เพื่อประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านใช้งานในเบราว์เซอร์อื่น
เนื่องจากการใช้งานผ่าน Internet Explorer อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Chubb.com และคุณลักษณะบางอย่างของเว็บอาจไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

X
ข้ามไปหน้าหลัก

ประกันภัยสุดคุ้ม ไม่จำกัดอายุรถ พร้อมรับความคุ้มครองจากอุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 บาท 
 

*สำหรับจัดจำหน่ายผ่านช่องทางตัวแทนและนายหน้า

ความคุ้มครองหลัก

 • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 500,000 บาทต่อคน หรือ 10,000,000 บาทต่อครั้ง
 • ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000 บาทต่อครั้ง
   

เอกสารแนบท้ายภัยเพิ่ม

 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย. 01) คุ้มครอง 100,000 บาท (7/3 คน)
 • ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย. 02)  100,000 บาท (7/3 คน)
 • การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย. 03) 300,000 บาท
   

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

รับเงินชดเชยค่าเดินทางกรณีรถยนต์สูญหาย หรือเสียหายโดยสิ้นเชิง สูงสุดถึง 10,000 บาท

 

หมายเหตุ*

เบี้ยประกันภัยข้างต้นนี้ไม่รวม พ.ร.บ. และเป็นอัตราซึ่งหักส่วนลดทุกอย่างแล้วไม่มีส่วนลดใดเพิ่มอีก

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ประเภทรถยนต์ที่รับประกันภัย (รถเอเซีย)

  1.1 รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (รหัส 110, 120 เท่านั้น)
  1.2 รถยนต์บรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (รหัส 320 เท่านั้น)
   
 2. มูลค่ารถยนต์ ณ วันที่ทาประกันภัย ต้องไม่เกิน 2,000,000 บาท และไม่ต่ากว่าทุนประกันภัยตามแผนที่เลือกซื้อ
 3. คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งตามมาตรฐานที่ติดตั้งโดยโรงงานประกอบรถยนต์ หรือศูนย์จาหน่ายรถยนต์ กรณีอุปกรณ์ตกแต่งเสริมอื่นๆคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/ครั้ง เฉพาะรายการที่ได้แจ้งให้บริษัททราบเท่านั้น
 4. อายุรถยนต์ที่รับประกันภัย ไม่เกิน 25 ปี
 5. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้เป็นอัตราคงที่ (เบี้ยประกันภัยราคาเดียวกันทั้งงานใหม่และงานต่ออายุ)
 6. ประเภทรถยนต์ที่ไม่รับประกันภัย ได้แก่ Supercarรถแข่ง รถแต่ง รถโหลดเตี้ย ยกสูง และรถดัดแปลงใดๆ รถติดไซเรนทุกชนิดและรถที่เลขที่ทะเบียนทุกตัวเป็น ตัวเลข เช่น รถหกล้อ รถลาก รถพ่วง และรถสองแถว รวมไปถึงการใช้รถในการ Demoหรือ Testdriveทุกกรณี
 7. ไม่คุ้มครองวัสดุอุปกรณ์เช่น เครื่องทาความเย็น สีชนิดพิเศษ เคฟล่า สติ๊กเกอร์รวมไปถึงการเคลือบสีทุกชนิด
 8. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2564 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง