ข้ามไปหน้าหลัก

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

 

การเปิดเผย

*Blink℠ โดย Chubb® คือชื่อทางการตลาดที่ถูกใช้ในการอ้างอิงถึงบริษัทย่อยของชับบ์ ลิมิเต็ด ที่นำเสนอประกันภัยและบริการที่เกี่ยวข้องที่มีรายละเอียดบนเว็บไซต์นี้ สำหรับรายละเอียดของบริษัทย่อย กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.chubb.com ผลิตภัณฑ์ประกันภัยทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ดรับประกันภัยโดยบริษัท Ace American Insurance Company และบริษัทในเครือที่รับประกันภัยในสหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันกลุ่มทุพพลภาพ และประกันชีวิต รับประกันภัยโดยบริษัท Combined Insurance Company of America (Chicago, IL) ในทุกรัฐยกเว้นนิวยอร์ก ในรัฐนิวยอร์ก ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวรับประกันภัยโดยบริษัท Combined Life Insurance Company of New York (Latham, NY) บริษัท Combined Insurance Company of America ไม่ได้รับอนุญาตและไม่ได้ solicit ธุรกิจในนิวยอร์ก ความคุ้มครองมีข้อยกเว้นและข้อจำกัดและไม่มีในทุกรัฐ การสื่อสารนี้ระบุเพียงรายละเอียดแบบย่อของผลิตภัณฑ์เท่านั้น ความคุ้มครองจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียดบนเว็บไซต์ดังต่อไปนี้นำเสนอโดยบริษัท Social Finance Inc. รับประกันภัยโดยบริษัท Executive Risk Indemnity, Inc.

SoFi ไม่มีข้อตกลงด้านการชดเชยกับ Blink℠ โดย Chubb®

ความคุ้มครองและราคาเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับเกณฑ์คุณสมบัติและการรับประกันภัย SoFi Agency และบริษัทในเครือไม่ได้รับรองบริการต่าง ๆ ของบริษัทประกันภัย

©2023 Social Finance, Inc. สงวนลิขสิทธิ์