ข้ามไปหน้าหลัก

 

ที่สุดของแผนความคุ้มครองบ้านและทรัพย์สินภายในบ้าน แผน Beyond ให้คุณได้เหนือกว่าในทุกเรื่องสำหรับบ้านที่มีมูลค่าสูง และต้องการความคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิดที่เกิดจากอุบัติเหตุ เช่น  ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด และน้ำท่วม รวมถึงความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการปรับภูมิทัศน์จากเหตุไม่คาดฝัน พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเกี่ยวกับบ้านตลอด 24 ชั่วโมง

Home Shield Beyond แผนประกันภัยบ้านแบบ All Risks

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • คุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks)
 • คุ้มครองภัยลมพายุ แผ่นดินไหว ลูกเห็บเต็มทุนประกันภัย
 • คุ้มครองน้ำท่วม
 • คุ้มครองความเสียหายต่อกระจกอาคาร ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ภัยโจรกรรม การสูญหายของเงิน อุบัติเหตุส่วนบุคคล และความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 • ยกเว้นเงื่อนไขการประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงสำหรับเฟอร์นิเจอร์
 • ชดใช้ค่าสินไหมในราคาของใหม่โดยไม่หักค่าเสื่อมราคา
 • มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Home Assistance ทุกกรมธรรม์

ความคุ้มครอง

 • ความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks) ที่เกิดจากอุบัติเหตุ เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด ภัยจากยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ลมพายุ แผ่นดินไหว ลูกเห็บ เว้นแต่ที่ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์
 • น้ำท่วม
 • การถูกโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ การถูกชิงทรัพย์ การถูกปล้นทรัพย์
 • ความเสียหายต่อกระจกอาคาร
 • ค่าใช้จ่ายในการปรับภูมิทัศน์
 • ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว
 • การสูญหายของเงินสดจากการถูกชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์
 • ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นภายในสถานที่เอาประกันภัย
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้เอาประกันภัยและสมาชิกในครอบครัว
 • ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์
 • ค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
 • ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง

เงื่อนไขการรับประกันภัยที่สำคัญ

 • รับประกันภัยเฉพาะอาคารคอนกรีตหรือครึ่งตึกครึ่งไม้เท่านั้น ไม่รับประกันภัยบ้านไม้
 • รับประกันภัยเฉพาะบ้านอยู่อาศัยเท่านั้น
 • ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยในกรณีที่สถานที่เอาประกันภัยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม, ชุมชนแออัด หรือเขตอันตราย

เหมาะสำหรับ

บ้านมูลค่าสูงและต้องการความคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด

Home Assistance (24/7)

ค่าใช้จ่ายสำหรับช่างเพื่อให้บริการ 1,000 บาท ต่อครั้ง / 2 ครั้ง ต่อปี สำหรับ

 • การซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
 • การซ่อมแซมระบบประปาและท่อน้ำ
 • การซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน (ไม่รวมถึงการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า)
 • การซ่อมแซมระบบทำน้ำร้อน-น้ำเย็น
 • กุญแจบ้านสูญหาย
 • กำจัดสัตว์ดุร้าย
 • บริการให้คำปรึกษาเรื่องการจัดสวน การกำจัดปลวก/แมลง การตกแต่งภายใน จัดหาช่างเพื่อการซ่อมแซมบ้านหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า จัดหาสถานที่บริการสัตว์เลี้ยง เรียกรถพยาบาล และให้ข้อมูลสถานพยาบาล

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2565 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ Home Shield Beyond คลิกที่นี่

 

เลือกแบบประกันภัยบ้านที่อยู่อาศัย และคอนโด ที่เหมาะกับคุณ

คุ้มครองบ้านที่อยู่อาศัย และทรัพย์สินของคุณ

ค้นหาแผนประกันภัยที่ครอบคลุมทุกความต้องการ เพียงฝากข้อมูลการติดต่อของคุณไว้ เจ้าหน้าที่ของชับบ์จะติดต่อคุณกลับไป