แบบประกันชีวิต ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ คุ้มครองตลอดชีพ ลดหย่อนภาษีได้

ข้ามไปหน้าหลัก

คุณภาพชีวิตที่คุณเลือกได้

เลือกใช้ชีวิตอย่างสบายใจ หมดห่วง ด้วยแบบประกันชีวิต ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ 90/20 ที่มอบความคุ้มครองตลอดชีพ ให้คุณมั่นใจได้ว่าคนที่คุณรักจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี แม้ในวันที่คุณไม่ได้อยู่เคียงข้างเขาอีกต่อไป

ลักษณะเด่นของแบบประกันชีวิต

20LP

 • ความคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุ 90 ปี
 • ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 20 ปี
 • ให้ความคุ้มครองสูง ในอัตราค่าเบี้ยประกันภัยที่คุ้มค่า
 • รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • เลือกซื้อความคุ้มครองอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามความต้องการ เช่น ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันโรคร้ายแรง เป็นต้น
 • ใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร (อ่านรายละเอียด)
 • มีส่วนลดค่าเบี้ยประกันชีวิต สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 400,000 บาทขึ้นไป

ผลประโยชน์ความคุ้มครองชีวิต

 • บริษัทฯ จะจ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนครบกำหนดสัญญา หรือมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญาที่อายุ 90 ปี

ตัวอย่างข้อเสนอ

สำหรับเพศหญิง อายุ 31 ปี


 • ความคุ้มครองชีวิต 500,000 บาท (1)
 • เบี้ยประกันภัยที่จ่ายโดยรวม 178,500 บาท (2)
 • เบี้ยประกันภัยต่อปี 8,925 บาท (หักส่วนลดแล้ว 500 บาท)
 • จ่ายเบี้ยฯ 20 ปี จนถึงอายุ 50 ปี
 • เงินครบกำหนดสัญญา เมื่ออายุครบ 90 ปี 500,000 บาท (3)
 • ส่วนต่างระหว่างเบี้ยฯ ที่จ่ายโดยรวมและผลประโยชน์ (3)-(2) 321,500 บาท

หมายเหตุ:ความคุ้มครองชีวิตหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนอายุ 90 ปี หรือมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา บริษัทฯ จะจ่าย 500,000 บาท

ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยตัวอย่าง

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) ส่วนลด (บาท)
500,000 500
800,000 1,600
1,000,000 3,000

ข้อกำหนดการรับประกันภัยเบื้องต้น

 • อายุรับประกันภัย 31 วัน ถึง 70 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท

ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในแบบประกันภัยก่อนการตัดสินใจ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ ทั้งนี้ การรับประกันภัยจะเป็นไปตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ