ข้ามไปหน้าหลัก

สงครามแบงค์และดิจิทัล วอลเล็ท

Woman purchasing digital insurance on mobile phone.

จากตัวเลข

บทสรุปผู้บริหาร


 

Woman on mobile phone buying digital insurance.

การสำรวจแสดงให้เห็นว่าฟินเทคและธนาคารที่มีความมั่นคงเห็นด้วยเป็นอย่างมากว่าการรวมประกันแบบดิจิทัลเข้าเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเขา กำลังจะกลายเป็นสิ่งจำเป็นต้องมี เพื่อการแข่งขันในตลาดบริการทางการเงินทั่วโลก

 

สถาบันทางการเงินได้ตอบรับการเรียกร้องของผู้บริโภค สำหรับประสบการณ์การซื้อที่ใช้งานง่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินของพวกเขา การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลภายในธนาคารที่มีความมั่นคง สถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจแบบดิจิทัลที่มีความล้ำสมัยหรือฟินเทค ได้นำไปสู่โซลูชันการชำระเงินที่ล้ำสมัยมากมาย ตั้งแต่กระเป๋าเงินดิจิทัลไปจนถึงการชำระเงินตามบริบทที่ฝังอยู่ในโซเชียลมีเดีย

 

เสียงของผู้นำ
Gabriel Lazaro

“ขั้นตอนต่อไปของพวกเขาคือการนำประกันไปสู่ระดับที่ลูกค้าคาดหวังและนั่นหมายถึงการมอบประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อและเป็นมิตรต่อผู้ใช้ ซึ่งตอบสนองทุกแง่มุมของเส้นทางการซื้อของลูกค้า รวมถึงการลงทะเบียน การเคลม และอื่น ๆ”

Gabriel Lazaro หัวหน้าฝ่ายดิจิทัลของ Chubb Overseas General Insurance กล่าว

 

 

เสียงของผู้นำ
Amy McNeece

“ประสบการณ์ยุคใหม่ที่ใช้งานง่ายมาพร้อมกับการผสมผสานข้อเสนอสำหรับการคุ้มครองทางการเงิน และต้องเป็นขั้นตอนที่ราบรื่นในเส้นทางการซื้อของลูกค้า ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้บริโภคได้รับการเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกันภัยไซเบอร์เมื่อซื้อทางโทรศัพท์ หรือประกันการเดินทางเมื่อซื้อตั๋วเครื่องบิน”

Amy McNeece Senior Vice President of Digital Consumer Partnerships, North America, Chubb

 

 

สถาบันทางการเงินหลายแห่งนำเสนอการประกันที่ผูกกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายหรือเป็นข้อเสนอแบบเดี่ยวเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า เพิ่มความไว้วางใจของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และสร้างรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นได้


การสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารด้านการเงินทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบผสมผสาน—ไม่ว่าปัจจุบันจะนำเสนอประกันแบบผสมผสานหรือไม่ก็ตาม—เปิดเผยว่า 81% ของพวกเขาเชื่อว่าประกันแบบผสมผสานจะเปลี่ยนจากสิ่งที่น่ามีให้กลายเป็นสิ่งที่ต้องมี


รายงานนี้อ้างอิงจากการสำรวจผู้บริโภค 2,000 รายทั่วโลก และผู้บริหาร 200 รายจากสถาบันทางการเงิน รวมถึงบริษัทที่มีความมั่นคงและฟินเทค ตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้บริหารของชับบ์โดยจะกล่าวถึง:

 

  • สถานะของประกันแบบผสมผสาน: รายได้ที่สถาบันทางการเงินที่ได้รับจากการประกันในปัจจุบันและพวกเขาคาดหวังว่าจะเติบโตในอีกสามปีข้างหน้าอย่างไร ประโยชน์หลักของประกันแบบผสมผสานตัวสำหรับผู้ที่เสนอขาย และสถาบันทางการเงิน ธนาคารที่มีความมั่นคงหรือฟินเทครายใดที่เป็นผู้นำในการใช้ประกันแบบผสมผสานนี้
  • ความรู้สึกของผู้บริโภคทั่วโลกเกี่ยวกับการซื้อประกัน: ความต้องการและความคาดหวังของผู้บริโภคในแง่ของความคุ้มครองของประกัน ส่วนสำคัญที่ประกันยังไม่ครอบคลุม ทัศนคติของผู้บริโภคต่อการซื้อประกันผ่านช่องทางดิจิทัล และแนวทางการนำเสนอแบบ Omni-channel ในการขายประกันแบบผสมผสาน
    ความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินและบริษัทประกันภัย:
    คุณลักษณะที่สำคัญที่สุดที่บริษัททางการเงินมองหาจากพันธมิตรด้านการประกันภัย (และคุณลักษณะที่พวกเขาไม่ได้ให้ความสำคัญ) ความท้าทายในการร่วมมือเป็นจัดตั้งพันธมิตรและวิธีเอาชนะความท้าทายเหล่านั้น

 

ระเบียบวิธีการสำรวจ

จากการสำรวจผู้บริโภค 2,000 คนทั่วโลกและผู้บริหารของสถาบันทางการเงิน 200 แห่ง ซึ่งจัดทำโดย iResearch Services ในไตรมาสที่สองของปี 2566

ผู้บริโภคถูกแบ่งเท่า ๆ กันในสี่ภูมิภาค: อเมริกาเหนือ (500 คน), ลาตินอเมริกา (500 คน), เอเชียแปซิฟิก (500 คน) และยุโรป (500 คน) พวกเขาเป็นตัวแทนของทุกกลุ่มอายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพทางวิชาชีพ โดยสรุปแล้ว เนื้อหาในรายงานนี้ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 2,000 คนจากทั่วโลกถูกอ้างอิงเป็น “ผู้บริโภค”

ผู้บริหารทางการเงินเป็นตัวแทนของธนาคารที่มีความมั่นคง (52%) และฟินเทค (48%) พวกเขาแบ่งเท่า ๆ กันในสี่ภูมิภาค: อเมริกาเหนือ (50), ลาตินอเมริกา (50), เอเชียแปซิฟิก (50) และยุโรป (50) ฟินเทคส่วนใหญ่ (84%) มีรายได้ 10 ล้านดอลลาร์ถึง 500 ล้านดอลลาร์ (250 ล้านดอลลาร์ในตลาดเอเชียบางแห่ง); ธนาคารที่มีความมั่นคงส่วนใหญ่ (89%) มี AUM (สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ) อย่างน้อย 1 พันล้านดอลลาร์ ผู้บริหารทุกคนที่ถูกสำรวจมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ประกัน เช่น ประกันภัยแบบผสมผสาน  


สำหรับทั้งผู้บริโภคและผู้บริหารทางการเงิน ภูมิภาคดังกล่าวได้รวมถึงประเทศดังต่อไปนี้ อเมริกาเหนือ: สหรัฐอเมริกาและแคนาดา; ลาตินอเมริกา: บราซิล เม็กซิโก และชิลี; เอเชียแปซิฟิก: เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ไทย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม; ยุโรป: สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และสเปน

 

 

ส่วนที่ 1: ก้าวสู่กระแสหลัก

 

 

กระเป๋าเงินดิจิตอล การชำระเงินแบบไร้การสัมผัส และข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมตามบริบทที่ฝังอยู่ตอนนี้ กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ยุคของเงินสด เช็ค หรือการไปที่ตู้เอทีเอ็มถูกแทนที่ด้วยการชำระเงินเสมือนจริง ด้วยบริการทางการเงินแบบดิจิทัลมากมายที่ลูกค้ายอมรับอย่างมากสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะเป็นธนาคารที่มีความมั่นคง หรือฟินเทคด้านดิจิทัลต่างก็มองหาข้อเสนอประเภทใหม่ ๆ

 

หลายคนหันมาทำประกันภัย โดยเฉพาะประกันภัยแบบผสมผสาน ซึ่งเป็นวิธีใหม่ในการรวมความคุ้มครองความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นบนเส้นทางการซื้อของลูกค้า โดยไม่เพิ่มอุปสรรคใด ๆ ให้กับประสบการณ์ของพวกเขา

 

การประกันภัยแบบผสมผสานจะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และสภาพแวดล้อม เช่น ลูกค้าซื้อประกันการเดินทางเมื่อซื้อตั๋วเครื่องบิน ซื้อประกันป้องกันการโจรกรรมเมื่อซื้อแหวนเพชร หรือซื้อประกันไซเบอร์เมื่อสมัครสมาชิกวิดีโอเกม

 

 


“ความสำคัญของประกันแบบผสมผสานคือมักจะเป็นรูปแบบทางเลือกว่าใช่หรือไม่ใช่แบบง่าย ๆ”

Amy McNeece, Senior Vice President of Digital Consumer Partnerships 

 

 

สถาบันทางการเงินคาดการณ์การเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของรายได้ที่ได้รับจากการประกันภัย ในอีกสามปี สถาบันทางการเงินมากกว่าครึ่งที่ทำการสำรวจคาดว่าจะมีรายได้จากการประกันภัย 10% หรือมากกว่านั้นเมื่อเทียบกับสถาบันการเงินเพียงหนึ่งในห้าที่ได้รับรายได้จากการประกันภัยในปัจจุบัน

 

พร้อมสำหรับการเริ่ม

รายได้ของคุณคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ในปัจจุบันจากการประกันภัยแบบผสมผสาน - คุณตั้งเป้าจะสร้างรายได้โดยตรงกี่เปอร์เซ็นต์จากการประกันภัยแบบผสมผสานใน 3 ปีข้างหน้า?

พร้อมสำหรับการเริ่ม
Pie charts showing current and forecasted revenues from digital insurance in three years.

 

ประกันภัยที่นำเสนอกับลูกค้าของธนาคารมาในรูปแบบที่แตกต่างกัน  ผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบเดี่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าหลัก (นำเสนอผ่านช่องทางดิจิทัลหรือช่องทางการขายอื่น ๆ) ที่เป็นส่วนเสริมกับผลิตภัณฑ์หลักของธนาคาร โดยประกันภัยที่เกี่ยวข้องจะถูกรวมเข้าไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิ ประกันภัยการเดินทาง หรือการซื้อความคุ้มครองในบัตรเครดิต ประกันภัยจะถูกมอบให้กับลูกค้าเพื่อเป็นการเพิ่มลูกค้าใหม่ของธนาคารด้วยผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า อันจะเพิ่มความจงรักภักดีและความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ของธนาคารโดยการสร้างการชำระเงินแบบต่อเนื่องเป็นประจำ  

 

ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ทั่วโลก 66% เสนอการประกันภัยแบบบูรณาการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าของบริการ นั่นคือเหตุผลหนึ่งที่ผู้บริหารด้านการเงินทั่วโลกจัดอันดับความไว้วางใจและความพึงพอใจของลูกค้าไว้เหนือการสร้างรายได้ทางตรงว่าเป็นประโยชน์สูงสุดของประกันผสมผสาน หนึ่งในเหตุผลที่นำเสนอประกันแบบผสมผสาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับฟินเทค คือความต้องการที่จะขยายฐานลูกค้าอย่างจริงจัง

 

มุ่งเน้นไปที่การสร้างมูลค่าเพิ่ม

คุณเสนอการประกันแบบผสมผสานประเภทใด?

มุ่งเน้นไปที่การสร้างมูลค่าเพิ่ม
Table showing most offered types of insurance by region.

 

ในทุกภูมิภาค การนำเสนอประกันภัยเพื่อเพิ่มมูลค่านั้นเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับสถาบันการเงิน นำโดยอเมริกาเหนือที่สามารถดึงดูดได้มากที่สุด และตามมาด้วยยุโรป ตัวอย่างเช่น นักเดินทางชาวฝรั่งเศสที่ถือบัตรพรีเมียมของ Boursorama Banque หรือ Ultim สามารถวางแผนการเดินทางด้วยความอุ่นใจมากขึ้น เนื่องจากบัตรมีประกันการเดินทางที่ครอบคลุม โดยที่ผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

กรณีศึกษา

Bon Voyage!

นักเดินทางชาวฝรั่งเศสที่ถือบัตรพรีเมียม Ultim ของ Boursorama Banque ที่สามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างอุ่นใจมากขึ้น เนื่องจากบัตรนี้มอบประกันการเดินทางที่คุ้มครองอย่างครอบคลุมซึ่งรับประกันภัยโดยชับบ์

 

กลุ่มธุรกิจการเงินออนไลน์ในประเทศฝรั่งเศสที่ก่อตั้งในปี 1995 โดย Société Générale Boursorama มีการเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยลูกค้า 4.7 ล้านราย และมีเป้าหมายที่ 5.5 ล้านรายภายในสิ้นปีนี้

 

ชับบ์มีส่วนช่วยอย่างไร

ประกันภัยการเดินทาง Ultim ซึ่งได้เปิดตัวในเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 เกิดจากความร่วมมือของ Boursorama กับชับบ์ ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยทรัพย์สินและวินาศภัยที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ทางเลือกที่ตอบโจทย์สำหรับการเดินทางดิจิทัลถูกริเริ่มขึ้นใหม่ในช่วงเวลาสี่เดือน โดยบุคลากรของชับบ์ถึง 50 คน ได้มีส่วนร่วมในการสร้างบริการด้านการประกันภัย ด้วยความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค ชับบ์จึงสามารถพัฒนากระบวนการและใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของทั้งสององค์กรเพื่อสร้างโซลูชันแบบพร้อมใช้งานทันที ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าในอีกหลายปีข้างหน้า

 

เปิดใช้งานเมื่อมีการซื้อ

ประกันภัยการเดินทางที่มอบให้ผู้บริโภคโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะถูกเปิดใช้งานเมื่อผู้ถือบัตรทำรายการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง เช่น การซื้อตั๋วเครื่องบินหรือจองโรงแรม

ผู้ถือบัตรพรีเมียมจะได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุหรือเหตุไม่คาดคิดหลายกรณีที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางโดยอัตโนมัติ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน อุบัติเหตุในต่างประเทศ ความไม่สะดวกจากการเช่ารถ หรือค่ารักษาพยาบาล โดยรวมแล้ว ประกันภัยการเดินทางนี้มีสิทธิประโยชน์ถึง 32 รายการ

นอกจากการพลิกโฉมของตลาดด้วยค่าธรรมเนียมบัตรที่ต่ำที่สุดแล้ว Boursorama ยังสามารถแข่งขันกับบัตรพรีเมียมอื่น ๆ ด้วยการมอบความคุ้มครองประกันการเดินทาง

สร้างความน่าเชื่อถือ

ประโยชน์สูงสุดของประกันภัยแบบผสมผสาน  
 

1.1 ผู้นำการผสมผสาน

infographic
Pie charts showing what types of insurance are offered by fintechs and banking organizations.

 

ฟินเทคแบบดิจิทัลเป็นผู้นำในด้านการประกันภัย Isabella Carvalho หัวหน้าฝ่ายดิจิทัลประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของชับบ์ ไม่แปลกใจเลย

 

เสียงของผู้นำ
Isabella Carvalho

“ฟินเทคต้องการเสนอประกันภัยที่ปรับให้สอดคล้องอย่างเหมาะสมกับกับฐานลูกค้าของพวกเขา และเป็นกลุ่มที่ใช้บริการหลักของฟินเทค สิ่งนี้ทำให้การซื้อนั้น “ไม่ต้องพิจารณาอะไรมาก” ซึ่งช่วยเพิ่มความเหนียวแน่นของผู้ใช้และการสร้างรายได้”

Isabella Carvalho Head of Digital, Asia Pacific, Chubb

 

ความแตกต่างจากฟินเทคกับธนาคารที่มีความมั่นคง ก็คือธนาคารต้องรับมือกับเทคโนโลยีเดิมที่มีอยู่มากมายในสายธุรกิจทั้งหมดของพวกเขา ในขณะที่พวกเขากำลังเปลี่ยนมาสู่การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหลากหลายช่องทาง  ซึ่งเป็นประสบการณ์ของลูกค้าแบบผสมผสานของช่องทางกายภาพกับช่องทางด้านดิจิทัล (phygital) อย่างไรก็ตาม สถาบันทางการเงินที่มีความมั่นคงยังคงมีข้อได้เปรียบที่สำคัญ Israel Rayan หัวหน้าฝ่ายผู้บริโภคของชับบ์ประจำยุโรปภาคพื้นทวีป ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ (CEMENA) ชี้ให้เห็นดังนี้ “ประการแรก ธนาคารที่มีความมั่นคงไม่จำเป็นต้องมุ่งความสนใจไปที่การขยายฐานลูกค้ามากนัก เพราะพวกเขาสร้างฐานลูกค้าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประการที่สอง ขั้นตอนการปฏิบัติของพวกเขาทำให้การปฏิบัติงานมีเสถียรภาพมากขึ้น ประการที่สาม พวกเขามักจะมีทรัพยากรทางการเงินมากกว่าและไม่ต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนภายนอกมากเท่ากับบริษัทสตาร์ทอัพ”

ไม่ใช่จุดกำเนิดของบริษัทที่ต้องกำหนดอนาคตของบริษัท

 

 

 

 “แม้ว่าจะมีความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างฟินเทคและธนาคารในแง่ของขนาดและวัฒนธรรม แต่ธนาคารที่เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลและฟินเทคก็มีความคล้ายคลึงกันมาก ผู้ชนะไม่ใช่บริษัทที่มีความมั่นคงหรือฟินเทค แต่คือผู้ที่ให้ความสำคัญกับลูกค้า อีกทั้งยังไม่ใช่เพียงแค่การสร้างสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นเท่านั้น แต่เป็นการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีที่จำเป็นเพื่อมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า”


Gabriel Lazaro Head of Digital, Chubb Overseas General Insurance
 

 

เมื่อใดคือเวลาที่เหมาะสมสำหรับ Fintechs ในการเสนอประกันแบบผสมผสาน?
Rodrigo Valiente

“ฟินเทคมักจะให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของลูกค้าและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับประสบการณ์ที่จะมีต่อการประกันภัยแบบผสมผสานพวกเขาไม่แบ่งแยกเทคโนโลยีจาก ประสบการณ์ของลูกค้า”

Rodrigo Valiente Vice President of Digital, Latin America, Chubb

 

Rodrigo Valiente รองประธานฝ่ายดิจิทัลของ Chubb ประจำลาตินอเมริกาเชื่อว่า ฟินเทคเริ่มต้นจากการมีข้อได้เปรียบเหนือธนาคารแบบดั้งเดิมเมื่อพูดถึงการประกันภัยแบบผสมผสาน 

 

 

แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าบริการทางการเงินของฟินเทค พร้อมที่จะเพิ่มการประกันภัย แล้วช่วงเวลาใดถึงเป็นเวลาที่เหมาะสม? แม้ว่าเขาจะยอมรับว่าไม่มีสูตรตายตัว แต่ Valiente ชี้ให้เห็นเหตุการณ์สำคัญหลายประการที่ควรบรรลุก่อนพิจารณาการประกันภัยแบบผสมผสาน:

 

1.2 มุมมองทั่วโลก: เรื่องราวของสองโลกและการมาบรรจบกัน

 

การนำการประกันภัยแบบผสมผสานมาใช้เป็นไปตามการนำโทรศัพท์มือถือมาใช้ ตลาดที่กำลังเกิดใหม่ ซึ่งขาดโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารแบบดั้งเดิมที่เพียงพอ และเผชิญกับการขาดแคลนโทรศัพท์บ้านต่างหันมาใช้โทรศัพท์มือถือเร็วกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว

สำหรับคนจำนวนมากในตลาดเกิดใหม่ โทรศัพท์มือถือเป็นทางเดียวที่จะได้โทรศัพท์ ดังนั้นพวกเขาจึงกระตือรือร้นที่จะยอมรับมัน พวกเขาก้าวกระโดดจากการไม่มีโทรศัพท์เลยไปสู่การมีโทรศัพท์มือถือโดยข้ามขั้นตอนการใช้โทรศัพท์บ้าน ผู้ที่ไม่มีบัญชีธนาคารและไม่มีประกันภัย ในตลาดเกิดใหม่มักจะก้าวกระโดดจากธนาคารแบบดั้งเดิมไปสู่การยอมรับธนาคารแบบดิจิทัลและการประกันภัย

ในส่วนต่าง ๆ ของโลกที่โครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน และการประกันภัยแบบดั้งเดิมยังไม่สมบูรณ์ เช่น ลาตินอเมริกา หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้บริหารทางการเงินและผู้บริโภค รู้สึกตื่นเต้นกับการประกันแบบผสมผสานมากกว่าในตลาดที่พัฒนาแล้ว เช่น ยุโรปและอเมริกาเหนือ

 

ผลกระทบแบบก้าวกระโดดในการประกันภัยแบบผสมผสาน

เปอร์เซ็นต์ของรายได้ของคุณที่สร้างขึ้นจากประกันภัยแบบผสมผสาน – เปอร์เซ็นต์ของรายได้ของคุณที่คุณตั้งเป้าว่าจะสร้างขึ้นจากประกันภัยแบบผสมผสาน ในอีก 3 ปีข้างหน้า (เปอร์เซ็นต์ของสถาบันทางการเงินที่สร้างรายได้อย่างน้อย 10% จากการประกันภัย)

ผลกระทบแบบก้าวกระโดดในการประกันภัยแบบผสมผสาน
Table showing what percentage of revenue financial organizations expect to generate from digital insurance. Findings broken down by region.

 

มีความแตกต่างโดยพื้นฐานในบริการทางการเงินในรูปแบบดิจิทัลซึ่งรวมถึงการประกันภัยในแต่ละภูมิภาค ก่อนการเปลี่ยนแปลงเป็นดิจิทัล ลาตินอเมริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่เป็นสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยเงินสด กลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการธนาคารได้ หมายถึงผู้ที่เข้าไม่ถึงประกันภัยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ในลาตินอเมริกา ดัชนีการเจาะตลาด (อัตราส่วนของเบี้ยประกันต่อ GDP) ที่ประมาณ 2% นั้นน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศที่พัฒนาแล้ว ในบางประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ฟิลิปปินส์ ดัชนียังอยู่ที่ประมาณ 2%

 

 

“การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ผสมผสานกับไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้สร้างรากฐานที่สมบูรณ์แบบอย่างก้าวกระโดดจากการธนาคารและการประกันภัยแบบดั้งเดิม ไปสู่ดิจิทัลและการประกันภัยตามบริบท”

Isabella Carvalho, Head of Digital, APAC at Chubb
 


ยกตัวอย่างเช่น จีแคช (GCash) ซึ่งเป็นซูเปอร์แอปชั้นนำในฟิลิปปินส์ตระหนักดีว่าลูกค้าจำนวนมากจะได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนในกรณีที่ไม่สามารถชำระบิลได้ชั่วคราว

 

กรณีศึกษา

GCash เพิ่มความมั่นใจในการทำธุรกรรมผ่านแอปฯ

GCash เป็นระบบสังคมแบบไร้เงินสดแห่งหนึ่งในประเทศฟิลิปปินส์ที่มีผู้ใช้หลายล้านคน พร้อมทั้งช่วยเสริมศักยภาพให้แก่ร้านค้าพันธมิตรในการมุ่งสู่กระบวนการแปลงไปสู่รูปแบบดิจิทัล

 

ในฐานะผู้ให้บริการกระเป๋าเงินดิจิทัล (E-Wallet) ชั้นนำในประเทศฟิลิปปินส์จึงตระหนักดีว่าลูกค้าจำนวนมากจะได้รับประโยชน์หากมีความคุ้มครองด้านประกันภัยรวมอยู่ในการทำธุรกรรมผ่านแอปฯ ของพวกเขา ซึ่งมอบความคุ้มครองการชำระบิลและค่าใช้จ่ายในการซื้อกรณีที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

 

ความท้าทาย

GCash ต้องการมอบความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ทำธุรกรรมผ่านบริการของเขา ซึ่งลูกค้าหลายคนอาจมีความคุ้มครองในประกันน้อยเกินไปหรือไม่มีความคุ้มครองในประกันเลย ซึ่งอาจส่งผลกระทบหากพวกเขาไม่สามารถทำงานและหารายได้ ดังนั้น เป้าหมายของธุรกิจคือการมอบความคุ้มครองสำหรับธุรกรรมที่ดำเนินการผ่านแอปฯ

 

ชับบ์มีช่วยอย่างไร

ชับบ์นำเสนอการประกันภัยแบบผสานกับประสบการณ์ดิจิทัลผ่านพันธมิตร มอบความคุ้มครองที่จำเป็นเฉพาะแต่ละบุคคลด้วยรูปแบบที่ใช้งานได้ง่ายและสะดวกสำหรับลูกค้าของบริษัทพันธมิตรของเราอย่างเช่น GCash ด้วยความร่วมมือกับชับบ์ทำให้ GCash สามารถนำเสนอแผนประกันภัยที่ตอบโจทย์และไม่ซับซ้อนในราคาคุ้มค่าแก่ลูกค้าได้อย่างสะดวก ซึ่งกรมธรรม์ไม่เพียงแต่เข้าถึงได้ง่ายผ่านโทรศัพท์มือถือหรือช่องทางออนไลน์เท่านั้น แต่ยังมีค่าใช้จ่ายต่ำอีกด้วย ทำให้ชาวฟิลิปปินส์ได้รับประโยชน์จากความคุ้มครองด้านการประกันภัยโดยที่ไม่ต้องจ่ายเบี้ยในราคาสูง

ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านแอปฯ ของ GCash ได้แก่ GInsure Bill Protect ที่มอบประกันภัยสำหรับลูกค้าที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุและทุพพลภาพถาวรอันมีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บทางร่างกายเป็นระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ทำการชำระเงินเพื่อทำธุรกรรม อีกทั้งยังสามารถเรียกร้องสินไหมผลประโยชน์แบบเงินก้อนเทียบเท่าจำนวนเงิน 36 เท่าของการชำระบิลของ GCash ในกรณีอุบัติเหตุได้ เบี้ยประกันภัยน้อยกว่า 1% ของยอดรวมของการชำระบิลชอง GCash โดยผู้ใช้จะได้รับข้อเสนอของแผนประกันนี้ในขั้นตอนที่ลูกค้าเริ่มการชำระบิลในแอปฯ   

ด้วยความร่วมมือกับชับบ์ GCash ยังได้เสนอความคุ้มครองในการซื้อ และความคุ้มครองผู้ซื้อสำหรับสินค้าที่ซื้อโดยใช้แอปฯ แผน Online Shopping Protect Insurance มอบเงินชดเชยคืนสูงสุด 20,000 เปโซฟิลิปปินส์ (ประมาณ 360 ดอลลาร์สหรัฐ) ในกรณีที่สินค้าส่งไม่ถึงผู้รับ ได้รับความเสียหาย ถูกขโมย หรือเป็นสินค้าลอกเลียนแบบ โดยคุ้มครองเป็นระยะเวลา 60 วันนับจากวันที่สั่งซื้อ  ค่าเบี้ยประกันภัยมีมูลค่าสูงกว่าหนึ่งเปโซต่อวันของความคุ้มครองเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

 

ความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้น

การเป็นพันธมิตรกับชับบ์คือส่วนสำคัญของ GCash Insurance ซึ่งเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ด้านการประกันภัยอย่างครอบคลุม เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เข้าถึงความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลและความคุ้มครองเงินชดเชยรายวันจากการรักษาตัวในโรงพยาบาล

 

ในบราซิล Nubank หนึ่งในแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก พยายามเพิ่มบริการประกันให้กับฐานลูกค้าที่กำลังเติบโต ซึ่งหลายคนเป็นลูกค้าที่ไม่มีบัญชีธนาคารหรือไม่มีโอกาสซื้อประกันเป็นครั้งแรก

 

กรณีศึกษา

การเติมเต็มความคุ้มครองประกันภัยทั่วทั้งเขตลาตินอเมริกา

ผู้ประกอบการธนาคารดิจิทัลรายใหญ่แห่งหนึ่งได้แสวงหาวิธีในการเพิ่มบริการด้านประกันภัยให้กับฐานลูกค้าที่กำลังเติบโตเพิ่มขึ้น ซึ่งลูกค้าจำนวนมากเป็นลูกค้าที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านการเงินในระบบได้หรือเข้าถึงบริการทางการเงินได้บางส่วนเพื่อซื้อประกันเป็นครั้งแรก

 

Nubank ซึ่งก่อตั้งขึ้นในประเทศบราซิลในปี พ.ศ. 2556 เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มผู้ให้บริการด้านการเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ให้บริการผู้ใช้ประมาณ 75 ล้านคนทั่วเขตลาตินอเมริกา นำเสนอบริการที่หลากหลาย ได้แก่ บัญชีส่วนตัว บัตรเครดิต บัญชีธุรกิจ การลงทุน เงินกู้ สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) รวมถึงประกันในขณะนี้

 

ความท้าทาย

สำหรับลูกค้าหลายคนในภูมิภาคที่ Nubank ให้บริการ การได้รับการคุ้มครองด้านประกันชีวิตอาจเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก เนื่องจากค่าใช้จ่ายและความซับซ้อนของตัวเลือกแผนประกันที่มีอยู่ในตลาด ตลอดจนการขาดความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับประโยชน์ที่แท้จริงของความคุ้มครองในประกัน ธนาคารจึงพยายามนำเสนอวิธีการที่แนบเนียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการสร้างความคุ้นเคยกับสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย และทำให้ง่ายต่อการสมัคร

 

ชับบ์มีส่วนช่วยอย่างไร

ชับบ์ร่วมมือกับ Nubank เพื่อสร้างข้อเสนอที่ผู้คนนับล้านอาจไม่รู้มาก่อนว่าทำไมต้องซื้อประกัน หรือจะซื้อประกันได้อย่างไร โดยกรมธรรม์มอบความคุ้มครองเหตุไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นกับการใช้ชีวิต เช่น การรักษาตัวในโรงพยาบาลหรืออุบัติเหตุ ความคุ้มครองอุปกรณ์พกพา ฯลฯ ซึ่งความคุ้มครองทั้งหมดนี้ช่วยเติมเต็มความต้องการด้านความคุ้มครองการประกันภัยที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าในเขตลาตินอเมริกา

 

ความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแรกจากพันธมิตร Nubank Vida แสดงให้เห็นถึงก้าวแรกสู่การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เท่าเทียมกัน รวมทั้งช่วยสร้างบริการทางการเงินยุคใหม่ในเขตลาติน อเมริกา ซึ่งผลิตภัณฑ์ประกันภัยดังกล่าวมีกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองอยู่กว่า 560,000 กรมธรรม์

ข้อเสนอที่สอง Nubank Celular Seguro มอบความคุ้มครองสำหรับโทรศัพท์มือถือ โดยทั้งสองผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบโดย Nubankโดยใช้ Chubb Studio ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัยดิจิทัลระดับโลกของชับบ์

จากผลสำรวจผู้ถือกรมธรรม์ที่จัดทำโดย Nubank ลูกค้ากว่า 50% กล่าวว่า Nubank Vida เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตแผนแรกของพวกเขา และ Nubank Celular Seguro เป็นกรมธรรม์ประกันภัยโทรศัพท์มือถือแผนแรกของพวกเขา

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Nubankได้ประกาศเปิดตัวสองผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันภัยด้วยความร่วมมือกับชับบ์ — แผน Nu Vidas Juntas และ แผน Nubank Parcela Seguro โดยแผน Nu Vidas Juntas ได้นำองค์ประกอบที่แปลกใหม่มาสู่ตลาดโดยเปิดให้ลูกค้าสมัครประกันสำหรับตนเอง และสามารถมอบกรมธรรม์ให้กับลูกค้าของ Nubank รายอื่นได้ ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีความสัมพันธ์กัน สำหรับแผน Nubank Parcela Segura ช่วยให้ลูกค้าที่สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลผ่านแอปฯ ของบริษัทสามารถเข้าถึงความคุ้มครองประกันภัยในการรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เพื่อช่วยให้การชำระเงินกู้ของลูกค้าเป็นปัจจุบันล่าสุด และแผนประกันดังกล่าวจะทยอยนำเสนอให้กับผู้ใช้บริการ Nubank ที่มีสิทธิ์ได้รับเครดิตผ่านสินเชื่อส่วนบุคคลต่อไป

 

ในตลาดที่พัฒนาแล้ว การเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัลได้ถูกเร่งให้เกิดขึ้นจากสถานการณ์โรคระบาด โดยเน้นให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนประสบการณ์ของสาขาธนาคารแบบดั้งเดิมและกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล ไม่ใช่เรื่องของลูกค้ารายแรกแต่เกี่ยวกับการปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมใหม่ ๆ ของลูกค้าที่มีอยู่และแนวทางใหม่ ๆ ของคนรุ่นใหม่

 

ในขณะที่ความต้องการในปัจจุบันและการเติบโตของตลาดการเงินและประกันแตกต่างกันไปตามภูมิภาค ตลาดโลกกำลังได้รับอิทธิพลจากไลฟ์สไตล์ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและกระแสสังคมทั่วโลก ตัวอย่างเช่น การแบ่งส่วนประสบการณ์จำเป็นต้องทำประกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เช่น เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น การเดินทางแบบใช้รถร่วมกัน การเปลี่ยนแปลงชีวิตการทำงานด้วยกลุ่มฟรีแลนซ์ที่ขึ้นอยู่กับการมอบหมายงานระยะสั้น ทำลายความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว และสร้างความต้องการในการคุ้มครองการจ่ายเงินเดือน และความรวดเร็วของชีวิตขึ้นอยู่กับการตัดสินใจแบบใช่หรือไม่ใช่ในเสี้ยววินาทีเกี่ยวกับประกัน ดังนั้น การซื้อประกันภัยจากการเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมอื่นจึงได้รับความสนใจโดยผู้บริโภคชาวลาตินอเมริกามากกว่าครึ่ง (55%) ซื้อประกันด้วยวิธีนี้ ซึ่งนับว่ามากกว่าในภูมิภาคอื่น ๆ

 

และแม้ว่าช่องว่างของความคุ้มครองด้านประกันภัยทั่วโลกจะไม่เท่ากัน แต่ผู้บริโภคมากกว่าครึ่งโลก ไม่ว่าจะอยู่ในตลาดเกิดใหม่หรือตลาดพัฒนาแล้ว เชื่อว่าพวกเขาต้องการทำประกันมากขึ้น พวกเขารู้สึกว่าไม่มีหลักประกันจากความเสี่ยงที่พบได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่น ความปลอดภัยทางการเงิน การเดินทางล่าช้า หรือการฉ้อโกง ความเสี่ยงสมัยใหม่ทั้งหมดนี้สามารถทำประกันได้โดยใช้การประกันแบบดิจิทัล

 

ความต้องการของผู้บริโภคจะยังคงขับเคลื่อนคลื่นของประกันภัยแบบผสมผสาน ทำให้อุตสาหกรรมมีความยืดหยุ่นและตอบสนองมากขึ้น ทำธุรกรรมได้มากขึ้นโดยแทบจะไร้อุปสรรค และมอบความคุ้มครองที่ลูกค้าต้องการ

 

 

รู้สึกได้ถึงความเสี่ยงในยุคปัจจุบัน

ในแง่ของประกันภัย คุณป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้ได้ดีแค่ไหน? (เปอร์เซ็นต์ของผู้บริโภคที่รู้สึกได้รับการปกป้องหรือได้รับการปกป้องเป็นอย่างดี)

 

ส่วนที่ 2: อะไรที่ผู้บริโภคต้องการและจำเป็น

สรุปสาระสำคัญ
สรุปสาระสำคัญ

ผู้บริโภคนิยมซื้อประกันแบบดิจิทัลประเภทใด?

เกือบครึ่ง (46%) เชื่อว่าดิจิทัลเป็นช่องทางที่เหมาะสมในการซื้อประกัน และมากกว่าครึ่งของผู้บริโภคทั้งหมด (56%) เชื่อว่าพวกเขาต้องการทำประกันเพิ่ม (ดูคำบรรยายภาพและแผนภูมิ) ความสนใจในการซื้อประกันมากขึ้นในลาตินอเมริกาและเอเชียสูงกว่าในยุโรปและอเมริกาเหนือ สะท้อนให้เห็นระดับที่ต่ำของการเจาะตลาดในตลาดเกิดใหม่

56%
ของผู้บริโภคทั่วโลกเชื่อว่าพวกเขาต้องการประกันเพิ่มเติม
46%
เชื่อว่าดิจิทัลคือช่องทางที่ชัดเจนในการซื้อประกัน

อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างในระดับของความสนใจนั้นไม่ได้เทียบเท่ากับความแตกต่างของช่องว่างการทำประกันในระดับภูมิภาค

สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการตระหนักมากขึ้นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำประกันในตลาดเกิดใหม่ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าแม้ผู้บริโภคในตลาดที่อิ่มตัวแล้วก็ยังตระหนักว่าพวกเขาต้องการทำประกันมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างในระดับของความสนใจนั้นไม่ได้เทียบเท่ากับความแตกต่างของช่องว่างการทำประกันในระดับภูมิภาค
Table showing which regions are interested in purchasing more insurance and which regions think that digital is the most obvious way to buy insurance.

 

การสำรวจพบว่าผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะมีประกันแบบดั้งเดิม เช่น ประกันรถยนต์ ประกันสุขภาพ และประกันชีวิต มีการทำประกันต่ำกว่ามูลค่าจริงอยู่ในระดับสูงสำหรับประกันบางประเภท เช่น การคุ้มครองเงินเดือน ประกันสัตว์เลี้ยง และประกันการขนส่ง หรือประกันการเดินทางล่าช้า โดยแต่ละประเภทเหล่านี้เห็นการการนำไปใช้น้อยกว่า 10% ณ จุดนี้ รูปแบบการที่ประกันภัยเข้าไม่ถึงเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกันทั่วโลก

 

ประเภทของประกันที่ผู้บริโภคทั่วโลกมักขาดมักเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในยุคปัจจุบัน ซึ่งมาพร้อมกับการเพิ่มขึ้นในการเดินทางทุกรูปแบบ การเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจากแบบเต็มเวลาเป็นอาชีพอิสระหรือพนักงานไร้ออฟฟิศ (Nomadic) การแนะนำรูปแบบธุรกิจบนแพลตฟอร์มใหม่สำหรับคนที่ต้องการหางานและลูกค้าที่จะจับจ่ายซื้อของเพื่อบอกถึงความก้าวหน้าเพียงเล็กน้อยในการใช้ชีวิตและการทำงานของเรา

 

สถาบันทางการเงินหลายแห่งได้คำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ได้แก่ SoFi บริษัทการเงินส่วนบุคคลดิจิทัลของอเมริกา บริษัทนายหน้าประกันภัยได้ร่วมมือกับ Blink โดยชับบ์ เพื่อให้บริการประกันภัยทางไซเบอร์ส่วนบุคคลที่เรียบง่าย เข้าใจง่าย และราคาไม่แพง Tenpo ฟินเทคของชิลีให้ความคุ้มครองการโจรกรรมทรัพย์สินส่วนตัวในยานพาหนะ

 

กรณีศึกษา

ทำในสิ่งที่ใช่

SoFi  เป็นธุรกิจด้านการเงินส่วนบุคคลดิจิทัลที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถบรรลุความเป็นอิสระทางการเงินตามความต้องการของผู้บริโภคSoFi ให้บริการสมาชิกกว่า 4 ล้านคนด้วยเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้เรื่องการเงินเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์สำหรับการกู้ยืม การออม การใช้จ่าย การลงทุน และการปกป้อง SoFi ยังมอบปัจจัยที่จำเป็นสำหรับความก้าวหน้าแก่สมาชิก อาทิ การให้คำปรึกษาด้านอาชีพและการทำงาน และการเชื่อมต่อกับชุมชนที่มีความเจริญก้าวหน้าอันเต็มไปด้วยผู้คนที่มีความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ

SoFi  และ Blink โดยชับบ์ ต่างมีความมุ่งมั่นในการนำเสนอแผนประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคลที่ไม่ซับซ้อน สามารถเข้าใจได้ง่าย ในราคาที่คุ้มค่า เพื่อปกป้องผู้บริโภคในโลกที่มีการเชื่อมต่อกันผ่านช่องทางดิจิทัลมากขึ้น

 

Blink Cyber

ไม่ว่าคุณจะใช้บัญชีโซเชียลมีเดียในชีวิตประจำวันหรือเป็นเจ้าของอุปกรณ์สำหรับบ้านอัจฉริยะ (Smart Home Device) เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมส่วนตัวของคุณ โลกดิจิทัลที่กำลังเติบโตก็ได้เพิ่มช่องว่างให้ผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามารุกล้ำการควบคุมของเรา และ Blink Cyber คือวิธีที่ง่ายดายเพื่อมอบความคุ้มครองที่เหมาะสมในเวลาที่ต้องการ

นี่คือวิธีที่แผนประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคลจาก Blink โดยชับบ์ ช่วยปกป้องคุณ ด้วยราคาเบี้ยประกันเพียงประมาณ $5.00/เดือน โซลูชันในแอปฯ Blink Cyber มอบความคุ้มครองสูงสุด $10,000 ที่ครอบคลุมความเสี่ยงภัยต่าง ๆ บนโลกไซเบอร์ อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อแผนประกันที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มได้สูงสุด 5 ครัวเรือน เพื่อปกป้องโลกดิจิทัลของผู้บริโภคที่มีการใช้ร่วมกัน

 

ความคุ้มครอง

Blink Cyber คือกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับการออกแบบเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการโจมตีหรือละเมิดทางไซเบอร์ กรมธรรม์ประกันภัยนี้คุ้มครองเงินชดเชยที่เกี่ยวข้องกับเหตุไม่คาดคิดทางไซเบอร์ส่วนบุคคล อาทิ การกลั่นแกล้งในโลกไซเบอร์ การหลอกลวงบนทางออนไลน์ (phishing scams) การขู่กรรโชกทรัพย์ด้วยแรนซัมแวร์ (ransomware extortion) และการฉ้อโกงทางการเงินบนโลกไซเบอร์


ดูข้อจำกัดความรับผิดชอบ

 

 

กรณีศึกษา

ธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงินในประเทศชิลีใช้ AI กับการมอบข้อเสนอประกันภัยแบบผสมผสาน

ด้วยจุดยืนในการส่งเสริมการผสมผสานกันของระบบดิจิทัลและการเงินเข้าด้วยกัน Tenpo ได้แสวงหาวิธีในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สร้างประสบการณ์ในการใช้งานได้ง่ายและสะดวก โดยการเสนอราคาเบี้ยประกัน การชำระบิล และการจัดการบัญชีเป็นการทำธุรกรรมในรูปแบบดิจิทัลทั้งหมด

 

Tenpo เป็นธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงินแห่งหนึ่งในประเทศชิลีที่เปิดตัวครั้งแรกในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นธุรกิจในเครือของบริษัท Krealo บริษัทในเครือของ Grupo Credicorp ของประเทศเปรู Tenpo มีลูกค้ามากกว่าล้านราย ให้บริการบัญชีธนาคาร บัตรเติมเงิน บริการโอนเงิน และการชำระบิลต่าง ๆ โดยแอปฯ ของบริษัทมีบริการบัญชีดิจิทัลและบัตรเติมเงิน Mastercard รวมถึงการจัดการการเงินส่วนบุคคล การลงทุน และการโอนเงินระหว่างประเทศโดยใช้ AI เป็นพื้นฐาน

 

ความท้าทาย

Tenpo ร่วมมือกับชับบ์เพื่อพลิกโฉมอุตสาหกรรมประกันภัยของภูมิภาคที่อยู่ในช่วงกำลังพัฒนา โดยการนำเสนอช่องทางใหม่เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคที่ไม่มีความคุ้มครองด้านการประกันภัยอย่างเพียงพอ ซึ่งลูกค้าจำนวนมากทั่วทั้งภูมิภาคสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือและดิจิทัลได้แล้ว และเป้าหมายของ Tenpo คือการทำให้ผลิตภัณฑ์ประกันสามารถซื้อได้ง่ายผ่านช่องทางเหล่านี้

 

ชับบ์มีส่วนช่วยอย่างไร

ชับบ์และ Tenpo ได้ร่วมมือกันในระดับภูมิภาค เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ประกันภัยดิจิทัลที่ได้รับการออกแบบเฉพาะสำหรับลูกค้าของแอปฯ หลายล้านคนในประเทศชิลี และสำหรับผู้ใช้ทั่วเขตลาตินอเมริกาในอนาคต ผลิตภัณฑ์แรกที่เปิดตัวในประเทศชิลีมอบความคุ้มครองกรณีการโจรกรรมทรัพย์สินส่วนตัวจากยานพาหนะ โดยผลิตภัณฑ์นี้มีชื่อว่า “Auto Content Plus” ที่ถูกรวมอยู่ในแพลตฟอร์มที่ได้รับการออกแบบเฉพาะเพื่อเลือกความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ เช่น ความคุ้มครองการซื้อสินค้า กระเป๋าเงินดิจิทัล และการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เป็นต้น

ในการสมัครประกันภัย ลูกค้าจะต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีของ Tenpo เพียงพอเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันงวดแรก โดยผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายผ่านนายหน้าประกันภัย และรายละเอียดความคุ้มครองจะส่งให้กับลูกค้าในแอปฯ ทันทีที่มีการซื้อประกัน จะได้รับการยืนยันในอีเมลที่ส่งให้หลังจากการสมัคร

 

การเติบโตที่ได้รับการสนับสนุนจาก AI

Tenpo ยังก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเมื่อผนวกกับแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับดิจิทัลเป็นอันดับแรกในการจัดการด้านสินไหมทดแทนจะช่วยส่งเสริมการบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น และนี่จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ Tenpo สามารถต่อยอดธุรกิจไปยังตลาดอื่น ๆ ในทวีปอเมริกาใต้นอกเหนือจากประเทศชิลีได้

 

ผู้บริโภคที่เปิดเผยและไม่มีประกัน

คุณมีประกันอะไรหรือซื้อประกันอะไรเป็นประจำ?

ผู้บริโภคที่เปิดเผยและไม่มีประกัน
Table showing which category of insurance is purchased the most broken down by region.

2.1 เส้นทางของ Omni Channel

 

ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคงชอบซื้อประกันบางประเภทผ่านช่องทางแบบดั้งเดิม ผู้บริโภคจำนวนมากจากการสำรวจ (65%) กล่าวว่ามีแบบประกันที่พวกเขาจะซื้อคือต้องจากนายหน้าประกันภัยเท่านั้น ตัวเลขดังกล่าวแตกต่างกันไปเพียงเล็กน้อยตามภูมิภาค โดย 70% ของผู้บริโภคในเอเชียกล่าวว่าพวกเขาจะซื้อประกันบางประเภทเมื่อได้มีปฏิสัมพันธ์กับนายหน้าประกันและจะไม่ซื้อแบบดิจิทัล เมื่อเทียบกับ 65% ในลาตินอเมริกา 64% ในอเมริกาเหนือ และ 60% ในยุโรป อย่างไรก็ตาม ยิ่งผู้บริโภคอายุน้อยเท่าไร พวกเขาก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะรู้สึกสบายใจที่จะซื้อประกันประเภทใดก็ได้แบบดิจิทัลมากขึ้นเท่านั้น

 

ส่วนที่เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสำรวจ

มีประกันประเภทใดบ้างที่คุณจะซื้อเฉพาะเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับนายหน้าประกันภัย (ไม่ใช่แบบดิจิทัล)? เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ตอบว่า “ใช่”

ส่วนที่เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสำรวจ
Table showing if there is any type of insurance once would choose to purchase traditionally. Findings broken down by age range.

 

แม้ว่าจะมีความแตกต่างตามอายุ แต่ Amy McNeece ปฏิเสธความคิดที่อิงตามฐานของอายุ เธอเน้นว่าแม้ว่าข้อมูลอาจเอนเอียงไปยังผู้บริโภคที่อายุน้อยเนื่องจากเป็นผู้ที่เข้าใจดิจิทัลมากกว่า แต่การวิเคราะห์ไม่ได้สอดคล้องกันในทุกกรณี “ฉันคิดว่าเป็นในแง่ของการวางแนวทางดิจิทัลมากกว่าอายุ” เธอกล่าว

 “แนวคิดคือการออกแบบข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เราสามารถสร้างข้อเสนอที่ “ถูกต้อง” สำหรับลูกค้าทุกคน โดยไม่จำกัดอายุของพวกเขา ทุกข้อเสนอควรใช้งานง่ายและไร้อุปสรรคมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงทำซ้ำอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่ผลิตภัณฑ์ของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิธีที่เรานำเสนอด้วย”


Isabella Carvalho
, Head of Digital, Asia Pacific, Chubb

 

สรุปสาระสำคัญ
สรุปสาระสำคัญ

ในแง่นี้ การประกันภัยดิจิทัลแบบผสมสาน ก็เหมือนกับประสบการณ์แบบ Amazon ที่รวดเร็วและใช้งานง่าย ดังนั้น โมเดลที่ผสมผสานไว้อาจเป็นตัวเลือกที่ชัดเจนสำหรับการประกันภัยแบบจ่ายครั้งเดียว—กรมธรรม์ที่ไม่ต้องการการตอบคำถามมากมาย และโดยทั่วไปมักจะเป็นทางเลือกใช่หรือไม่ใช่

 

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าผลิตภัณฑ์ประกันภัยบางอย่างจำเป็นต้องได้รับ การอธิบายที่ชัดเจนกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ การซื้อประกันความล่าช้าสำหรับการเดินทางแบบเส้นทางเดียวกันนั้นแตกต่างจากการซื้อประกันทุพพลภาพอย่างมาก Israel Rayan หัวหน้าแผนกผู้บริโภคของชับบ์ ประจำภาคพื้นยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ (CEMENA) ตั้งข้อสังเกตว่าแม้แต่ใน Amazon ผู้บริโภคบางรายก็ใช้เวลาศึกษาตนเองเกี่ยวกับข้อเสนอต่างๆ โดยการอ่านบทวิจารณ์และในขณะที่ผู้บริโภคบางรายรู้สึกสะดวกสบายในการทำธุรกรรมทางออนไลน์เพียงอย่างเดียว คนอื่นๆ อาจต้องการเสริมการซื้อออนไลน์ด้วยการพูดคุยกับนายหน้าประกันภัย—ผ่านวิดีโอหรือเจอตัวจริง

 

12%

มีผู้บริหารทางการเงินเพียง 12% ทั่วโลกที่เชื่อว่าการประกันภัยดิจิทัลแบบผสมผสานนั้นส่วนใหญ่มีไว้สำหรับลูกค้าอายุน้อย

เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการประกันภัยแบบผสมผสาน สถาบันทางการเงินจำเป็นต้องออกแบบการเดินทางของลูกค้าอย่างรอบคอบโดยเลือกช่องทางที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสม 

เสียงของผู้นำ
Israel Rayan

“เพื่อสร้างประสบการณ์การประกันภัยที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง สถาบันทางการเงินจำเป็นต้องยอมรับแนวทางแบบหลายช่องทางที่ตระหนักถึงความสำคัญของเส้นทางการซื้อของผู้บริโภคที่ฝังอยู่ในบริบท ซึ่งหมายถึงการปรับเทียบประเภทของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ช่องทาง และข้อมูลให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของผู้บริโภคแต่ละราย ในขณะที่ใช้ประโยชน์จากศักยภาพของแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างเต็มที่การปฏิบัติตามแนวทางนี้ ธนาคารสามารถมอบประสบการณ์การประกันภัยแบบบูรณาการที่ไร้รอยต่อ โดยเริ่มต้นทางออนไลน์และขยายไปสู่ช่องทางอื่น ๆ อย่างงดงาม รวมถึงการนัดหมายทางโทรศัพท์หรือการประชุมเสมือนจริงในท้ายที่สุด แนวทางที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางนี้จะผลักดันการมีส่วนร่วม ความภักดี และผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เหนือกว่าในโลกปัจจุบัน”

Israel Rayan Senior Vice President, Consumer Distribution EMEA

ส่วนที่ 3: ความร่วมมือเพื่ออนาคต

 

อุปสรรคในการเข้าสู่ธุรกิจประกันภัยมีสูงเนื่องจากอุตสาหกรรมนี้ต้องการใบอนุญาตและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความเชี่ยวชาญด้านการรับประกันภัย ข้อมูลคณิตศาสตร์ประกันภัย และการดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากการยืนหยัดในธุรกิจประกันภัยตั้งแต่เริ่มต้นนั้นไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับสถาบันทางการเงิน การเป็นพันธมิตรกับบริษัทประกันภัยคือหนทางที่ดีที่สุด

เมื่อสถาบันทางการเงินตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกพันธมิตร พวกเขาต้องเผชิญกับจุดที่ต้องตัดสินใจ: สถาบันการเงินสามารถเป็นพันธมิตรกับบริษัทประกันที่จัดตั้งขึ้นหรือบริษัทประกันที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ใหม่กว่า การวิจัยของชับบ์เผยให้เห็นว่าโดยทั่วไปแล้วความร่วมมือเหล่านี้ก่อตัวขึ้นอย่างไร เป็นตัวอย่างสุภาษิตที่ว่านกน้อยช่วยกันสร้างรัง  ฟินเทคมักจะเป็นพันธมิตรกับอินชัวร์เทค และธนาคารที่มีความมั่นคงมักจะชื่นชอบบริษัทประกันที่มีความมั่นคง

 

ความร่วมมือที่เหนือกว่า

ข้อใดต่อไปนี้อธิบายถึงพันธมิตรด้านการประกันภัยแบบผสมผสานดิจิทัลของคุณได้ดีที่สุด?

ความร่วมมือที่เหนือกว่า
Table showing which type of digital insurance partner fintechs and established banks prefer.

 

การผสมผสานดังกล่าวไม่ได้ให้ประโยชน์สูงสุดเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของฟินเทค การเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทประกันที่มีประสบการณ์นั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อฟินเทค เนื่องจากในฐานะองค์กรขนาดเล็ก ฟินเทคมักไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยเมื่อพวกเขาแนะนำข้อเสนอประกันเป็นครั้งแรกพวกเขาอาจเพิ่มหนึ่งหรือสองคนหลังจากผลิตภัณฑ์ประกันภัยเริ่มขายเท่านั้นValiente กล่าว ในขณะเดียวกันธนาคารที่จัดตั้งขึ้นอาจมีผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยหลายร้อยคนอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน

 

ประโยชน์อีกประการหนึ่งจากการเป็นพันมิตรระหว่างประกันภัยที่มีความมั่นคงและฟินเทค คือในความเป็นจริงแล้วผู้บริโภคไว้วางใจแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับมากกว่าที่พวกเขาไว้วางใจฟินเทคเมื่อซื้อประกัน: ประมาณหนึ่งในสามของผู้บริโภคไว้วางใจธนาคารในการซื้อประกันผ่านดิจิทัลเท่านั้น ในขณะที่เกือบสองเท่า หลายคนไว้วางใจธนาคารที่มีความมั่นคงหรือบริษัทประกัน

 

นั่นเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ฟินเทคสร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์ด้วยการร่วมมือกับบริษัทประกันที่มั่นคงอย่างไรก็ตาม สถาบันทางการเงินดูเหมือนจะมีจุดบอดในการเลือกพันธมิตรด้านการประกันภัย: แม้ว่าผู้บริโภคของพวกเขาจะมีความไว้วางใจในแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับมากกว่าเมื่อเทียบกับแบรนด์ดิจิทัลเพียงอย่างเดียว แต่มีสถาบันทางการเงินเพียง 10% เท่านั้นที่ให้ความสำคัญกับแบรนด์ที่น่าเชื่อถือในพันธมิตรด้านการประกันภัยของตน

 

 

 

ผู้บริโภคชื่นชอบแบรนด์ที่มีความมั่นคง

ระดับความน่าเชื่อถือที่ทำให้คุณตัดสินใจซื้อประกันมาจากอะไร?
(ผู้ตอบแบบสอบถามที่แสดงความไว้เนื้อเชื่อใจและไว้วางใจในระดับสูง)

จุดบอด: ในขณะที่ผู้บริโภคทั่วโลกมีความเชื่อมั่นในแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับสูงกว่าบริษัทประกันที่มาใหม่ โดยขายผ่านทางดิจิทัลเพียงอย่างเดียว แต่มีสถาบันทางการเงินเพียง 10% จากทั่วโลกที่ให้ความสำคัญกับแบรนด์ที่น่าเชื่อถือในพันธมิตรด้านการประกันภัยของตน

ผู้บริโภคชื่นชอบแบรนด์ที่มีความมั่นคง
Table showing consumers' level of trust when purchasing insurance from established banks, established insurers, digital-only insurers, or digital-only banks.
สรุปสาระสำคัญ
สรุปสาระสำคัญ

อะไรที่อยู่ในชื่อนั้น?

การแยกแยะระหว่างบริษัทประกันที่มีความมั่นคงกับบริษัทประกันภัยที่เป็นดิจิทัลนั้นเริ่มคลุมเครือ ผู้ให้บริการทางการเงินส่วนใหญ่ทั่วโลกกำลังร่วมมือกับบริษัทประกันภัยดิจิทัลเพื่อให้บริการการประกันภัยแบบผสมผสาน กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดถึง 44% กำลังนำเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านประกันภัยในรูปแบบดิจิทัล ขณะที่อีก 35% ร่วมมือกับบริษัทประกันภัยแบบดั้งเดิม ในขณะเดียวกันก็เกิดความสับสนว่าอะไรกันแน่ที่ประกอบกันเป็นบริษัท “อินชัวร์เทค”

ตัวอย่างเช่น ในอดีตคู่แข่งของชับบ์ เคยเป็นบริษัทประกันภัยแบบดั้งเดิมมาก่อน ทุกวันนี้ เนื่องจากความสามารถด้านดิจิทัลของชับบ์และการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีประกันภัยทั่วโลก ชับบ์พบว่าตัวแทนที่ขายผ่านดิจิทัลกำลังแข่งขันกันในตลาดประกันภัยมากขึ้นเรื่อย ๆ

55%

ของผู้บริหารของสถาบันทางการเงินทั่วโลกยอมรับว่าบริษัทประกันที่มีความมั่นคงมีความได้เปรียบกว่าบริษัทประกันภัยดิจิทัลเท่านั้น เพราะพวกเขาได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า

3.1 เป็นที่ต้องการ (ในพันธมิตรประกันภัย)

 

แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลคือคุณลักษณะสำคัญอย่างยิ่งที่จำเป็นต้องมีในพันธมิตรประกันภัย ผู้บริหารทางการเงินทั่วทุกภูมิภาคต่างเห็นพ้องต้องกัน 

 


“บริษัทประกัน ธนาคารและฟินเทคมีแนวคิดเหมือนกันในแง่ของการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล” 

Amy McNeece, Senior Vice President of Digital Consumer Partnerships 

 

 

ธนาคารและฟินเทคต้องการทราบแบบชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ประกันภัยส่งผลต่อ NPS อย่างไร รวมถึงการรักษาฐานลูกค้า หรือการหาลูกค้าใหม่

 

พวกเขายังต้องการทดสอบผลลัพธ์เหล่านี้จากวิธีการนำเสนอประกัน ประเภทของผลิตภัณฑ์ ราคาผลิตภัณฑ์ และตัวแปรอื่น ๆ

McNeece กล่าวว่า “ความพร้อมใช้งานของเครื่องมือที่ใช้ทดสอบและผลการวิเคราะห์เป็นส่วนสำคัญของการเป็นพันมิตรกับประกันภัยที่มีความเชี่ยวชาญ” จากนั้นการทดสอบอย่างต่อเนื่องจะตามมาด้วยการปรับแต่งและปรับเปลี่ยนตัวแปรเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องอย่างต่อเนื่องกับการนำเสนอประกันบนเส้นทางการซื้อของผู้บริโภค

 

เป็นที่ต้องการมากที่สุด

อะไรคือคุณลักษณะที่สำคัญที่สุดสำหรับพันธมิตรประกันภัยที่จะช่วยให้บริษัทของคุณประสบความสำเร็จในการประกันภัยแบบผสมผสาน? (3 อันดับแรก)

เป็นที่ต้องการมากที่สุด
Table showcasing the most important characteristics for and insurance partner to help companies succeed at embedded insurance.

 

ความท้าทายอันดับต้น ๆ ในการประสบความสำเร็จสำหรับประกันภัยแบบผสมผสาน คือความท้าทายภายนอกกับพันธมิตร หรืออุปสรรคภายในองค์กรที่ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและผู้คน

 

ความท้าทายภายนอกอันดับต้น ๆ

อะไรคือความท้าทายสูงสุดที่คุณพบกับพันธมิตรทางธุรกิจของประกันภัยแบบผสมผสานในปัจจุบันของคุณ? (3 อันดับแรก)

ความท้าทายภายนอกอันดับต้น ๆ
Table showing the top challenges companies face with their current digital insurance partner.

 

“เนื่องจากเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในความท้าทายสามอันดับแรกในแต่ละภูมิภาค ดังนั้นจึงมีสองสามวิธีในการแก้ปัญหา” McNeece กล่าว “อันดับแรกสิ่งสำคัญคือต้องมีทีมที่ทำงานร่วมกันโดยมีเป้าหมายเดียวกัน ประการที่สอง คือการทำให้เทคโนโลยีง่ายขึ้นและทำให้ใช้งานได้จากฝ่ายบริษัทประกันภัย และพันธมิตรทางการเงินใช้ความพยายามน้อยที่สุด”

 
“ความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างบริษัทประกันและสถาบันทางการเงินขึ้นอยู่กับแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างพันธมิตร ซึ่งร่วมกันออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ชีวิตของลูกค้าง่ายขึ้นหรือช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ ขอขอบคุณการบูรณาการเทคโนโลยีที่เป็นผู้นำในตลาดอย่าง Chubb Studio และธุรกิจของชับบ์ทั่วโลก ชับบ์สามารถทำงานร่วมกับพันธมิตรระดับภูมิภาคและแบบนานาชาติได้ ในขณะเดียวกันก็มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเฉพาะระดับท้องถิ่น ซึ่งสิ่งนี้คือความสัมพันธ์ไม่ใช่ธุรกรรม”


Amy McNeece, Senior Vice President of Digital Consumer Partnerships 

 

 

บทสรุป: การก้าวสู่ระดับถัดไป

 


หลังจากประสบความสำเร็จในด้านนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลัก สถาบันทางการเงินก็พร้อมที่จะก้าวขึ้นไปอีกระดับและขยายการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลไปสู่การเสนอขายประกันภัย ผู้บริโภคพร้อมสำหรับการจัดส่งประกันภัยแบบดิจิทัล โดยเกือบครึ่งหนึ่งกล่าวว่าดิจิทัลเป็นวิธีที่ชัดเจนในการซื้อประกันภัยและผู้บริโภคยังต้องการประกันเพิ่มเติมที่รับมือกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน มากกว่าครึ่งรู้สึกว่าต้องทำประกันเพิ่ม


การประกันภัยแบบผสมผสานเป็นวิธีการใช้ดิจิทัลในการนำเสนอการประกันภัยประเภทต่าง ๆ แม้ว่าการทำประกันเป็นข้อเสนอที่ซับซ้อน แต่ก็มีหลายวิธีที่สถาบันทางการเงินสามารถช่วยให้การประกันภัยแบบผสมผสานประสบความสำเร็จได้:

 

บทสรุป
บทสรุป

การทำประกันภัยแบบผสมผสานให้ประสบความสำเร็จ

Man purchasing digital insurance for airline ticket on laptop.
  • การเลือกพันธมิตรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลจะนำการทำงานร่วมกันและเทคโนโลยี ความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์ และการเข้าถึงในแต่ละพื้นที่มาสู่การทำงานได้ เนื่องจากขาดกำลังคนและความท้าทายในการรวมเทคโนโลยีเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับสถาบันทางการเงินที่มีประกันภัยแบบผสมผสาน พันธมิตรที่เหมาะสมสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยจัดหาทีมดิจิทัลที่ติดต่อกับลูกค้าด้วยเทคโนโลยีเชิงลึกและความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

 

  • การนำแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลักการติดตั้งประกันภัยแบบผสมผสานไว้อย่างเรียบร้อยในเส้นทางการซื้อของลูกค้านั้น จำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าและความสามารถในการตอบสนองพวกเขา แนวทางที่แม่นยำดังกล่าวต้องการการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในสิ่งที่ลูกค้าต้องการและสิ่งที่ได้ผลในแง่ของข้อเสนอประกัน และการทดสอบข้อเสนอต่าง ๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

 

  • โอบรับโลก phygital แบบ omni-channel ซึ่งมีมุมมองของลูกค้าที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียว ไม่ว่าจะเป็นเมื่อผลิตภัณฑ์ประกันภัยต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม และลูกค้ารู้สึกสะดวกสบายมากขึ้นในการทำธุรกรรมกับนายหน้า พนักงานขายทางโทรศัพท์ หรือพนักงานธนาคาร หรือเมื่อเส้นทางการซื้อประกอบด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวหรือการใช้ทางอ้อม เช่น การโทรหรือการประชุมเสมือนจริง ซึ่งเป็นการส่งมอบประสบการณ์ที่มีความสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในทุกเส้นทางของการซื้อประกันภัย
ติดต่อเรา
Woman on mobile phone purchasing digital insurance.
ติดต่อเรา

คุณพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรกับเราแล้วหรือยัง?

 

หากคุณพร้อมที่จะขยายธุรกิจด้วยประกันภัยแบบผสมผสาน ขั้นตอนต่อไปเพียงติดต่อเรา เราจะแสดงให้เห็นว่าเราสามารถส่งเสริมธุรกิจของคุณได้อย่างไร เราจะทำงานร่วมกันเพื่อค้นหาโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับคุณและลูกค้าของคุณ เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการต่อได้อย่างรวดเร็ว