ข้ามไปหน้าหลัก
ประกันชีวิต

กฎ 72 มหัศจรรย์เงินออม เพิ่มพูน 2 เท่ามีเงินเหลือใช้วัยเกษียณ

04/2024
guy checking his tablet


เพื่อการบริหารและวางแผนทางการเงินอย่างมีเป้าหมาย ด้วยกฎ 72 เราสามารถใช้คำนวณหาว่าจะต้องใช้เวลากี่ปีที่เงินออมหรือเงินที่เราสะสมทรัพย์ไว้จะเพิ่มมูลค่าขึ้นเป็น 2 เท่า โดยปัจจัยที่ต้องนำมาใช้ในการคำนวณนั้นมี 2 อย่าง นั่นคือ “อัตราผลตอบแทนต่อปี” กับเลข “72”
 

วิธีใช้กฎ 72 กับการออมเงินผ่านธนาคาร


หากเงินออมตั้งต้น 10,000 บาท และนำเงินนี้ฝากธนาคารได้ผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ย 2%

ให้นำ 72 ตั้ง หารด้วย 2 จะทราบระยะเวลาจำนวนปีที่เงินก้อนนี้จะเพิ่มเป็น 20,000 บาท ในระยะเวลา 36 ปี

ซึ่งหากมองว่าระยะเวลา 36 ปี นานเกินไป อาจเลือกฝากธนาคารที่ให้ผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ย 5% ให้นำ 72 ตั้ง หารด้วย 5 จะได้เงินเพิ่มขึ้นเป็น 20,000 บาท ในระยะเวลาน้อยลงเพียง 15 ปี

กฎ 72 เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการวางแผนเกษียณ ช่วยให้สามารถตั้งเป้าหมายออมเงินได้ชัดเจน

 

วิธีใช้กฎ 72 กับการออมเงินผ่านกองทุนรวม


การใช้กฎ 72 ออมเงินผ่านกองทุนรวม สามารถทำได้โดยการเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีให้เลือกหลากหลาย เช่น หุ้น ตราสารหนี้ เป็นต้น ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าธนาคาร แต่ก็มีความเสี่ยงปานกลางถึงสูงกว่าธนาคารขึ้นอยู่กับประเภทของกองทุน เหมาะสำหรับการออมระยะยาว

  • สูตร: 72 / อัตราผลตอบแทน (%) = ระยะเวลาที่เงินจะเพิ่มเป็นสองเท่า (ปี)
  • ตัวอย่าง: คุณลงทุน 100,000 บาท ที่อัตราผลตอบแทน 8% ต่อปี

จากกฎ 72 จะใช้เวลาประมาณ 72 / 8 = 9 ปี เงินลงทุนของคุณจะเพิ่มเป็น 199,900 บาท 

 


ระยะเวลาที่ได้ยาวนาน เพราะอัตราดอกเบี้ยสำหรับเครื่องมือทางการเงินที่ความเสี่ยงต่ำ นำมาซึ่งผลตอบแทนไม่เยอะด้วย แต่อย่างไรสูตร 72 นี้สามารถใช้คำนวณเพื่อคาดการณ์เงินออมในอนาคตได้ระดับหนึ่ง

สิ่งนี้คือหลักการของพลังดอกเบี้ยทบต้น การจะทำให้เงินออมเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวต้องอาศัยเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนที่สม่ำเสมอ และไม่ถอนออกมาใช้ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ แต่หากมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นจนทำให้ต้องนำออกมาใช้ก่อนเวลา เป้าหมายที่ตั้งไว้ก็อาจต้องเลื่อนออกไป 


 

อย่างไรก็ดี ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ คือเครื่องมือสำคัญที่จะควบคุมความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนได้ โดยใช้เงินก้อนเล็กเพื่อรักษาเงินก้อนใหญ่ไว้ ซึ่งหากคุณต้องการประกันชีวิต มาเป็นหลักประกันความเสี่ยงไม่ให้กระทบกับเงินออมของคุณในวัยเกษียณเราขอแนะนำ ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ พลัส แบบประกันชีวิต คุ้มครองตลอดชีพ ที่มอบความคุ้มครองตลอดชีพอย่างครอบคลุม ช่วยให้สามารถดูแลตัวเองได้โดยไม่เป็นภาระกับครอบครัว หากเจ็บป่วย เป็นโรคร้ายแรง หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เพื่อมั่นใจว่าเงินออมจะไม่ได้รับผลกระทบ และยังสบายใจได้ว่าจะส่งต่อมรดกให้กับคนที่คุณรักหากต้องจากไปก่อนวัยอันควร


สงวนลิขสิทธิ์ @ ชับบ์ 2022 เนื้อหาในเอกสารนี้มีขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และจะไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำใด ๆ โปรดตรวจสอบข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นฉบับสมบูรณ์ของนโยบายของเราเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความคุ้มครองอาจได้รับการรับประกันโดยบริษัทชับบ์ หรือบริษัทในเครือข่ายอย่างน้อยหนึ่งราย สิทธิความคุ้มครองและบริการบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ในบางประเทศและบางเขตพื้นที่ ชับบ์® และประทับตราพาณิชย์ของชับบ์ Insured.SM เป็นเครื่องหมายการค้าของชับบ์ที่ได้รับการคุ้มครอง

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

ให้ชับบ์ปกป้องดูแลคุณ

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ