เพื่อประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านใช้งานในเบราว์เซอร์อื่น
เนื่องจากการใช้งานผ่าน Internet Explorer อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Chubb.com และคุณลักษณะบางอย่างของเว็บอาจไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

X
ข้ามไปหน้าหลัก

ประกันชดเชยรายได้ ไม่เคลม มีคืน

✔ คุ้มครองทั้งเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ

✔ ไม่เคลมรับเงินคืน 15% ของค่าเบี้ย ทุกๆ 2 ปี

 

ชดเชยรายวัน

เงินประกันรายได้อุบัติเหตุสูงสุด 6,000 บาท/วัน*

ไม่เคลมได้คืน

มอบโบนัสเงินคืนทุก 2 ปี 15% กรณีไม่เคยเคลมประกัน

รับเงินชดเชยพิเศษ

กรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเกิน 10 วัน

รายละเอียดความคุ้มครอง
  • เงินชดเชยรายได้จากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ สูงสุดวันละ 3,000 บาท*
  • กรณีรักษาตัวใน ICU รับเงิดชดเชยเพิ่ม สูงสุด 3,000 บาท*

 

  • ไม่เคลม ได้เงินคืน 15% ของค่าเบี้ย ทุกๆ 2 ปี
  • รับเงินปลอบขวัญ สูงสุด 10,000 บาท** หากนอน รพ.ติดต่อกันเกิน 10 วัน

* ความคุ้มครองสำหรับแผน L

เงื่อนไข
  1. อายุรับประกัน 20-55 ปี และต่ออายุได้ถึง 60 ปี
  2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  3. รับประกันภัยโดย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย