ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองชีวิต ทุพพลภาพ และค่ารักษาพยาบาล

ข้ามไปหน้าหลัก

Personal Accident Series A

แผนประกันอุบัติเหตุวัยใส ให้ความคุ้มครองที่คุ้มค่า 

จ่ายเบี้ยต่ำเพียงวันละไม่ถึง 1 บาท คุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง 3 ล้านบาท

ประกันอุบัติเหตุ PA Beyond

คุ้มครองทันใจ สูงสุด 2.5 ล้านบาท เพื่อรับมือกับทุกความเสี่ยงและเหตุไม่คาดฝัน 

พร้อมรับเงินชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ  สูงสุด 90 วัน

Personal Accident Series C

แผนประกันอุบัติเหตุหมดห่วง เรื่องค่ารักษาพยาบาลให้ชับบ์ดูแล

ให้คุณอุ่นใจเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด ด้วยค่ารักษาพยาบาลไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดทั้งปี

ปิดตำนานควาญช้างหัวใจเหล็ก

แม้จากไป...คุณสมศักดิ์ยังคงมอบความห่วงใยให้ครอบครัว