ข้ามไปหน้าหลัก
ประกันชีวิต

ประกันชีวิตแต่ละแบบเหมาะกับใคร?

07/2022
happy family sitting on the sofa

การมองหาความคุ้มครองชีวิตในรูปแบบที่เหมาะสม อาจจะขึ้นอยู่กับช่วงชีวิตหรือจังหวะของชีวิตในขณะนั้น 

ประเภทของแบบประกันชีวิตนั้นถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันไปตามแต่ละความต้องการทางการเงิน และการมองหาความคุ้มครองชีวิตในรูปแบบที่เหมาะสม อาจจะขึ้นอยู่กับช่วงชีวิตหรือจังหวะของชีวิตในขณะนั้น 

 

รูปแบบประกันชีวิตนั้นเหมาะสำหรับใครบ้าง? มีดังนี้

 

1. ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ

 • เพื่อคุ้มครองชีวิต หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน คนที่อยู่ข้างหลังจะได้รับเงินไว้ใช้ชีวิตตามคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมต่อไป โดยเฉพาะหัวหน้าครอบครัวทำไว้โดยมีผู้รับประโยชน์เป็น คู่สมรส และลูก หรือลูกทำไว้ให้พ่อแม่
 • ระยะเวลาคุ้มครองยาว เหมาะสำหรับการซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบไว้ เช่น คุ้มครองสุขภาพ โรคร้ายแรง อุบัติเหตุ เป็นต้น
 • ให้ความคุ้มครองชีวิตที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเบี้ยที่จ่าย ไว้เป็นเงินทุนสำหรับคนที่เรารัก หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน
 • ใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ภายใต้เงื่อนไขของประกาศกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้อง อ่านเพิ่มเติม

 

2. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

 • ผู้ที่ต้องการออมเงิน และได้รับความคุ้มครองชีวิต
 • ใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ภายใต้เงื่อนไขของประกาศกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้อง อ่านเพิ่มเติม

 

3. ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา

 • ให้ความคุ้มครองชีวิตสูง เมื่อเทียบกับเบี้ยที่จ่าย และมีระยะเวลาคุ้มครองชัดเจน
 • เหมาะกับการทำไว้เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับคนที่รัก รวมถึงสร้างหลักประกันให้กับครอบครัว เช่น หัวหน้าครอบครัวที่ต้องผ่อนบ้าน 20 ปี  ก็ทำประกันคุ้มครองชีวิต 20 ปี หากเกิดเหตุไม่คาดฝันก่อนผ่อนครบ คนข้างหลังสามารถนำเงินจากบริษัทประกันจ่ายภาระหนี้ได้
 • ใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ภายใต้เงื่อนไขของประกาศกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้อง อ่านเพิ่มเติม

 

4. ประกันชีวิตแบบบำนาญ

 • สำหรับผู้ที่ต้องการมีรายได้หลังเกษียณที่แน่นอน
 • เหมาะกับคนที่ดูแลสุขภาพสม่ำเสมอ และเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ดี ซึ่งหมายถึงแนวโน้มการมีอายุยาวนาน 
 • ใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ภายใต้เงื่อนไขของประกาศกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้อง อ่านเพิ่มเติม

 

5. ประกันชีวิตควบการลงทุน 

 • สำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองชีวิต และโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มจากการทำประกัน
 • สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้
 • ใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ภายใต้เงื่อนไขของประกาศกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้อง อ่านเพิ่มเติม

 

แต่ทั้งนี้ประกันชีวิต ไม่ได้มีความคุ้มครองเฉพาะ “สัญญาหลัก” เท่านั้น แต่ยังมีสัญญาเพิ่มเติม ที่สามารถเลือกซื้อแนบกับสัญญาประกันชีวิตได้ด้วยเช่นกัน ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมก็มีหลากหลายประเภท เช่น ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล, คุ้มครองเงินชดเชยรายวัน, คุ้มครองโรคร้ายแรง, และคุ้มครองอุบัติเหตุ

อ่านต่อ ความคุ้มครองจากสัญญาเพิ่มเติม 

 

สงวนลิขสิทธิ์ @ ชับบ์ 2022 เนื้อหาในเอกสารนี้มีขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และจะไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำใด ๆ โปรดตรวจสอบข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นฉบับสมบูรณ์ของนโยบายของเราเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความคุ้มครองอาจได้รับการรับประกันโดยบริษัทชับบ์ หรือบริษัทในเครือข่ายอย่างน้อยหนึ่งราย สิทธิความคุ้มครองและบริการบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ในบางประเทศและบางเขตพื้นที่ ชับบ์® และประทับตราพาณิชย์ของชับบ์ Insured.SM เป็นเครื่องหมายการค้าของชับบ์ที่ได้รับการคุ้มครอง

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

เลือกแบบประกันชีวิตจากชับบ์ ไลฟ์ ตามช่วงชีวิตของคุณ