skip to main content

ทุกความปลอดภัยเรื่องบ้าน ให้เราดูแล

คุ้มครองทุกภัย ไฟไหม้ ฟ้าผ่า น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลมพายุ และภัยอื่นๆ 

เลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม โจรกรรมทรัพย์สิน เงินสด บ้านถูกงัด กระจกแตก ประกันอุบัติเหตุ และความรับผิด

ความคุ้มครองหลัก

a close up of a brick building

เงื่อนไขการรับประกันภัย
  • คุ้มครองทั้งตัวอาคารและทรัพย์สิน รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ ของตบแต่ง กระจกติดตั้งถาวร และศิลปวัตถุ
  • คุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด และภัยจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ลูกเห็บ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ลมพายุ
  • คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากน้ำ เช่น น้ำรั่ว น้ำซึม
  • พร้อมชดเชยค่าใช้จ่ายสำหรับที่พัก หากเกิดเหตุที่ทำให้ไม่สามารถพักอาศัยในบ้านได้
  • เบี้ยประกันภัยเพียง 700 บาทต่อปี แต่ให้ความคุ้มครองสูงถึง 500,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้างบ้านตึก และครึ่งตึกครึ่งไม้ และใช้เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น
  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้างประเภทไม้ล้วน หรืออยู่ในพื้นที่ความเสี่ยงภัยน้ำท่วมที่บริษัทฯ กำหนด
  3. ไม่รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนแออัด
  4. แผนประกันภัยเฉพาะสถานที่เอาประกันภัยที่อยู่ในอาณาเขตประเทศไทย
  5. ทุนประกันภัยหลักต่ำกว่า 1,000,000 บาท ไม่สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มแผน “Eco Plus” ได้

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2561 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

a close up of a toy
บ้านเป็นทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดของทุกคนในบ้าน

ประกันภัย Home Shield ช่วยคุ้มครองบ้านของคุณจากภัยต่างๆ ช่วยให้คุณหมดห่วงเมื่อต้องรับมือกับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง

ให้ชับบ์ปกป้องดูแลคุณ

โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ