ประกันชดเชยรายได้ ชับบ์สามัคคีประกันภัย คุ้มครองเงินชดเชยรายได้รายวันเมื่อรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ

ข้ามไปหน้าหลัก
ประกันชดเชยรายได้

HIP DOUBLE HAP

เจ็บป่วยไร้กังวล อุ่นใจด้วยเงินชดเชยรายได้รายวัน เมื่อรักษาตัวในโรงพยาบาล พิเศษ! ด้วยเงินชดเชยจากการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

ประกันชดเชยรายได้ ชับบ์ chubb
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

สูงสุด 45,000 บาท

รับเงินชดเชยรายได้เป็นรายวันระหว่างการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

เนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน ***

บริการการเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล 364 แห่ง

และคลินิกในเครือข่าย 167 แห่ง โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

รายละเอียดความคุ้มครอง
  • ผลประโยชน์การชดเชยรายได้เป็นรายวันระหว่างการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน)
  • บริการการเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่าย
  • ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

 

สนใจทำประกันชดเชยรายได้กับชับบ์

กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มด้านล่าง หรือโทร 1758

กรุณาระบุชื่อ
กรุณาระบุนามสกุล
กรุณาระบุอีเมล
กรุณาระบุหมายเลขโทรศัพท์
ท่านมีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตหรือไม่?
กรุณาตอบคำถาม
This field is required

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ใช้และอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการพิจารณารับประกันภัย การบริหารจัดการกรมธรรม์ การจัดการสินไหมทดแทน และวัตถุประสงค์ด้านประกันภัยอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท โดยท่านสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทได้ ที่นี่

รายละเอียดแผนประกันชดเชยรายได้ HIP DOUBLE HAP ทั้ง 9 แผน

เงื่อนไข
  1. อายุรับประกัน 20-55 ปี และต่ออายุได้ถึง 60 ปี
  2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  3. รับประกันภัยโดย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย