ข้ามไปหน้าหลัก
ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย

ประกันสุขภาพ สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด(รพ.)  เฮลท์ พรีเมียม เอ็กซ์ตร้า แบบมีความรับผิดส่วนแรก (HPED) 

 

 

ทางเลือกใหม่ อุ่นใจในราคาเบาๆ
ด้วยแบบประกันสุขภาพที่ครอบคลุม
ให้คุณเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน ตอบโจทย์ทุกความต้องการของทุกคนในครอบครัว

ครอบครัวที่มีพ่อแม่ลูกใส่ชุดไดร์ฟกอล์ฟและยืนในสนามกอล์ฟยิ้มมีความสุข
ส่วนลดค่าเบี้ยฯ สูงสุด 48%
ค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัดเหมาจ่ายตามจริงสูงสุด 30 ล้านบาทต่อปี*
รับวงเงินค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 60 ล้านบาทต่อปี* เมื่อเจ็บป่วยด้วย 10 โรคร้ายแรง**
รับเงินก้อนทันที สูงสุด 100,000 บาท กรณีเจ็บป่วยด้วย 10 โรคร้ายแรง**
คุ้มครองเด็กเล็กตั้งแต่อายุ 31 วัน
เงินชดเชยรายวันสำหรับเด็กอายุ 31 วัน - 5 ปี กรณีเจ็บป่วยด้วย 5 โรคยอดฮิต***
ลักษณะเด่นของแบบประกันสุขภาพ
 • ยกระดับ ด้วยวงเงินค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายตามจริง สูงสุด 30 ล้านบาทต่อปี*
 • ไร้กังวล เมื่อยามเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง รับเพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลเป็น 2 เท่า สูงสุด 60 ล้านบาทต่อปี* โดยวงเงินต่อเนื่องไปอีก 3 ปี* คุ้มครอง 10 โรคร้ายแรง**
 • หมดห่วง รับเงินก้อนทันที สูงสุด 100,000 บาท ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย เมื่อยามต้องเจ็บป่วยด้วย 10 โรคร้ายแรง** 
 • ครอบคลุม ค่ารักษาพยาบาลสำหรับ ค่าล้างไต ค่ารังสีบำบัด ค่าเคมีบำบัด รวมถึงการรักษามะเร็งแบบพุ่งเป้า (Targeted Therapy)
 • อุ่นใจ คุ้มครองค่าห้อง ICU แบบเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง
 • เติมเต็ม มอบความคุ้มครองค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าฉีดวัคซีน และค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม สำหรับแผนสูงสุด****
 • สบายใจ คุ้มครองค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
 • ใส่ใจทุกเพศทุกวัย โดยสามารถซื้อความคุ้มครองให้เด็กได้ตั้งแต่อายุ 31 วัน โดยผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องซื้อร่วม 
 • พิเศษ เงินชดเชยรายวันสูงสุด 1,000 บาทต่อวัน สำหรับเด็ก อายุ 31 วัน ถึง 5 ปี กรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในด้วย 5 โรคยอดฮิต อาทิ โรคมือเท้าปาก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก โรคไวรัส RSV และโรคปอดอักเสบหรือปอดบวม (สูงสุด 7 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
 • เบี้ยประกันภัยถูกลง โดยมีความรับผิดส่วนแรก (Deductible) เริ่มต้นตั้งแต่ 30,000 - 150,000 บาทต่อปี* ตามที่ระบุในแต่ละแผน
 • ขยายความคุ้มครอง กรณีฉุกเฉินในต่างประเทศ ภายใน 90 วันแรกของการเดินทางในแต่ละครั้ง
 • มั่นใจ รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ยาวนานจนถึงอายุ 86 ปี
 • สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเบี้ยประกันภัยสุขภาพตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร (รายละเอียด)

 

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

หมายเหตุ:

 • ผลประโยชน์ข้อ 3.4 ความคุ้มครองค่าชดเชยกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง และข้อ 3.5 คุ้มครองค่าชดเชยการรักษาพยาบาลรายวันสำหรับผู้เอาประกันภัยที่เป็นเด็ก ไม่รวมอยู่ในผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผลประโยชน์เพิ่มเติมค่าชดเชยกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง และค่าชดเชยรายวันสำหรับเด็ก (อายุ 31 วัน ถึง 5 ปี)  ไม่รวมอยู่ในผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอกภายใน 24 ชั่วโมงของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง, ค่าตรวจสุขภาพประจำปีและค่าฉีดวัคซีน, ค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม, ค่าชดเชยกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง และค่าชดเชยรายวันสำหรับเด็ก (อายุ 31 วัน ถึง 5 ปี)  ไม่คิดเป็นความรับผิดส่วนแรก (Deductible) ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

*ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
**คุ้มครอง 10 โรคร้ายแรง ได้แก่ โรคมะเร็งระยะลุกลาม, โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย, ไตวายเรื้อรัง, ตับวาย, กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด, โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน, การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า, การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ, การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ และการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก

***คุ้มครอง 5 โรค ได้แก่ โรคมือเท้าปาก, โรคไข้หวัดใหญ่, โรคไข้เลือดออก, โรคไวรัส RSV และโรคปอดอักเสบหรือปอดบวม

****สำหรับแผนความคุ้มครองสูงสุด 30 ล้านบาท ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

ตารางข้างต้นเป็นเพียงสรุปสาระสำคัญ เงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้น เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ

ข้อกำหนดการรับประกันภัยเบื้องต้น
 • อายุรับประกันภัย

- สำหรับแผน 1-4: 31 วัน จนถึงอายุ 70 ปี (สามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 85 ปี)

- สำหรับแผน 5: 6 ปี จนถึงอายุ 70 ปี (สามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 85 ปี)

- สำหรับแผน 6: 16 ปี จนถึงอายุ 70 ปี (สามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 85 ปี)

 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ
เงื่อนไข และข้อยกเว้นความคุ้มครองเบื้องต้น
 • สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) หรือการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองของสัญญาฯ หรือหากมีการต่ออายุสัญญาฯ ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย (Waiting Period)
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุการเจ็บป่วย หรือการร้องขอการรักษาใดก็ตาม ที่อยู่นอกเหนือความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
 • โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 
 
ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ทั้งนี้ การรับประกันภัยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ รายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
ติดต่อ
ติดต่อ

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ