เพื่อประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านใช้งานในเบราว์เซอร์อื่น
เนื่องจากการใช้งานผ่าน Internet Explorer อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Chubb.com และคุณลักษณะบางอย่างของเว็บอาจไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

X
skip to main content

ศูนย์บริการลูกค้า

การเรียกร้องสินไหมทดแทน

ชับบ์ ไลฟ์ แคร์ เครือข่ายโรงพยาบาล

การบริการผู้ถือกรมธรรม์

การชำระเบี้ยประกันภัย

การพิจารณารับประกันภัย

ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน

รายชื่อตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต

man using tablet download file

ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย ประจำปี 2564

สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ได้ชำระเบี้ยประกันภัยในปี 2564 ท่านดาวน์โหลดหนังสือรับรองฯ เพื่อประกอบการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา