แบบประกันชีวิต ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ พลัส คุณภาพชีวิตที่คุณออกแบบได้

ข้ามไปหน้าหลัก

คุณภาพชีวิตที่คุณออกแบบได้

อุ่นใจกับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าด้วยแบบประกันชีวิต ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ พลัส ที่มอบความคุ้มครองตลอดชีพอย่างครอบคลุม คุณจะสามารถดูแลตัวเองได้โดยไม่เป็นภาระกับครอบครัว หากเจ็บป่วย เป็นโรคร้ายแรง หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เพื่อมั่นใจว่าเงินออมจะไม่ได้รับผลกระทบ และยังสบายใจได้ว่าคุณจะมอบมรดกให้กับคนที่คุณรักหากต้องจากไปก่อนวัยอันควร

ลักษณะเด่นของแบบประกันชีวิต

 • คุ้มครองชีวิตจนถึงอายุ 99 ปี
 • ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 20 ปี
 • ให้ความคุ้มครองสูง ในอัตราค่าเบี้ยประกันภัยที่คุ้มค่า
 • รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมอื่นๆ ทั้งประกันอุบัติเหตุ ประกันโรคร้ายแรง และเงินชดเชยรายได้ขณะรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
 • ใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร (อ่านรายละเอียด)
 • มีส่วนลดค่าเบี้ยประกันชีวิตสำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 400,000 บาทขึ้นไป

ผลประโยชน์ความคุ้มครองชีวิต

 • บริษัทฯ จะจ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนครบกำหนดสัญญา หรือมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญาที่อายุ 99 ปี

ตัวอย่างข้อเสนอ

สำหรับเพศชาย อายุ 33 ปี
 
 • ความคุ้มครองชีวิต 1,000,000 บาท (1)
 • เบี้ยประกันภัยที่จ่ายรวม 257,200 บาท (2)
  • เบี้ยประกันภัยต่อปี 12,860 บาท (หักส่วนลดแล้ว 5,000 บาท)
  • จ่ายเบี้ยฯ 20 ปี จนถึงอายุ 52 ปี
 • เงินครบกำหนดสัญญา เมื่ออายุครบ 99 ปี 1,000,000 บาท (3)
 • ส่วนต่างระหว่างเบี้ยฯ ที่จ่ายโดยรวมและผลประโยชน์ครบกำหนดสัญญา (3)-(2) 742,800 บาทหมายเหตุ: ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันชีวิต
หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนครบอายุ 99 ปี หรือมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา บริษัทฯ จะจ่าย 1,000,000 บาท

 

ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย ตัวอย่าง

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) ส่วนลด (บาท)
500,000 1,000
800,000 2,400
1,000,000 5,000

ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในแบบประกันภัยก่อนการตัดสินใจ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ ทั้งนี้ การรับประกันภัยจะเป็นไปตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

 

ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุ

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ