ข้ามไปหน้าหลัก
ประกันภัยบ้านและคอนโด

Flexi Home Shield Plus

แผนประกันภัยบ้านและคอนโดจากชับบ์ ที่ตอบโจทย์มาตรฐานความปลอดภัยของคนรักบ้าน ที่คุณสามารถเลือกความคุ้มครองสำหรับความเสี่ยงภัยที่คุณกังวลได้ แม้ไฟไหม้ ฟ้าผ่าหรือภัยไหนๆ ก็อุ่นใจได้ในทุกสถานการณ์

ห้องนั่งเล่น
hourse fire

คุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าผ่า สูงสุด 50,000,000 บาท

money wallet

ปรับความคุ้มครองและวงเงิน ให้เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณของคุณ

endorse

บริการ Fast track claims สำหรับความเสียหายที่ไม่เกิน 30,000 บาท

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
 • คุ้มครองภัยลมพายุ แผ่นดินไหว ลูกเห็บเต็มทุนประกันภัย
 • คุ้มครองน้ำท่วม
 • คุ้มครองความเสียหายต่อกระจกอาคาร, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ภัยโจรกรรม, การสูญหายของเงินและอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • คุ้มครองความรับผิดส่วนบุคคลสำหรับผู้เอาประกันภัยและสมาชิกในครอบครัว ทั้งภายในและภายนอกสถานที่เอาประกันภัย (คุ้มครองทั่วประเทศ)
 • ยกเว้นเงื่อนไขการประกันภัยต่ำว่ามูลค่าที่แท้จริงสำหรับเฟอร์นิเจอร์
 • ชดใช้ค่าสินไหมในราคาของใหม่โดยไม่หักค่าเสื่อมราคา
 • มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Home Assistance ทุกกรมธรรม์
ความคุ้มครอง
 • ไฟไหม้
 • ฟ้าผ่า
 • การระเบิด
 • ภัยจากยานพาหนะ
 • ภัยจากอากาศยาน
 • ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
 • ภัยธรรมชาติพื้นฐาน ได้แก่ น้ำท่วม ลมพายุ แผ่นดินไหว ลูกเห็บ
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าลัดวงจร
 • ความเสียหายต่อกระจกอาคาร
 • การถูกโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ, การถูกชิงทรัพย์, การถูกปล้นทรัพย์
 • จลาจล/นัดหยุดงาน
 • การประกันภัยเงิน
 • ศิลปวัตถุ
 • ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว
 • ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นภายในสถานที่เอาประกันภัย
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้เอาประกันภัยและสมาชิกในครอบครัว
 • ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์
 • ค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
 • ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง
ดาวน์โหลด

ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับ

ลูกค้าที่ต้องการความคุ้มครองแบบมาตรฐานให้กับบ้านที่สามารถเลือกความคุ้มครองเองได้ในราคาที่สมเหตุสมผล 

บริการเสริม

Home Assistance (24/7)

ค่าใช้จ่ายสำหรับช่างเพื่อให้บริการ 1,000 บาท ต่อครั้ง / 2 ครั้ง ต่อปี สำหรับ

 

 • การซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
 • การซ่อมแซมระบบประปาและท่อน้ำ
 • การซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน (ไม่รวมถึงการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า)
 • การซ่อมแซมระบบทำน้ำร้อน-น้ำเย็น
 • กุญแจบ้านสูญหาย
 • กำจัดสัตว์ดุร้าย
 • บริการให้คำปรึกษาเรื่องการจัดสวน การกำจัดปลวก/แมลง การตกแต่งภายใน จัดหาช่างเพื่อการซ่อมแซมบ้านหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า จัดหาสถานที่บริการสัตว์เลี้ยง เรียกรถพยาบาล และให้ข้อมูลสถานพยาบาล
เงื่อนไข
 1. รับประกันเฉพาะอาคารคอนกรีตหรือครึ่งตึกครึ่งไม้เท่านั้น ไม่รับประกันภัยบ้านไม้
 2. รับประกันภัยเฉพาะที่อยู่อาศัยเท่านั้น (กรณีที่เป็นคอนโดมิเนี่ยม จะคุ้มครองเฉพาะเฟอร์นิเจอร์และทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น ไม่คุ้มครองตัวอาคาร)
 3. ระยะเวลาประกันภัย สามารถเลือกซื้อได้ 1, 3 หรือ 5 ปี
 4. บริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยในกรณีที่สถานที่เอาประกันภัยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม, ชุมชนแออัดหรือเขตอันตราย
 5. รับประกันภัยโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนนายหน้า หรือสาขาของบริษัทฯ