สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัดแบบเหมาจ่าย เฮลท์ พรีเมียม (HP)

ข้ามไปหน้าหลัก

- ผลิตภัณฑ์นี้ยกเลิกการขายแล้ว -

หมดกังวลกับค่ารักษาพยาบาล เลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย เฮลท์ พรีเมียม มี 5 แผน ให้คุณเลือกซื้อแนบกับกรมธรรม์หลักของคุณ รับความคุ้มครองกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย จากการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล จนถึงครบอายุ 80 ปี เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุด 5,500,000 บาท ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย ค่าห้องสูงสุดถึง 15,000 บาทต่อวัน ให้คุณและคนที่รัก รับมาตรฐานการดูแล รักษาสุขภาพอย่างเต็มที่ และที่ดีที่สุด

ลักษณะเด่นของแบบประกันสุขภาพ

 • มั่นใจ รับการดูแลรักษาที่ดีที่สุดตามใจคุณ มีให้เลือกถึง 5 แผน สามารถต่ออายุ และรับความคุ้มครองจนครบอายุ 80 ปี
 • แน่นอน เบาใจกับภาระค่ารักษาพยาบาล เหมาจ่ายตามจริงสูงสุดถึง 5,500,000 บาท ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
 • หมดกังวล ความคุ้มครองครอบคลุมการผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) สำหรับค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก
 • สะดวก ไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลในเครือข่ายกว่า 550 แห่งทั่วประเทศ
 • เบาใจ รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง กรณีเป็นผู้ป่วยนอก
 • ขยายความคุ้มครอง กรณีฉุกเฉินในต่างประเทศ ภายใน 90 วันแรกของการเดินทางในแต่ละครั้ง
 • อุ่นใจ กับสายด่วนพร้อมบริการ 24 ชั่วโมง โทร. 0-2660-1228
 • พิเศษ กับบริการ "ชับบ์ ไลฟ์ โฮมแคร์" ดูแลคุณอย่างสุขภาพต่อเนื่อง โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มาดูแลถึงที่บ้าน หลังจากเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • ลดหย่อนภาษีได้ จากการนำเบี้ยประกันภัยสุขภาพมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร (รายละเอียด)

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง แผนความคุ้มครอง (หน่วย: บาท)

แผน

1

แผน

2

แผน

3

แผน

4

แผน

5

จำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 1,100,000 2,200,000 3,300,000 4,400,000 5,500,000
ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน
ค่ารักษาพยาบาล เหมาจ่ายตามจริง
ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการใน รพ. (บาทต่อวัน) 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000
ค่าห้อง ICU (บาทต่อวัน) 6,000 12,000 18,000 18,000 30,000
ค่ายากลับบ้าน (บาทต่อวัน) 1,500 2,500 3,500 3,500 4,500
ค่าแพทย์ตรวจรักษา (บาทต่อวัน) 2,000 4,000 6,000 6,000 10,000
ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรง ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง (เฉพาะที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน และภายใน 60 วันหลังจากออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น)
ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง (ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง)

ตารางข้างต้นเป็นเพียงสรุปสาระสำคัญ เงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้น เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดทั้งหมดได้ที่ ดาวน์โหลด 

ข้อกำหนดการรับประกันภัยเบื้องต้น

 • อายุรับประกันภัย 11 ปี จนถึงอายุ 70 ปี (สามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 79 ปี)
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ

เงื่อนไข และข้อยกเว้นความคุ้มครองเบื้องต้น

 1. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) หรือการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองของสัญญาฯ หรือหากมีการต่ออายุสัญญาฯ ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย (Waiting Period)
 2. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 3. การตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุการเจ็บป่วย หรือการร้องขอการรักษาใดก็ตาม ที่อยู่นอกเหนือความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์

ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในแบบประกันภัยก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้การรับประกันภัยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ รายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

สิทธิพิเศษ สำหรับสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด เฮลท์ พรีเมียม
บริการสุดพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีสัญญาเพิ่มเติม เฮลท์ พรีเมียม (HP)

ชับบ์ ไลฟ์ โฮมแคร์ บริการดูแลสุขภาพต่อเนื่อง โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มาดูแลถึงที่บ้าน หลังจากเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล พร้อมบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ที่สามารถมอบสิทธิให้สมาชิกในครอบครัวได้

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ