เพื่อประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านใช้งานในเบราว์เซอร์อื่น
เนื่องจากการใช้งานผ่าน Internet Explorer อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Chubb.com และคุณลักษณะบางอย่างของเว็บอาจไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

X
skip to main content

ครอบคลุมทุกความคุ้มครอง ตอบโจทย์การประกันภัยความเสี่ยงภัย

 

ความคุ้มครองหลัก

ประกันภัยความเสี่ยงภัยสำหรับทรัพย์สินที่เอาประกันภัย (All Risk)
 
 • ครอบคลุมความเสี่ยงภัยจากการประกันภัยสรรพภัยเช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ้า ภัยระเบิด ภัยจากน้ำ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลมพายุ สึนามิ และภัยจากอุบัติเหตุอื่นๆที่ไม่อยู่ในข้อยกเว้น
 • คุ้มครองความเสียหายของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ
 • คุ้มครองกระจก-นอกเหนือจากกระจกติดตั้งถาวร
 • คุ้มครองการปรับสภาพภูมิทัศน์ การจัดสวน
 • ให้ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราวเมื่อไม่สามารถอยู่อาศัยได้ วันละ 2,500 บาทสูงสุดไม่เกิน 90 วัน
 • คุ้มครองบุคคลภายในบ้าน และบุคคลที่ 3
 • คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลภายในสถานที่เอาประกันภัย
 • คุ้มครองแบบไม่เฉลี่ยภัย (First Loss)
 • ค่าเสียหายส่วนแรก (Deductible) ยกเว้นภัยอันเกิดจาก ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ระเบิด, ภัยจากน้ำ, แผ่นดินไหว, ลมพายุ, สึนามิ, น้ำท่วม และการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวนเงิน 2,000 บาท
   
 • ค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 4,950 บาท

   

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

  ช่วยเหลือเกี่ยวกับระบบประปา ในกรณีที่ระบบท่อประปาหรือท่อระบายน้ำไม่สามารถใช้การได้หรือเกิดการชำรุดเสียหาย หรือรางน้ำและท่อสูบน้ำ ส่งผลกระทบกับท่อระบายน้ำภายในที่พักอาศัยของลูกค้า

  ช่วยเหลือฉุกเฉินเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ในกรณีที่ระบบอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าขัดข้องหรือชำรุดเสียหายอย่างสิ้นเชิง โดยเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน

  ช่วยเหลือเรื่องเครื่องปรับอากาศ ในกรณีที่ระบบปรับอากาศขัดข้องหรือเกิดการชำรุดเสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้

  ช่วยเหลือเรื่องกุญแจบ้าน (รับกุญแจสำรองภายในระยะทาง 20 กิโลเมตร) ในกรณีที่กุญแจที่พักสูญหาย ซึ่งลูกค้าไม่มีกุญแจสำรองในขณะนั้น หรือไม่สามารถเข้าที่พักอาศัยของลูกค้าได้  รวมถึงกรณีสะเดาะกุญแจ หากลูกค้าอนุญาต

  ช่วยเหลือเกี่ยวกับตู้เย็น หรือเครื่องแช่แข็ง และเครื่องทำน้ำร้อน ในกรณีที่ขัดข้องหรือชำรุดเสียหายอย่างสิ้นเชิง โดยเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน

  กำจัดสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น งู ต่อ แตน ให้หมดไปจากที่พักอาศัย

หมายเหตุ ให้บริการโดย Allianz Worldwide Partner 

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้างบ้านคอนกรีตล้วน และครึ่งตึกครึ่งไม้ และใช้เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้างประเภทไม้ล้วน หรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมที่บริษัทฯ กำหนด
 3. ไม่รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนแออัด
 4. แผนประกันภัยเฉพาะสถานที่เอาประกันภัยที่อยู่ในอาณาเขตประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม

a close up of a sign

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2564 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

a close up of a toy

บ้านเป็นทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดของทุกคนในบ้าน

ประกันภัย Home Shield ช่วยคุ้มครองบ้านของคุณจากภัยต่างๆ ช่วยให้คุณหมดห่วงเมื่อต้องรับมือกับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง

ให้ชับบ์ปกป้องดูแลคุณ

โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ