ข้ามไปหน้าหลัก

 

Lite แบบไม่ Lite ด้วยเบี้ยประกันราคาเบา ๆ หมดห่วงจากภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า คุ้มครองกระจกติดตั้งแบบถาวร พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงในเรื่องระบบไฟฟ้า ระบบประปา กุญแจสูญหาย กำจัดสัตว์ดุร้าย

แผนประกันภัยบ้านที่ครอบคลุมด้วยราคาประหยัด

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 700 บาท ต่อปี
 • คุ้มครองภัยลมพายุ แผ่นดินไหว ลูกเห็บ เต็มทุนประกันภัย
 • คุ้มครองความเสียหายต่อกระจกอาคาร
 • สามารถเพิ่มความคุ้มครอง ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ภัยโจรกรรม อุบัติเหตุส่วนบุคคล และความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 • ยกเว้นเงื่อนไขการประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงสำหรับเฟอร์นิเจอร์
 • ชดใช้ค่าสินไหมในราคาของใหม่โดยไม่หักค่าเสื่อมราคา
 • มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Home Assistance ทุกกรมธรรม์

ความคุ้มครอง

 • ไฟไหม้
 • ฟ้าผ่า
 • การระเบิด
 • ภัยจากยานพาหนะ
 • ภัยจากอากาศยาน
 • ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
 • ภัยธรรมชาติพื้นฐาน ได้แก่ น้ำท่วม ลมพายุ แผ่นดินไหว ลูกเห็บ (วงเงิน 20,000 บาท)
 • ลมพายุ
 • แผ่นดินไหว
 • ลูกเห็บ
 • ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว
 • ความเสียหายต่อกระจกอาคาร
 • ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์
 • ค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
 • ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง
 • ศิลปวัตถุ

เงื่อนไขการรับประกันภัยที่สำคัญ

 • รับประกันภัยเฉพาะอาคารคอนกรีตหรือครึ่งตึกครึ่งไม้เท่านั้น ไม่รับประกันภัยบ้านไม้
 • รับประกันภัยเฉพาะบ้านอยู่อาศัยเท่านั้น
 • ทุนประกันภัยเริ่มต้น 500,000 บาท และสูงสุด 25 ล้านบาท
 • ระยะเวลาประกันภัย สามารถเลือกซื้อได้ 1, 3 หรือ 5 ปี
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยในกรณีที่สถานที่เอาประกันภัยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม, ชุมชนแออัด หรือเขตอันตราย

เหมาะสำหรับ

ลูกค้าที่ต้องการความคุ้มครองที่ครอบคลุมด้วยเบี้ยประกันภัยราคาประหยัด

Home Assistance (24/7)

ค่าใช้จ่ายสำหรับช่างเพื่อให้บริการ 1,000 บาท ต่อครั้ง / 2 ครั้ง ต่อปี สำหรับ

 • การซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
 • การซ่อมแซมระบบประปาและท่อน้ำ
 • การซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน (ไม่รวมถึงการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า)
 • การซ่อมแซมระบบทำน้ำร้อน-น้ำเย็น
 • กุญแจบ้านสูญหาย
 • กำจัดสัตว์ดุร้าย
 • บริการให้คำปรึกษาเรื่องการจัดสวน การกำจัดปลวก/แมลง การตกแต่งภายใน จัดหาช่างเพื่อการซ่อมแซมบ้านหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า จัดหาสถานที่บริการสัตว์เลี้ยง เรียกรถพยาบาล และให้ข้อมูลสถานพยาบาล

ความคุ้มครองเสริม

 • ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • การถูกโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ การถูกชิงทรัพย์ การถูกปล้นทรัพย์
 • ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นภายในสถานที่เอาประกันภัย
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้เอาประกันภัยและสมาชิกในครอบครัว
 • น้ำท่วม

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2565 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ดาวน์โหลดโบร์ชัว Home Shield Lite คลิกที่นี่

 

เลือกแบบประกันภัยบ้านที่อยู่อาศัย และคอนโด ที่เหมาะกับคุณ

คุ้มครองบ้านที่อยู่อาศัย และทรัพย์สินของคุณ

ค้นหาแผนประกันภัยที่ครอบคลุมทุกความต้องการ เพียงฝากข้อมูลการติดต่อของคุณไว้ เจ้าหน้าที่ของชับบ์จะติดต่อคุณกลับไป