ประกันภัยบ้านและคอนโด Flexi Home Shield Plus – ชับบ์สามัคคีประกัยภัย Chubb Samaggi Insurance

ข้ามไปหน้าหลัก
ประกันภัยบ้านและคอนโด

Flexi Home Shield Plus

แผนประกันภัยบ้านและคอนโดจากชับบ์ ที่ตอบโจทย์มาตรฐานความปลอดภัยของคนรักบ้าน ที่คุณสามารถเลือกความคุ้มครองสำหรับความเสี่ยงภัยที่คุณกังวลได้ แม้ไฟไหม้ ฟ้าผ่าหรือภัยไหนๆ ก็อุ่นใจได้ในทุกสถานการณ์

ห้องนั่งเล่น
hourse fire
คุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าผ่า สูงสุด 50,000,000 บาท
money wallet
ปรับความคุ้มครองและวงเงิน ให้เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณของคุณ
endorse
บริการ Fast track claims สำหรับความเสียหายที่ไม่เกิน 30,000 บาท

 

รับส่วนลดประกันภัยบ้านและคอนโดสุดพิเศษจากชับบ์ เพียงลงทะเบียนกับเรา 

กรุณาระบุชื่อ
กรุณาระบุนามสกุล
กรุณาระบุอีเมล
กรุณาระบุหมายเลขโทรศัพท์
ลักษณะที่อยู่อาศัย
This field is required
วัสดุอาคาร
This field is required
กรุณาระบุอีเมล
This field is required

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ใช้และอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการพิจารณารับประกันภัย การบริหารจัดการกรมธรรม์ การจัดการสินไหมทดแทน และวัตถุประสงค์ด้านประกันภัยอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท โดยท่านสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทได้ ที่นี่

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
 • คุ้มครองความเสี่ยงภัยจากอัคคีภัยและภัยเพิ่มเติมรวมถึง ศิลปวัตถุ และค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
 • การประกันภัยเงิน
 • การประกันภัยกระจกติดตั้งถาวรที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคาร
 • การประกันภัยโจรกรรม (จร.2)
 • ปรับความคุ้มครองและวงเงินคุ้มครองให้เหมาะสม กับความต้องการและงบประมาณของลูกค้า
 • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 • การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Home Assistance ทุกกรมธรรม์
 • ชดใช้ค่าสินไหมในราคาของใหม่โดยไม่หักค่าเสื่อมราคา
 • มีบริการระบบชดเชยสินไหมเร่งด่วนที่มูลค่าความเสียหาย ไม่เกิน 30,000 บาท
ความคุ้มครอง

หมวด 1 การประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม

 • ไฟไหม้
 • ฟ้าผ่า
 • การระเบิด
 • ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
 • ภัยจากยานพาหนะ
 • ภัยจากอากาศยาน
 • ภัยจากน้ำท่วม
 • ภัยจากลมพายุ
 • ภัยจากแผ่นดินไหว
 • ภัยจากลูกเห็บ
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าลัดวงจร
 • จลาจล/นัดหยุดงาน
 • ศิลปวัตถุ
 • ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว
 • ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์
 • ค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
 • ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง

หมวด 2 การประกันภัยเงิน (ปง.2)

หมวด 3 การประกันภัยกระจกติดตั้งถาวรที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคาร

 • ความเสียหายต่อกระจกอาคาร

หมวด 4 การประกันภัยโจรกรรม (จร.2)

 • การถูกโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ, การถูกชิงทรัพย์, การถูกปล้นทรัพย์

หมวด 5 การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 • ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกสถานที่เอาประกันภัย คุ้มครองทั่วประเทศ

หมวด 6 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

 • อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้เอาประกันภัยและสมาชิกในครอบครัว
บริการเสริม
บริการเสริม

Home Assistance (24/7)

ค่าใช้จ่ายสำหรับช่างเพื่อให้บริการ 1,000 บาท ต่อครั้ง / 2 ครั้ง ต่อปี สำหรับ

 

 • บริการช่างซ่อมไฟฟ้าฉุกเฉิน
 • บริการช่างซ่อมประปาฉุกเฉิน
 • บริการจัดหาช่างซ่อมหลังคาและเพดานฉุกเฉิน
 • บริการช่างซ่อมกระจกแตกฉุกเฉิน
 • บริการช่างกุญแจบ้านฉุกเฉิน
 • บริการช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศฉุกเฉิน
 • บริการช่างซ่อมตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และเครื่องทำน้ำอุ่นฉุกเฉิน
 • บริการกำจัดสัตว์ดุร้ายรบกวน
 • บริการให้คำปรึกษาเรื่องการจัดสวน การกำจัดปลวก/แมลง การตกแต่งภายใน จัดหาช่างเพื่อการซ่อมแซมบ้านหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า จัดหาสถานที่บริการสัตว์เลี้ยง เรียกรถพยาบาล และให้ข้อมูลสถานพยาบาล

ราคาเบี้ยประกัน

เบี้ยประกันภัยรวม (บาท) ต่อปีกรมธรรม์

บริการเสริมเพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับบ้าน Home Concierge

บริการเสริมเพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับบ้าน (Home Concierge) จะให้บริการสำหรับที่พักอาศัยของท่านที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยให้บริการข้อมูลของผู้ให้บริการในด้านต่าง ๆ  โดยท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการให้บริการของผู้ให้บริการทั้งหมดตามจริง

ดาวน์โหลด

ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับ

ลูกค้าที่ต้องการความคุ้มครองแบบมาตรฐานให้กับบ้านที่สามารถเลือกความคุ้มครองเองได้ในราคาที่สมเหตุสมผล 

เงื่อนไข
 1. รับประกันเฉพาะอาคารคอนกรีตหรือครึ่งตึกครึ่งไม้เท่านั้น ไม่รับประกันภัยบ้านไม้
 2. รับประกันภัยเฉพาะที่อยู่อาศัยเท่านั้น (กรณีที่เป็นคอนโดมิเนี่ยม จะคุ้มครองเฉพาะเฟอร์นิเจอร์และทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น ไม่คุ้มครองตัวอาคาร)
 3. ระยะเวลาประกันภัย สามารถเลือกซื้อได้ 1, 3 หรือ 5 ปี
 4. บริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยในกรณีที่สถานที่เอาประกันภัยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ชุมชนแออัดหรือเขตอันตราย
 5. รับประกันภัยโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง