ข้ามไปหน้าหลัก

ผลประโยชน์

  1.  คุ้มครองหากเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงสูงสุด 3,000,000 บาท
  2. คุ้มครองการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย สูงสุด 3,000,000 บาท
  3. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุต่อครั้ง สูงสุด 100,000 บาท
  4. ชดเชยรายได้จากการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยสูงสุด วันละ 1,500 บาท
  5. ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าพยาบาล เมื่อแสดงบัตร PA Card ในการเข้ารับการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลในเครือข่าย

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2561 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ให้ชับบ์ปกป้องดูแลคุณ

โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ