เพื่อประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านใช้งานในเบราว์เซอร์อื่น
เนื่องจากการใช้งานผ่าน Internet Explorer อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Chubb.com และคุณลักษณะบางอย่างของเว็บอาจไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

X

ชับบ์ ไลฟ์ โฮมแคร์ - คอยดูแลในวันที่คุณต้องการมากที่สุด

ข้ามไปหน้าหลัก
ชับบ์ ไลฟ์ โฮมแคร์ ดูแลคุณ

ชับบ์ ไลฟ์ มอบบริการสุดพิเศษสำหรับลูกค้า ด้วย ชับบ์ ไลฟ์ โฮมแคร์ บริการดูแลสุขภาพต่อเนื่อง โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มาดูแลถึงที่บ้าน หลังจากเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ พร้อมบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์หลังการรักษาพยาบาล เพื่อการดูแลครอบครัวคุณอย่างทันท่วงที และยังสามารถมอบสิทธิพิเศษข้างต้นนี้ให้แก่สมาชิกในครอบครัวได้

ผู้มีสิทธิ์รับบริการ

 1. ลูกค้า ชับบ์ ไลฟ์ ที่มีสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัดแบบเหมาจ่าย  เฮลท์ พรีเมียม เอ็กซ์ตร้า (HPE), เฮลท์ พรีเมียม (HP),  เฮลท์ พรีเมียม พลัส (HPP, HPPM), เฮลท์ โพรเทคเตอร์ (HSP), เอช เอส พี พี (HSPP, HSPPM) และ เฮลท์ พรีเมียม เอ็กซ์ตร้า (HPE)
 2. เป็นผู้เข้ารับการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) มากกว่า 6 ชั่วโมง หรือ
 3. เป็นผู้เข้าพักรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก ICU หรือ
 4. เป็นผู้เข้ารับการผ่าตัดหรือหัตถการ หรือ
 5. เจ็บป่วยเนื่องจากโรคร้ายแรง อาทิ โรคมะเร็ง การรักษาโดยการใช้เคมีบำบัด หรือโรคไต เป็นต้น หรือ
 6. ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและต้องการทำความสะอาดบาดแผล แต่ไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลเองได้
 7. สามารถติดต่อขอรับสิทธิการใช้บริการภายใน 30 วัน นับจากออกจากโรงพยาบาล
   

“ชับบ์ ไลฟ์ โฮมแคร์” บริการดูแลสุขภาพต่อเนื่อง

*สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ที่มีสัญญาเพิ่มเติม เฮลท์ พรีเมียม (HP), เฮลท์ พรีเมียม พลัส (HPP), เฮลท์ โพรเทคเตอร์ (HSP), เอช เอส พี พี (HSPP) แผน 3-5 และ เฮลท์ พรีเมียม เอ็กซ์ตร้า (HPE) แผน 3-6 เท่านั้น ทั้งนี้ สามารถมอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกในครอบครัว รวมถึงบริการดูแลต่อเนื่องที่บ้านด้วย

การให้บริการโดยบุคคลกรทางการแพทย์

พยาบาลวิชาชีพ

 • ฉีดยาและรักษาตามอาการ
 • วางแผนการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
 • ทำการตรวจสอบและวินิจฉัยผล
 • ให้คำแนะนำในการดูแลตนหลังออกจากโรงพยาบาล

ผู้ดูแลผู้ป่วย

 • ช่วยเหลือผู้ป่วยในการอาบน้ำ แต่งตัว
  ป้อนอาหาร ช่วยทำงานบ้านเล็กน้อย
 • อยู่เป็นเพื่อนผู้ป่วย
   

ผู้ช่วยพยาบาล

 • จัดยาให้ทานตามที่แพทย์สั่งและให้การรักษาขั้นพื้นฐาน
 • ช่วยอาบน้ำ แต่งตัว ป้อนอาหาร
 • ให้คำแนะนำทางการแพทย์พื้นฐานแก่ผู้ป่วย
 • รายงานอาการของผู้ป่วยให้พยาบาลวิชาชีพวินิจฉัย

นักกายภาพบำบัด

 • วินิจฉัยอาการบาดเจ็บเบื้องต้น ให้คำปรึกษา และวางตารางการทำกายภาพบำบัด
 • ช่วยเหลือให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวด้วยตนเองได้โดยเร็วที่สุด
ชับบ์ ไลฟ์ โฮมแคร์

เงื่อนไขการให้บริการ “ชับบ์ ไลฟ์ โฮมแคร์”

 1. การให้บริการดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บ้านนี้ ไม่รวมค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วยค้ำยัน รถเข็นของผู้รับบริการ อุปกรณ์ออกซิเจน และรวมถึงเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆ เช่น สำลี ผ้าพันแผล เข็มฉีดยา ค่าเดินทางเพื่อพาไปพบแพทย์ตามกำหนดนัดบริการ
 2. ขอสงวนสิทธิ์ให้การบริการในที่อยู่ประจำของผู้เอาประกันภัยหรือของเครือญาติ และอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 3. การให้บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์หลังการรักษาพยาบาล ไม่รวมค่ายา และค่าบริการจัดส่งยา
 4. บริการนี้ถือเป็นบริการเพิ่มเติมพิเศษ ไม่สามารถเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ กรณีลูกค้าไม่รับบริการดังกล่าวภายในเงื่อนไข และระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิการใช้บริการในครั้งนั้น ๆ
 5. เพื่อให้การบริการการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ให้บริการจะประเมินความจำเป็นและเสนอแผนการดูแลสุขภาพต่อเนื่องให้กับลูกค้าผู้มีสิทธิรับบริการ
 6. บริการพิเศษนี้มอบให้ลูกค้า 1 รายต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น ตามระยะเวลาแคมเปญกำหนด โดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนกรมธรรม์ที่ถือครอง โดยให้บริการสูงสุด 7 ครั้งต่อปีกรมธรรม์
 7. บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการและกำหนดเงื่อนไขการให้บริการพิเศษนี้ ชับบ์ ไลฟ์ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกการบริการส่วนหนึ่งส่วนใดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. สิทธิพิเศษนี้สามารถมอบให้สมาชิกในครอบครัว รวมถึงบริการดูแลต่อเนื่องที่บ้านได้ ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ เฮลท์ พรีเมียม (HP), เฮลท์ พรีเมียม พลัส (HPP), เฮลท์ โพรเทคเตอร์ (HSP), เอช เอส พี พี (HSPP) แผน 3-5 และเฮลท์ พรีเมียม เอ็กซ์ตร้า (HPE) แผน 3-6 เท่านั้น 

ชับบ์ ไลฟ์ โฮมแคร์ คอยดูแลในวันที่คุณต้องการมากที่สุด

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ชับบ์ ไลฟ์ กับบริการดูแลสุขภาพที่บ้าน โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มาคอยดูแลถึงที่บ้านหลังจากเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

ชับบ์ ไลฟ์ โฮมแคร์ บริการดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บ้าน

เพื่อการดูแลครอบครัวคุณอย่างทันท่วงที และยังสามารถมอบสิทธิพิเศษข้างต้นนี้ให้แก่สมาชิกในครอบครัวได้