ประกันชีวิตตลอดชีพแบบไม่มีเงินปันผล เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยฯ ได้

ข้ามไปหน้าหลัก

คุณภาพชีวิตที่คุณจัดสรรได้

เลือกใช้ชีวิตสบายใจ ไร้กังวล กับหลักประกันชีวิตที่มั่นคงสำหรับคุณและคนที่คุณรัก ด้วยแบบประกันภัย ‘ตลอดชีพ’ ที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยหลากหลายให้คุณเลือกและจัดสรรได้ คุณจะมั่นใจได้ว่าคนที่คุณรักจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างที่คุณต้องการ แม้ในวันที่คุณไม่สามารถดูแลเขาได้อีกต่อไป

ลักษณะเด่นของแบบประกันชีวิต

 • ความคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุ 99 ปี
 • เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยได้แบบจ่าย 15 ปี หรือจนอายุครบ 90 ปี
 • ให้ความคุ้มครองสูง ในอัตราค่าเบี้ยประกันภัยที่คุ้มค่า
 • รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • เลือกซื้อความคุ้มครองอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามความต้องการ เช่น ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันโรคร้ายแรง เป็นต้น
 • ใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร (อ่านรายละเอียด)
 • มีส่วนลดค่าเบี้ยประกันชีวิต ดังนี้
  • แผนประกันภัยที่มีระยะเวลาการชำระเบี้ยฯ 15 ปี ที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไป
  • แผนประกันภัยที่มีระยะเวลาการชำระเบี้ยฯ จนถึงอายุ 90 ปี ที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 400,000 บาทขึ้นไป

ผลประโยชน์ความคุ้มครองชีวิต

 • บริษัทฯ จะจ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนครบกำหนดสัญญา หรือมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญาที่อายุ 99 ปี

ตัวอย่างข้อเสนอ

สำหรับเพศหญิง อายุ 45 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ย 15 ปี
 
 • ความคุ้มครองชีวิต 400,000 บาท (1)
 • เบี้ยประกันภัยที่จ่ายโดยรวม 168,000 บาท (2)
  • เบี้ยประกันภัยต่อปี 11,200 บาท (หักส่วนลดแล้ว 400 บาท)
  • จ่ายเบี้ยฯ 15 ปี จนถึงอายุ 59 ปี
 • เงินครบกำหนดสัญญา เมื่ออายุครบ 99 ปี 400,000 บาท (3)
 • ส่วนต่างระหว่างเบี้ยฯ ที่จ่ายโดยรวมและผลประโยชน์ (3)-(2) 232,000 บาท

 

หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนอายุ 99 ปี หรือมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา บริษัทฯ จะจ่าย 400,000 บาท

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

ส่วนลด (บาท)

สำหรับแบบชำระเบี้ย 15 ปี

250,000 250
1,000,000 1,000

 

ข้อกำหนดการรับประกันภัยเบื้องต้น

ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในแบบประกันภัยก่อนการตัดสินใจ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ ทั้งนี้ การรับประกันภัยจะเป็นไปตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ