ข้ามไปหน้าหลัก
ประกันชีวิต

10 วิธี ฝึกออมเงินให้เป็นนิสัย

04/2024
guy checking the bills

การเก็บออมเงินเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างรากฐานทางการเงินที่ดีในอนาคต ช่วยให้บรรลุเป้าหมายส่วนตัวต่างๆ ได้ เช่น เรียนต่อ ท่องเที่ยวต่างประเทศ ซื้อบ้าน ซื้อรถ เปิดกิจการส่วนตัว แต่งงานและสร้างครอบครัว เป็นต้น รวมทั้งการออมเผื่อกรณีฉุกเฉินก็เป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะเมื่อเจอวิกฤตก็สามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ ลองมาฝึกการสร้างวินัยการออมให้เป็นนิสัยกัน

 

1. ออมเงินด้วยเทคนิค

เทคนิคการจัดการเงินแบบ 6 โหล หรือ 6 Jars เป็นวิธีการแบ่งเงินออมออกเป็น 6 โหล เปรียบเสมือนโหลแก้วใสแต่ละใบที่มีวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกัน ช่วยให้เราสามารถเก็บเงินได้อย่างมีระบบ และสร้างความมั่นคงทางการเงินได้ในระยะยาว

● โหลใบที่ 1 แบ่งออมเงิน 55% ไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

● โหลใบที่ 2 แบ่งออมเงิน 10% ให้รางวัลกับตัวเอง เพื่อความสุขส่วนตัว ซื้อของที่อยากได้

● โหลใบที่ 3 แบ่งออมเงิน 10% เพื่อการศึกษาและพัฒนาตนเอง เช่น สมัครเรียนคอร์สออนไลน์

● โหลใบที่ 4 แบ่งออมเงิน 10% เพื่อการแบ่งปัน เช่น การบริจาคเงิน ช่วยเหลือผู้ยากไร้

● โหลใบที่ 5 แบ่งออมเงิน 10% เพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อน สะสมประสบการณ์ใหม่ ๆ

● โหลใบที่ 6 แบ่งออมเงิน 5% เพื่ออิสรภาพทางการเงิน เป็นเงินที่เก็บไว้ลงทุนเพื่อสร้างรายได้ แบบไม่ต้องใช้เวลาทำงานแลกเงิน หรือที่เรียกว่า Passive Income เช่น การลงทุนในทรัพย์สินทางการเงิน เช่น หุ้น กองทุน พันธบัตร ฯลฯ

 

2. ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี

การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเป็นวิธีที่สามารถช่วยในการออมเงินได้ เป็นการลดยอดเงินที่ต้องจ่ายภาษี โดยสิทธิลดหย่อนภาษีสามารถทำใด้หลายทาง เช่น การลงทุนในกองทุนรวม การชำระเงินเพื่อการศึกษา การบริจาค รวมถึงการซื้อประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษี เป็นต้น 

 

3. เก็บแบงก์ 50 หยอดกระปุก

การเก็บแบงก์ 50 เป็นอีกหนึ่งวิธีในการออมเงิน ที่ง่ายและสนุกทั้งยังเป็นการฝึกนิสัยการออมเงินให้ตนเอง ซึ่งไม่จำเป็นต้องเก็บเฉพาะแบงก์ 50 เท่านั้น สามารถเลือกเป็นแบงก์ 20 หรือ เหรียญ 10 ก็ได้ขึ้นอยู่ที่การตั้งเป้าหมายการออมเงินของแต่ละคน ซึ่งหากคุณเลือกเก็บแบงก์ 50 วันละ 1 ใบ 1 ปี คุณจะออมเงินได้ทั้งสิ้น 18,250 บาท

 

4. เปิดบัญชีเงินฝากประจํา

การออมเงินด้วยการเปิดบัญชีเงินฝากประจำเป็นอีกวิธีที่ช่วยให้การออมเงินประสบความสำเร็จ เนื่องจากมีเงื่อนไขการฝากและถอนที่เข้มงวด ซึ่งช่วยป้องกันการใช้เงินฟุ่มเฟือย และช่วยสร้างนิสัยการออมเงินและความรับผิดชอบในการบริหารเงินได้ดีมากขึ้น ทั้งนี้ยังให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปอีกด้วย


 

5. ซื้อกองทุนรวม

การซื้อกองทุนรวมเป็นการนำเงินออมไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เช่น ตราสารหนี้ ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ โดยมีผู้จัดการกองทุน คอยช่วยบริหารเงินลงทุนให้ออกดอกออกผล ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลตามนโยบายของกองทุน

 

 

6. เก็บเศษเหรียญหยอดกระปุก

การนำเศษเหรียญ 5 บาท 10 บาท หรือเหรียญบาท ที่รับจากเงินทอนที่ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมาหยอดกระปุก เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างนิสัยการออมเงิน ซึ่งหากทุกคนในครอบครัวช่วยกันนำเศษเงินที่ได้มาหยอดกระปุกเพื่อออมเงินรวมกัน ภายในระยะเวลา 1 ปี เงินในกระปุกอาจทะลุถึงหลักหมื่นเลยก็เป็นได้


7. หักเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ทำให้การออมเงินเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยการหักเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝากอัตโนมัติทุกเดือน การใช้วิธีนี้จะช่วยให้มีเงินเก็บมากยิ่งขึ้น และหากปล่อยให้เงินโอนเข้าไปอัตโนมัติทุกเดือนสม่ำเสมอ พอระยะเวลาผ่านไป 1 ปี เงินในบัญชีก็จะเพิ่มพูนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

 

8. ซื้อประกันสะสมทรัพย์หรือประกันออมทรัพย์

การออมทรัพย์ผ่านการซื้อประกัน หรือที่เรียกว่า ประกันสะสมทรัพย์ เป็นวิธีที่หลายคนนิยมใช้กันเพราะนอกจากจะช่วยออมเงินแล้วยังคุ้มครองชีวิตอีกด้วย เช่น ประกันสะสมทรัพย์ 15 สมาร์ท แพลน ที่ให้ความคุ้มครองชีวิตนาน 21 ปี และยังสามารถ ใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร ช่วยให้ออมเงินได้มากยิ่งขึ้น

 

9. ปรับพฤติกรรมการซื้อไม่ใช้จ่ายสิ่งของฟุ่มเฟือย

การใช้เงินฟุ่มเฟือยเป็นปัจจัยสำคัญที่ขัดขวางการออมเงิน และสาเหตุของการใช้เงินฟุ่มเฟือยอาจเกิดจากความเครียด ความกังวลใจ จนทำให้ต้องออกไป ชอปปิง หรือการกดซื้อของออนไลน์ เพียงให้ตัวเองรู้สึกดี

แต่ก็ทำให้รู้สึกดีได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น เพราะสุดท้ายแล้วอาจต้องกลับมารู้สึกเครียดอีกครั้งกับเงินที่ใช้จ่ายไปทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ชักหน้าไม่ถึงหลัง จนทำให้การออมเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ ซึ่งนิสัยการใช้เงินฟุ่มเฟือยสามารถแก้ไขได้โดย ปรับพฤติกรรมการซื้อด้วยการกำหนดวงเงินซื้อของ เช่น การตั้งวงเงิน 1,000 บาทต่อเดือนสำหรับการซื้อเสื้อผ้าใหม่ หากเกินงบที่ตั้งไว้ให้อดทนรอจนกว่าจะถึงเดือนหน้าก่อนตัดสินใจซื้อ การทำแบบนี้จะช่วยให้สามารถควบคุมการใช้จ่าย ลดความเสี่ยงในการซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็น และสร้างเงินออมได้เป็นอย่างดีตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

 

10. ลดการใช้บัตรเครดิต

บัตรเครดิตทำให้การชำระเงินเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นมาก แต่ในบางครั้งความสะดวกนี้อาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการใช้จ่ายมากเกินไปโดยไม่รู้ตัว เพราะไม่ต้องมีเงินสดอยู่ในมือก็ยังสามารถซื้อสินค้าหรือบริการได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้เงินเดือนออก อาจทำให้ไม่รู้ตัวว่าเงินที่ใช้จ่ายไปมีมูลค่าเท่าไร จนก่อให้เกิดการสะสมเป็นหนี้สินได้ ดังนั้น การลดใช้บัตรเครดิตและใช้จ่ายเฉพาะที่จำเป็นจะช่วยให้ออมเงินได้มากขึ้น

 นอกจากนี้ การแยกบัญชีการออม ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้การออมของเราไปถึงตามเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ได้เช่นกัน เพราะเราควรจัดสรรเงินออมไว้ให้หลากหลายตามเป้าหมายในอนาคต เช่น ออมไว้ท่องเที่ยว ออมไว้ทำบ้าน ออมไว้เป็นกองทุนการศึกษาลูก ออมไว้เพื่อการเกษียณ ฯลฯ

ชับบ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต ช่วยลดความเสี่ยงในชีวิตและส่งเสริมแผนการเงินที่มั่นคงขึ้น ทั้งประกันชีวิต ประกันสุขภาพ อีกทั้งประกันเพื่อวางแผนเกษียณ และประกันเพื่อลดหย่อนภาษี

 

สงวนลิขสิทธิ์ @ ชับบ์ 2022 เนื้อหาในเอกสารนี้มีขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และจะไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำใด ๆ โปรดตรวจสอบข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นฉบับสมบูรณ์ของนโยบายของเราเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความคุ้มครองอาจได้รับการรับประกันโดยบริษัทชับบ์ หรือบริษัทในเครือข่ายอย่างน้อยหนึ่งราย สิทธิความคุ้มครองและบริการบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ในบางประเทศและบางเขตพื้นที่ ชับบ์® และประทับตราพาณิชย์ของชับบ์ Insured.SM เป็นเครื่องหมายการค้าของชับบ์ที่ได้รับการคุ้มครอง

ติดต่อเรา 

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ปกป้อง ดูแลคุณ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา เพื่อรับคําแนะนําเกี่ยวกับการปกป้อง คุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ