ข้ามไปหน้าหลัก

จ่ายเบี้ยต่ำอย่างสบาย ๆ เพียงวันละไม่ถึง 1 บาท คุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง 3 ล้านบาท

ความคุ้มครองหลัก

 • คุ้มครองเมื่อเสียชีวิตหรือพิการ จากอุบัติเหตุ ฆาตกรรม ลอบทำร้ายและขับขี่โดยสารรถจักรยานยนต์
 • ค่าปลงศพที่เกิดจากอุบัติเหตุ
 • จ่ายเพิ่มอีก 1 เท่า จากอุบัติเหตุที่เกิดในวันหยุดราชการ รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
 • จ่ายเพิ่มอีก 1 เท่า กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะ


แผนประกันภัยนี้ เหมาะกับใคร ? (Happy Start Up)

 • ผู้ที่อาจจะมีประกันอยู่แล้วแต่ต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มในเรื่องของการเสียชีวิตหรือพิการจากอุบัติเหตุ
 • วัยรุ่น, คนเพิ่งเริ่มทำงาน, วัยรุ่นสร้างตัว
 • คนโสด หรือ คนที่มีรายได้ไม่มาก
 • ผู้ที่มีประกันภัย (ค่ารักษา) กับบริษัทฯ อื่นอยู่แล้ว
 • ผู้ที่ต้องการทุนสูง(ความคุ้มครอง) เบี้ยประกันภัยต่ำ

   

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. มีสัญชาติไทย หรือ ชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีใบอนุญาติทำงานตามกฎหมาย
 2. อายุที่รับประกันภัย ผู้ใหญ่ อายุ 15 – 70 ปี (ต่ออายุได้ถึง 75 ปี)
 3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ และไม่เป็นโรคร้ายแรง เช่น โรคหัวใจ ,โรคเอดส์, โรคมะเร็ง, โรคทางสมอง, โรคตับแข็ง, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคไขข้อกระดูก, โรคลมชัก, SLE, โรคพิษสุราเรื้อรัง เป็นต้น
 4. ผู้รับผลประโยชน์ของแผนประกันภัยนี้ต้องเป็นทายาทโดยธรรมหรือมีความสัมพันธ์ในความเป็นญาติร่วมสายโลหิตเดียวกันเท่านั้น
 5. แผนประกันภัย PA Series จำกัดจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมกันสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อคน
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันภัยหากตรวจพบว่าผู้เอาประกันภัยมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขการรับประกันภัย บริษัทฯถือว่าการทำประกันภัยนั้นไม่มีผลบังคับและบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนสำหรับการทำประกันภัยที่ไม่มีผลบังคับดังกล่าว

   

รายละเอียดเพิ่มเติม

a close up of a sign

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ให้ชับบ์ปกป้องดูแลคุณ

โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงภัยต่าง ๆ