัทฯ ได้ คลิกที่นี่

 

สงวนลิขสิทธิ์ @ ชับบ์ 2022 เนื้อหาในเอกสารนี้มีขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และจะไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำใด ๆ โปรดตรวจสอบข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นฉบับสมบูรณ์ของนโยบายของเราเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความคุ้มครองอาจได้รับการรับประกันโดยบริษัทชับบ์ หรือบริษัทในเครือข่ายอย่างน้อยหนึ่งราย สิทธิความคุ้มครองและบริการบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ในบางประเทศและบางเขตพื้นที่ ชับบ์® และประทับตราพาณิชย์ของชับบ์ Insured.SM เป็นเครื่องหมายการค้าของชับบ์ที่ได้รับการคุ้มครอง

ติดต่อเรา 

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ปกป้อง ดูแลคุณ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา เพื่อรับคําแนะนําเกี่ยวกับการปกป้อง คุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ