ข้ามไปหน้าหลัก

รายละเอียดความคุ้มครองไซเบอร์ สำหรับลูกค้า SCB Debit Plus และ SCB Minions Plus

a hand holding a fork and knife

รายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

ช้อปปิ้งอุ่นใจ กับ Cyber protection เพื่อคุ้มครองเงินในบัญชีของคุณสูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี ฟรี!

ง่าย ๆ เพียงสมัครและเปิดใช้บัตรเดบิตพลัส ทั้ง 5 แบบ ผ่านสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งแต่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2561

รายละเอียดความคุ้มครองไซเบอร์ สำหรับลูกค้า SCB Debit Plus และ SCB Minions Plus

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2561

ความคุ้มครอง    จำนวนเงินความคุ้มครอง     
(ต่อครั้ง และรวมสะสมในรอบปี)
1.     คุ้มครองการซ่อมแซม การเปลี่ยนทรัพย์สิน หรือชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย หรือถูกโจรกรรม ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ซื้อ โดยทรัพย์สินดังกล่าวซื้อมา และชำระด้วยบัตร SCB Debit Plus หรือ บัญชีที่ผูกไว้กับบัตร SCB Debit Plus และทรัพย์สินนั้นมิได้ซื้อมาเพื่อการขายต่อ หรือใช้ในเชิงธุรกิจ 100,000
2.     ผลประโยชน์ค่าชดเชยความสูญเสียของเงิน จากการถอนเงิน โอนเงิน ซื้อสินค้า โดยบุคคลที่ไม่ใช่ผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่บัตร SCB Debit Plus หรือมือถือที่มีการผูกบัญชีไว้ ถูกโจรกรรม บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยจะได้รับความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมงแรกก่อนที่ผู้เอาประกันภัยจะรายงานเหตุการณ์นี้ไปยังธนาคารเจ้าของบัญชี 100,000

a close up of a sign

ให้ชับบ์ปกป้องดูแลคุณ

โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ