ข้ามไปหน้าหลัก
lady chatting with another lady in Chubb office

อินโดนีเซีย

พันธมิตรของเรา:
บริษัทท่องเที่ยวออนไลน์ (OTA)

ความท้าทายทางธุรกิจ:
ทั้งชับบ์และ OTA มีความกระตือรือร้นที่จะเพิ่มเบี้ยประกันที่เรียกเก็บได้จากผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง

โซลูชันของเรา:
ใช้การทดลองราคาเพื่อเปลี่ยนราคาและเฝ้าสังเกตผลลัพธ์เพื่อให้เกิดสัดส่วนปริมาณ/กำไรที่ดีที่สุด

ผลลัพธ์:
เบี้ยประกันต่อแผนประกันเพิ่มขึ้น 155%

online-travel-agency-illustration

เกาหลีใต้

พันธมิตรของเรา:
หนึ่งในสาม บริษัท บัตรเครดิต

ความท้าทายทางธุรกิจ:
เพื่อระบุกลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้ใช้

โซลูชันของเรา:
การวิเคราะห์ลูกค้าประยุกต์เพื่อระบุอายุระหว่าง 35-39 สร้างผลิตภัณฑ์ประกันที่เกี่ยวข้องและใช้การตลาดทางโทรศัพท์เป็นช่องทางการขาย

ผลลัพธ์:
อัตราการตอบกลับเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าและพันธมิตรขยายนักบินเป็นเวลาสองปี

female-shopping-illustration

สิงคโปร์

พันธมิตรของเรา:
ผู้ให้บริการบัตรเครดิตชั้นนำระดับโลกรายหนึ่ง

ความท้าทายทางธุรกิจ:
ผู้ให้บริการบัตรเครดิตชั้นนำระดับโลกต้องการลดต้นทุนการตลาดและใช้ยุทธวิธีการสร้างยอดขายแบบใหม่

โซลูชันของเรา:
ทีมดิจิตอลเต็มรูปแบบของชับบ์แปลงร่างเป็นทีมเอเยนซี่การตลาดให้แก่พันธมิตร โดยออกแบบกลยุทธ์การหาลูกค้า ซึ่งประกอบด้วยการตลาดผ่านการสร้างเนื้อหา การใช้ช่องทางการซื้อให้เกิดประโยชน์ที่สุด และการวางเป้าหมายใหม่

ผลลัพธ์:
พันธมิตรรายนี้ลดต้นทุนการตลาดไปได้ถึง 56% โดยต้นทุนต่อแผนประกันที่ขายได้ลดลงจากเดิมถึง 65%

male-view-chart-illustration

ไต้หวัน

พันธมิตรของเรา:
บริษัทโทรคมนาคมชั้นนำแห่งหนึ่ง

ความท้าทายทางธุรกิจ:
พันธมิตรรายนี้ต้องการพัฒนาประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่สมาชิกของตน

โซลูชันของเรา:
เพื่อให้สมาชิกได้รับบริการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยการลงทะเบียนกับแผนประกันภัยโทรศัพท์มือถือส่วนบุคคลของชับบ์โดยตรง

ชับบ์ทำการฝึกอบรมใบอนุญาตตัวแทนประกันมากกว่า 30 ครั้งให้กับพนักงานขายทางโทรศัพท์กว่า 6,000+ รายเพื่อให้พนักงานดังกล่าวสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สาขาของบริษัทโทรคมนาคมได้

ผลลัพธ์:
บริษัทโทรคมนาคมดังกล่าวจะได้รับประโยชน์จากรายได้เสริมที่เกิดขึ้นจากผู้ถือกรมธรรม์รายใหม่ประมาณ 1 ล้านคนในแต่ละปี

female-call-illustration

การแข่งขันกันระหว่างธนาคารและดิจิทัล วอลเล็ท: กลยุทธ์การประกันภัยแบบผสมผสาน

มีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

ติดต่อเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ

Global Client Executive