ประกันสุขภาพ chubb ชับบ์สามัคคีประกันภัย คุ้มครองมะเร็ง โรคร้าย โรคไต ออฟฟิศซินโดรม โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ/ทางเดินอาหาร

ข้ามไปหน้าหลัก
ประกันสุขภาพ

Basic Work & Play

เจ็บป่วยออฟฟิศซินโดรม หรือเจ็บหนักติดเชื้อทางเดินหายใจ/ทางเดินอาหาร และโรคมะเร็ง คลายกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลได้

ประกันสุขภาพ ออฟฟิศซินโครม โรคร้าย มะเร็ง ชับบ์ chubb
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลในกลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม สูงสุด 300,000 บาท
ระยะเวลาคุ้มครอง สูงสุดถึงอายุ 70 ปี***
บริการการเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่าย
รายละเอียดความคุ้มครอง
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสำหรับเจ็บป่วยด้วยโรคในกลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสำหรับการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ และ/หรือการติดเชื้อทางเดินอาหาร
  • คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะลุกลาม***

 

สนใจทำประกันสุขภาพกับชับบ์

กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มด้านล่าง หรือโทร 1758

กรุณาระบุชื่อ
กรุณาระบุนามสกุล
กรุณาระบุอีเมล
กรุณาระบุหมายเลขโทรศัพท์
ท่านมีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตหรือไม่?
กรุณาตอบคำถาม
This field is required

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ใช้และอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการพิจารณารับประกันภัย การบริหารจัดการกรมธรรม์ การจัดการสินไหมทดแทน และวัตถุประสงค์ด้านประกันภัยอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท โดยท่านสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทได้ ที่นี่

รายละเอียดแผนประกันสุขภาพ Basic Work & Play ทั้ง 6 แผน

เงื่อนไข
  1. อายุรับประกัน 20-60 ปี และต่ออายุได้ถึง 70 ปี***
  2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  3. รับประกันภัยโดย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย