ข้ามไปหน้าหลัก
การจัดการด้านการเงิน

Active Income vs. Passive Income

12/2020
coins

โดยทั่วไปแล้วแหล่งที่มาของรายได้หรือรายรับนั้นมีโดยกัน 2 ประเภท ทั้งนี้หากเราลองทำความเข้าใจในประเภทของรายได้แล้ว ก็จะพบว่าจะมีข้อดีข้อเสียของตัวมันเองเช่นกัน ฉะนั้นหากเราเข้าใจก่อน ก็จะเตรียมการวางแผนเรื่องเงินรายได้ไว้เสียแต่เนิ่นๆ

1. Active income คือ รายได้ที่เกิดขึ้นเมื่อเราทำงาน ถ้าเกิดวันใดหยุดงานหรือทำงานไม่ได้ก็จะไม่ได้รับรายได้ เช่น เปิดร้านขายของ งานรับจ้างรายวัน นับรวมถึงพนักงานเงินเดือนด้วย แต่ก็จะมีความยืดหยุ่นกว่า ต่างกันตรงที่รับเงินจากสัญญาว่าจ้างเป็นรายเดือน บางวันที่ป่วยไม่สามารถทำงานได้ แต่ก็ยังได้รับเงินตามสิทธิการลาป่วย หรือสิทธิลาพักร้อน

ข้อดี: สามารถเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น จากการเพิ่มเวลาทำงานให้มากขึ้น หรือเพิ่มขึ้นจากความสามารถของตัวเอง ซึ่งเราสามารถพัฒนาได้เพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนจากการทำงานใดๆ ซึ่งผลตอบแทนโดยทั่วไปก็จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับทักษะความเชี่ยวชาญด้วยเช่นกัน

ข้อเสีย: ก็อย่างที่ทราบว่ารายได้มาจากการทำงาน ฉะนั้นต้องแลกมาด้วยเวลา ลงแรงกายแรงใจเพื่อแลกผลตอบแทน และในบางอาชีพอายุขัยก็เป็นข้อจำกัดของระยะเวลาทำงาน

2. Passive income คือ รายได้ที่ไม่ต้องใช้เวลาทำงานเพื่อแลกเงิน แต่สามารถได้รับผลตอบแทนจากการเป็นเจ้าของทรัพย์สินใดสิ่งหนึ่ง เช่น การเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อปล่อยเช่า การลงทุนในทรัพย์สินทางการเงิน เช่น หุ้น กองทุน พันธบัตร ฯลฯ

ข้อดี: มีอิสระมากกว่า คือได้เงินมาโดยไม่ต้องแลกด้วยการทำงาน อาจจะทำเล็กๆ น้อยๆ แบบไม่เต็มเวลา เช่น การเก็บค่าเช่า โดยรวมๆ ก็ถือเป็นความใฝ่ฝันของใครหลายๆ คน ที่เรียกว่า อิสรภาพทางการเงิน

ข้อเสีย: ต้องมีหรือเป็นเจ้าของในทรัพย์สินที่สามารถสร้างรายได้นั้นๆ เสียก่อน ซึ่งก่อนจะได้มาอาจจะต้องเก็บหอมรอมริบเพื่อได้มา หรือต้องใช้เวลาและรอคอยเป็นเวลานานๆ เสมือนการปลูกต้นไม้ไว้จนกว่าจะโตแล้วถึงจะสามารถเก็บเกี่ยวดอกผลมาใช้ประโยชน์ได้

ถึงรายได้ทั้งสองแบบจะมีข้อดีและข้อเสีย แต่หากเราวางแผนไว้เสียก่อนล่วงหน้า เราสามารถบรรลุเป้าหมายได้เช่นกัน ในวัยทำงานงาน เราควรบริหารเงิน active income ที่ได้รับมา ทยอยเก็บหรือลงทุนไว้ในทรัพย์สินที่จะสร้าง passive income ให้เราในอนาคตไว้ตามกำลังที่เรามี เพื่อให้ชีวิตในบั้นปลายที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีแม้จะเกษียณอายุไม่ได้ทำงานแล้วก็ตาม

ชับบ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต ขอแนะนำประกันชีวิตแบบตลอดชีพ เอ็กซ์ตร้า 90/15 ชำระเบี้ยเพียง 15 ปี ให้คุณสะสม passive income ได้ด้วยผลตอบแทนที่แน่นอน รับเงินคืนทุกปีตั้งแต่ครบปีกรมธรรม์แรก และรับยาวนานจนปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 89 ปี

  • คุ้มค่า ด้วยเงินคืนรายปีต่อเนื่องตลอดสัญญา และรับเงินคืนเพิ่มขึ้นทุกปี เมื่ออายุครบ 61-89 ปี
    • ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 จนถึงสิ้นปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 60 ปี รับเงินคืนปีละ 2.25%*
    • ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 61 ปี รับเงินคืนปีละ 10%* และเงินคืนจะเพิ่มสูงขึ้นอีกทุกปี ปีละ 0.5* จนถึงสิ้นปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 89 ปี ซึ่งจะได้รับเงินคืนสูงถึง 24%* รวมรับเงินคืนสูงสุด 493%*
  • เพิ่มค่า เลือกสะสมเงินคืนไว้กับบริษัทฯ โดยได้รับดอกเบี้ยไม่น้อยกว่า 2% ต่อปี
  • แน่นอน รับเงินก้อน 100%* เมื่อครบกำหนดสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 90 ปี
  • หมดห่วง ด้วยความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต แทนความห่วงใยส่งต่อให้คนที่คุณรัก
  • ลดหย่อนได้ เบี้ยประกันภัยสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

*% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

สงวนลิขสิทธิ์ @ ชับบ์ 2022 เนื้อหาในเอกสารนี้มีขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และจะไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำใด ๆ โปรดตรวจสอบข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นฉบับสมบูรณ์ของนโยบายของเราเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความคุ้มครองอาจได้รับการรับประกันโดยบริษัทชับบ์ หรือบริษัทในเครือข่ายอย่างน้อยหนึ่งราย สิทธิความคุ้มครองและบริการบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ในบางประเทศและบางเขตพื้นที่ ชับบ์® และประทับตราพาณิชย์ของชับบ์ Insured.SM เป็นเครื่องหมายการค้าของชับบ์ที่ได้รับการคุ้มครอง

ติดต่อ
ติดต่อ

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ