ข้ามไปหน้าหลัก
MyAccount บริการออนไลน์ ให้คุณเข้าถึงกรมธรรม์ได้ทุกที่ทุกเวลา

MyAccount บริการออนไลน์ เข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์ได้ทุกเวลา

บริการออนไลน์สำหรับลูกค้า ชับบ์ ไลฟ์ ทุกท่าน สามารถเข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์ได้ทุกเวลา เรียกดูข้อมูลกรมธรรม์ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ จ่ายเบี้ยออนไลน์ และดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ย 

ชับบ์ ไลฟ์ โฮมแคร์ คอยดูแลคุณหลังออกจากโรงพยาบาล

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ด้วยบริการดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บ้าน

ชับบ์ ไลฟ์ มอบบริการสุดพิเศษสำหรับลูกค้า ด้วย “ชับบ์ ไลฟ์ โฮมแคร์” บริการดูแลสุขภาพต่อเนื่อง โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มาดูแลถึงที่บ้าน หลังจากเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

ชับบ์ ไลฟ์ แคร์ เครือข่ายโรงพยาบาล

การเรียกร้องสินไหมทดแทน

การบริการผู้ถือกรมธรรม์

การชำระเบี้ยประกันภัย

การพิจารณารับประกันภัย

ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน

รายชื่อตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต

แบบฟอร์มรับรองตนเองเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ

แบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล