เพื่อประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านใช้งานในเบราว์เซอร์อื่น
เนื่องจากการใช้งานผ่าน Internet Explorer อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Chubb.com และคุณลักษณะบางอย่างของเว็บอาจไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

X
skip to main content

หมดกังวลกับภาระค่าใช้จ่าย เมื่อต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล

ใช้ชีวิตสุขใจไร้กังวลกับสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด (รพ.) ดีไลท์แคร์ (HSD) ที่ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งจากการเจ็บป่วยและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ให้คุณมั่นใจได้ว่าแผนอนาคตที่คุณตั้งใจไว้จะไม่กระทบ และไม่สร้างภาระค่าใช้จ่ายให้กับคนที่คุณรัก

ความคุ้มครองและผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด (รพ.) ดีไลท์แคร์ (HSD)

ผลประโยชน์

แผนการประกันภัย

500

1000

1500

2000

2500

3000 3500

1. ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000 3,500

2. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ

7,000

17,000

21,000

23,000

25,000

27,000 29,000

3. ค่าธรรมเนียมผ่าตัด

40,000

50,000

60,000

80,000

100,000

100,000 100,000

4. ค่าห้องผ่าตัด

3,500

4,500

5,000

6,000

7,000

8,000 9,000

5. ค่าวางยาสลบ

4,000

5,000

6,000

8,000

10,000

10,000 10,000

6. ค่าวินิจฉัยโรคในห้องทดลองต่างๆ

3,500

3,500

3,500

3,500

4,000

4,000 4,500

7. ค่าปรึกษาแพทย์

500

700

900

1,100

1,200

1,200 1,200

8. ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินอันเนื่องจากอุบัติเหตุ

2,500

3,500

4,000

6,000

7,000

8,000 9,000

 

ผลประโยชน์

แผนการประกันภัย

4000

4500

5000

6000

8000

10000

1. ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล

4,000

4,500

5,000

6,000

8,000

10,000

2. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ

33,000

37,000 41,000 54,000 66,000 82,000

3. ค่าธรรมเนียมผ่าตัด

120,000

140,000 150,000 160,000
180,000
200,000

4. ค่าห้องผ่าตัด

10,000 11,000 12,000 12,000 13,000 14,000

5. ค่าวางยาสลบ

12,000 14,000 15,000 16,000 18,000 20,000

6. ค่าวินิจฉัยโรคในห้องทดลองต่างๆ

4,500

5,000 5,000 5,500 6,500 7,500

7. ค่าปรึกษาแพทย์

1,200

1,300 1,300 1,400 1,600 1,800

8. ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินอันเนื่องจากอุบัติเหตุ

10,000

10,000 11,000 11,000 13,000 15,000

*เงื่อนไขการรับประกันภัย : ตามข้อกำหนดของบริษัท

อายุรับประกันภัย

  • 6 - 70 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 79 ปี)

ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในแบบประกันภัยก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้การรับประกันภัยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ รายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ