skip to main content

Personal Accident Series A

แผนประกันอุบัติเหตุวัยใส ให้ความคุ้มครองที่คุ้มค่า 

จ่ายเบี้ยต่ำเพียงวันละไม่ถึง 1 บาท คุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง 3 ล้านบาท

Personal Accident Series C

แผนประกันอุบัติเหตุหมดห่วง เรื่องค่ารักษาพยาบาลให้ชับบ์ดูแล

ให้คุณอุ่นใจเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด ด้วยค่ารักษาพยาบาลไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดทั้งปี

snap - testimonial Manhout

ปิดตำนานควาญช้างหัวใจเหล็ก

แม้จากไป...คุณสมศักดิ์ยังคงมอบความห่วงใยให้ครอบครัว