เพื่อประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านใช้งานในเบราว์เซอร์อื่น
เนื่องจากการใช้งานผ่าน Internet Explorer อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Chubb.com และคุณลักษณะบางอย่างของเว็บอาจไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

X

ชับบ์ ไลฟ์ โฮมแคร์ - คอยดูแลในวันที่คุณต้องการมากที่สุด

ข้ามไปหน้าหลัก
ชับบ์ ไลฟ์ โฮมแคร์ ดูแลคุณ

ชับบ์ ไลฟ์ มอบบริการสุดพิเศษสำหรับลูกค้า ด้วย ชับบ์ ไลฟ์ โฮมแคร์ บริการดูแลสุขภาพต่อเนื่อง โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มาดูแลถึงที่บ้าน หลังจากเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ พร้อมบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์หลังการรักษาพยาบาล เพื่อการดูแลครอบครัวคุณอย่างทันท่วงที และยังสามารถมอบสิทธิพิเศษข้างต้นนี้ให้แก่สมาชิกในครอบครัวได้

ผู้มีสิทธิ์รับบริการ

 1. ลูกค้า ชับบ์ ไลฟ์ ที่มีสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัดแบบเหมาจ่าย เฮลท์ พรีเมียม (HP),  เฮลท์ พรีเมียม พลัส (HPP, HPPM), เฮลท์ โพรเทคเตอร์ (HSP) และเอช เอส พี พี (HSPP, HSPPM)
 2. เป็นผู้เข้ารับการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) มากกว่า 6 ชั่วโมง หรือ
 3. เป็นผู้เข้าพักรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก ICU หรือ
 4. เป็นผู้เข้ารับการผ่าตัดหรือหัตถการ หรือ
 5. เจ็บป่วยเนื่องจากโรคร้ายแรง อาทิ โรคมะเร็ง การรักษาโดยการใช้เคมีบำบัด หรือโรคไต เป็นต้น หรือ
 6. ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและต้องการทำความสะอาดบาดแผล แต่ไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลเองได้
 7. สามารถติดต่อขอรับสิทธิการใช้บริการภายใน 30 วัน นับจากออกจากโรงพยาบาล
   

“ชับบ์ ไลฟ์ โฮมแคร์” บริการดูแลสุขภาพต่อเนื่อง

*สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ที่มีสัญญาเพิ่มเติม เฮลท์ พรีเมียม (HP), เฮลท์ พรีเมียม พลัส (HPP), เฮลท์ โพรเทคเตอร์ (HSP) และเอช เอส พี พี (HSPP) แผน 3-5 เท่านั้น ทั้งนี้ สามารถมอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกในครอบครัว รวมถึงบริการดูแลต่อเนื่องที่บ้านด้วย

การให้บริการโดยบุคคลกรทางการแพทย์

พยาบาลวิชาชีพ

 • ฉีดยาและรักษาตามอาการ
 • วางแผนการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
 • ทำการตรวจสอบและวินิจฉัยผล
 • ให้คำแนะนำในการดูแลตนหลังออกจากโรงพยาบาล

ผู้ดูแลผู้ป่วย

 • ช่วยเหลือผู้ป่วยในการอาบน้ำ แต่งตัว
  ป้อนอาหาร ช่วยทำงานบ้านเล็กน้อย
 • อยู่เป็นเพื่อนผู้ป่วย
   

ผู้ช่วยพยาบาล

 • จัดยาให้ทานตามที่แพทย์สั่งและให้การรักษาขั้นพื้นฐาน
 • ช่วยอาบน้ำ แต่งตัว ป้อนอาหาร
 • ให้คำแนะนำทางการแพทย์พื้นฐานแก่ผู้ป่วย
 • รายงานอาการของผู้ป่วยให้พยาบาลวิชาชีพวินิจฉัย

นักกายภาพบำบัด

 • วินิจฉัยอาการบาดเจ็บเบื้องต้น ให้คำปรึกษา และวางตารางการทำกายภาพบำบัด
 • ช่วยเหลือให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวด้วยตนเองได้โดยเร็วที่สุด
ชับบ์ ไลฟ์ โฮมแคร์

เงื่อนไขการให้บริการ “ชับบ์ ไลฟ์ โฮมแคร์”

 1. การให้บริการดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บ้านนี้ ไม่รวมค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วยค้ำยัน รถเข็นของผู้รับบริการ อุปกรณ์ออกซิเจน และรวมถึงเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆ เช่น สำลี ผ้าพันแผล เข็มฉีดยา ค่าเดินทางเพื่อพาไปพบแพทย์ตามกำหนดนัดบริการ
 2. ขอสงวนสิทธิ์ให้การบริการในที่อยู่ประจำของผู้เอาประกันภัยหรือของเครือญาติ และอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 3. การให้บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์หลังการรักษาพยาบาล ไม่รวมค่ายา และค่าบริการจัดส่งยา
 4. บริการนี้ถือเป็นบริการเพิ่มเติมพิเศษ ไม่สามารถเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ กรณีลูกค้าไม่รับบริการดังกล่าวภายในเงื่อนไข และระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิการใช้บริการในครั้งนั้น ๆ
 5. เพื่อให้การบริการการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ให้บริการจะประเมินความจำเป็นและเสนอแผนการดูแลสุขภาพต่อเนื่องให้กับลูกค้าผู้มีสิทธิรับบริการ
 6. บริการพิเศษนี้มอบให้ลูกค้า 1 รายต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น ตามระยะเวลาแคมเปญกำหนด โดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนกรมธรรม์ที่ถือครอง โดยให้บริการสูงสุด 7 ครั้งต่อปีกรมธรรม์
 7. บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการและกำหนดเงื่อนไขการให้บริการพิเศษนี้ ชับบ์ ไลฟ์ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกการบริการส่วนหนึ่งส่วนใดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. สิทธิพิเศษนี้สามารถมอบให้สมาชิกในครอบครัว รวมถึงบริการดูแลต่อเนื่องที่บ้านได้ ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ เฮลท์ พรีเมียม (HP), เฮลท์ พรีเมียม พลัส (HPP), เฮลท์ โพรเทคเตอร์ (HSP) และเอช เอส พี พี (HSPP) แผน 3-5 เท่านั้น 

ชับบ์ ไลฟ์ โฮมแคร์ บริการดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บ้าน

เพื่อการดูแลครอบครัวคุณอย่างทันท่วงที และยังสามารถมอบสิทธิพิเศษข้างต้นนี้ให้แก่สมาชิกในครอบครัวได้