ข้ามไปหน้าหลัก
การจัดการด้านการเงิน

พลังดอกเบี้ยทบต้น ส่งผลต่อเงินเก็บได้ขนาดไหน

06/2022
coins

ดอกเบี้ยทบต้น คือ ผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยที่คิดจาก “เงินต้น” บวกกับดอกเบี้ยที่ได้รับจากงวดก่อนหน้า เช่น ถ้าเรามีเงินต้น 100,000 บาท และนำไปลงทุนได้ดอกเบี้ย (ผลตอบแทน) ปีละ 5% ปีแรกเราจะได้ดอกเบี้ย 5,000 บาท จากนั้นดอกเบี้ยในปีแรกจะนำไปรวมกับเงินต้น และถูกนำไปคิดดอกเบี้ยในปีถัดไปตามระยะเวลาที่ฝากเงิน

ปีที่ 1 เงินต้น 100,000 บาท คิดเป็น ดอกเบี้ย 5,000 บาท

ปีที่ 2 เงินต้น 105,000 บาท คิดเป็น ดอกเบี้ย 5,250 บาท

ปีที่ 3 เงินต้น 110,250 บาท คิดเป็น ดอกเบี้ย 5,513 บาท

ปีที่ 4 เงินต้น 115,763 บาท คิดเป็น ดอกเบี้ย 5,788 บาท

ปีที่ 5 เงินต้น 121,551 บาท คิดเป็น ดอกเบี้ย 6,078 บาทเมื่อครบ 10 ปี จะได้รับเงินต้นสูงถึง 162,889 บาท ทั้งที่เริ่มจาก 100,000 บาท

คิดเป็นผลตอบแทนสูงถึง 62% ของเงินต้น จากอัตราดอกเบี้ย 5%

อาจจะดูยาวนาน สำหรับระยะเวลา 10 ปี  แต่ช่วงชีวิตคนเรานั้นก็นานกว่านั้นมิใช่หรือ?

อายุขัยเฉลี่ยคนไทย ปี 2560 อยู่ที่ 75.4 ปี (ข้อมูลของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล)

ดังนั้นการตั้งเป้าหมายออมเงิน และปล่อยให้ “พลังของดอกเบี้ยทบต้น” ทำงานให้เรา เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตของเราในอนาคตนั้นเป็นเรื่องที่ควรวางแผนไว้ล่วงหน้า ในระหว่างออมเงิน ก็ควรศึกษาเครื่องมือทางการเงินไว้ด้วยเช่นกัน แม้ในภาวะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในบ้านเราไม่ได้สูงถึง 5% แต่เราสามารถหาวิธีลงทุนอื่นที่ความเสี่ยงไม่มากนัก และได้รับผลตอบแทนสูงในระดับที่ว่าได้เช่นกันขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่รับได้

ประกันประเภทสะสมทรัพย์ก็สามารถเป็นเครื่องมือในการออมเงินได้เช่นกัน พร้อมมอบความคุ้มครองชีวิตเพื่อสร้างความมั่นคงให้คนที่คุณรัก และรับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ส่วนบุคคล ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร

สนใจอ่านต่อ ข้อกำหนดการลดหย่อนภาษีจากประกันชีวิต ได้ที่นี่

 

สงวนลิขสิทธิ์ @ ชับบ์ 2022 เนื้อหาในเอกสารนี้มีขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และจะไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำใด ๆ โปรดตรวจสอบข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นฉบับสมบูรณ์ของนโยบายของเราเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความคุ้มครองอาจได้รับการรับประกันโดยบริษัทชับบ์ หรือบริษัทในเครือข่ายอย่างน้อยหนึ่งราย สิทธิความคุ้มครองและบริการบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ในบางประเทศและบางเขตพื้นที่ ชับบ์® และประทับตราพาณิชย์ของชับบ์ Insured.SM เป็นเครื่องหมายการค้าของชับบ์ที่ได้รับการคุ้มครอง

ติดต่อ
ติดต่อ

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ