ประกันสุขภาพ - ชับบ์สามัคคีประกันภัย Chubb Samaggi Insurance

ข้ามไปหน้าหลัก

ประกันชดเชยรายได้ HIP DOUBLE HAP

  • ผลประโยชน์การชดเชยรายได้เป็นรายวันระหว่างการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน)
  • บริการการเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

ประกันสุขภาพ Basic Work & Play

  • คุ้มครองโรคในกลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม
  • คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะลุกลาม***
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสำหรับการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ และ/หรือการติดเชื้อทางเดินอาหาร