เพื่อประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านใช้งานในเบราว์เซอร์อื่น
เนื่องจากการใช้งานผ่าน Internet Explorer อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Chubb.com และคุณลักษณะบางอย่างของเว็บอาจไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

X

รายชื่อผู้โชคดีรอบวันที่ 1-27 กันยายน 2566

ข้ามไปหน้าหลัก

ประกาศรางวัล เที่ยวอย่างฟิน ลุ้นวินกระเป๋าเดินทาง Rimowa เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศชับบ์

เที่ยวทั้งทีให้พี่ชับบ์ดูแล พร้อมรับความคุ้มครองที่อัดแน่นให้คุณอุ่นใจตลอดทริป ฟินได้ยิ่งขึ้น! รับสิทธิ์ลุ้นรับกระเป๋าเดินทางสุดหรู Rimowa ทุกเดือน เดือนละ 2 รางวัล (มูลค่ารวม 75,000 บาท ต่อเดือน) เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางผ่านทางเว็บไซต์ www.chubbtravelinsurance.co.th และพิมพ์ “RIMOWA” ในช่องรหัสโปรโมชั่นระหว่าง วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2567 ยิ่งซื้อแผนทุนประกันสูง ยิ่งมีสิทธิ์มาก 

 

รายชื่อผู้โชคดีรอบวันที่ 26 ตุลาคม - 22 พฤศจิกายน 2566

ผู้โชคดีได้รับกระเป๋าเดินทาง ยี่ห้อ Rimowa รุ่น Essential Cabin ขนาด 55 x 39 x 23 ซม. (21.7 นิ้ว)

 • Mrs. Nalinthip Pongpairach

 

ผู้โชคดีได้รับกระเป๋าเดินทาง ยี่ห้อ Rimowa รุ่น Essential Check in-L ขนาด 77.5 x 51 x 26.5 ซม. (30.5 นิ้ว)

 • Mr. Weerasak Wanglikitkoo

 

 

รายชื่อผู้โชคดีรอบวันที่ 28 กันยายน - 25 ตุลาคม 2566

ผู้โชคดีได้รับกระเป๋าเดินทาง ยี่ห้อ Rimowa รุ่น Essential Cabin ขนาด 55 x 39 x 23 ซม. (21.7 นิ้ว)

 • คุณ พัชราพร ขวัญเจริญทรัพย์

 

ผู้โชคดีได้รับกระเป๋าเดินทาง ยี่ห้อ Rimowa รุ่น Essential Check in-L ขนาด 77.5 x 51 x 26.5 ซม. (30.5 นิ้ว)

 • Mrs. Sirisook Rongraung

 

 

รายชื่อผู้โชคดีรอบวันที่ 1 - 27 กันยายน 2566

ผู้โชคดีได้รับกระเป๋าเดินทาง ยี่ห้อ Rimowa รุ่น Essential Cabin ขนาด 55 x 39 x 23 ซม. (21.7 นิ้ว)

 • คุณ อรธีรา อ่องสุวรรณ

 

ผู้โชคดีได้รับกระเป๋าเดินทาง ยี่ห้อ Rimowa รุ่น Essential Check in-L ขนาด 77.5 x 51 x 26.5 ซม. (30.5 นิ้ว)

 • คุณ ดลิน โสภณพนิช ยังพิชิต

เงื่อนไขโปรโมชั่น:

 • ผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการ ได้แก่ ผู้ซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศแผนใดก็ได้และยอดใช้จ่าย 500 บาทขึ้นไปเท่านั้นของบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผ่านทางเว็บไซต์ www.chubbtravelinsurance.co.th และพิมพ์ “RIMOWA” ในช่องรหัสโปรโมชั่นระหว่าง วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2567
 • ทุกการใช้จ่าย 500 บาทมีมูลค่า 1 สิทธิ์ และจำนวนสิทธิ์นั้นหากมาจากการซื้อแผน Essential สิทธิ์จะคูณ 1 หากมาจากการซื้อแผน Premium สิทธิ์จะคูณ 3 หากมาจากการซื้อแผน Beyond สิทธิ์จะคูณ 4 และ หากมาจากการซื้อแผน Ultimate สิทธิ์จะคูณ 5
 • จำนวนผู้มีสิทธิ์จะนับเฉพาะในรอบที่ซื้อ*เท่านั้น และ หากไม่ได้รับรางวัลในรอบนั้น สิทธิ์จะไม่สามารถใช้ได้ในรอบถัดไป

ตัวอย่างการคำนวณสิทธิ์

เบี้ยประกัน (บาท)

แผน สิทธิ์คูณ จำนวนสิทธิ์
624 Essential X1 1
1,200 Premium X3 6
1,600 Beyond X4 12
1,600 Ultimate X5 15

 

* รายละเอียดรอบการจัดกิจกรรม และการประกาศผลรางวัล

 

 • รอบที่ 1 เริ่มวันที่ 1 - 27 กันยายน 2566 จับรางวัลวันที่ 29 กันยายน 2566 
 • รอบที่ 2 เริ่มวันที่ 28 กันยายน - 25 ตุลาคม 2566 จับรางวัลวันที่ 27 ตุลาคม 2566
 • รอบที่ 3 เริ่มวันที่ 26 ตุลาคม - 22 พฤศจิกายน 2566 จับรางวัลวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
 • รอบที่ 4 เริ่มวันที่ 23 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2566 จับรางวัลวันที่ 22 ธันวาคม 2566
 • รอบที่ 5 เริ่มวันที่ 21 ธันวาคม - 17 มกราคม 2566 จับรางวัลวันที่ 19 มกราคม 2567

 

ทั้งนี้การประกาศรางวัลจะประกาศภายใน 7 วัน หลังการจับรางวัลทุกครั้ง และบริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีภายใน 7 วันหลังจากวันประกาศผล

 

ของรางวัลรวมทั้งหมด 10 รางวัล เดือนละ 2 รางวัล 

 1. กระเป๋าเดินทาง ยี่ห้อ Rimowa รุ่น Essential Cabin ขนาด 55 x 39 x 23 ซม. (21.7 นิ้ว) เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศแผนรายเที่ยว จำนวนครั้งละ 1 รางวัล มูลค่า 33,000 บาท
 2. กระเป๋าเดินทาง ยี่ห้อ Rimowa รุ่น Esstential Check in-L ขนาด 77.5 x 51 x 26.5 ซม. (30.5 นิ้ว) เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศแผนรายปี จำนวนครั้งละ 1 รางวัล มูลค่า 42,000 บาท

รวมตลอดรายการ 10 รางวัล มูลค่าทั้งหมด 375,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ของรางวัลนี้จัดให้โดยบริษัท สยาม โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ราคาของรางวัลทั้งหมดเป็นราคาตลาด ณ เดือน มิถุนายน 2566

 
 • การจับฉลากผู้โชคดี บริษัท อารีน่า มีเดีย จำกัด จะเป็นผู้ดำเนินการ โดยพิมพ์จำนวนฉลากรายชื่อตามเงื่อนไขที่กำหนด และจับรางวัลหาผู้โชคดี ณ บ้านเลขที่ 14/151 หมู่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยเริ่มตั้งแต่กันยายน 2566 ถึงมกราคม 2567 จากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเว็บไซต์ https://www.chubb.com/th-th/campaign/travel-rimowa-lucky-draw-2023-announcement.html และทาง LINE Official Account Chubb Thailand ทั้งนี้ ผู้โชคดี 1 ท่านมีสิทธิ์ได้รับ 1 รางวัลเท่านั้น ในตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยหรือผู้มีสัญชาติอื่น ๆ และอาศัยอยู่ในประเทศไทย ไม่รวมถึงนิติบุคคลและบริษัทห้างร้าน ทั้งนี้ การรับของรางวัล สามารถติดต่อขอรับได้ ณ สำนักงานของบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด 88 อาคารเดอะปาร์ค ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือทดแทนด้วยของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน ในกรณีสินค้าขาดตลาด ยกเลิกการผลิต เปลี่ยนรุ่นการผลิต หรือเหตุผลอื่น ๆ ที่ทำให้ไม่สามารถนำสินค้ามาเป็นของรางวัลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ จะทำการคำนวณสิทธิ์จากเบี้ยและแผนประกัน ณ วันสิ้นสุดรอบกิจกรรมในแต่ละเดือน และ อ้างอิงรอบการจับฉลากจากวันที่ซื้อกรมธรรม์
 • หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ก่อนวันสิ้นสุดรอบกิจกรรมในแต่ละเดือน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณสิทธิ์ของกิจกรรมนี้
 • พนักงานของบริษัทฯและบริษัทในเครือของบริษัทฯ ตัวแทนโฆษณา พนักงานบริษัท สยาม โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด คณะกรรมการดำเนินการจับรางวัล และครอบครัวของบุคคลดังกล่าวไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากสื่อประชาสัมพันธ์ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าประกันภัยการเดินทางชับบ์สามัคคี โทร. 0 2611 4242

 

กติกาและเงื่อนไขในการรับของรางวัล

1.  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะได้รับการติดต่อกลับจากบริษัทฯ โดยต้องนำหลักฐานในการขอรับของรางวัล ได้แก่

ก) บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

ข) หลักฐานการชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยผู้โชคดีจะต้องติดต่อขอรับของรางวัล ที่บริษัทฯ ภายใน 20 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ โดยบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป กรณีผู้โชคดีสำรองไม่ส่งหลักฐานตามที่กำหนด และไม่มารับรางวัล ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป

2.  ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้  รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้

3.  การเข้าร่วมรายการนี้ถือเป็นการให้ความยินยอมของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือปรากฏตัวในงานต่าง ๆ หรือถ่ายโฆษณาลงสื่อต่าง ๆ ตามที่บริษัทฯ  ได้กำหนดไว้ และให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ  ในการถ่ายภาพเพื่อนำภาพและชื่อของผู้โชคดีไปใช้เผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์ และ/หรือสื่อโฆษณาออนไลน์ และ/หรื่อสื่ออื่น ๆ โดยภาพถ่ายผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ

4.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิ์ร่วมรายการโดยทุจริต ปลอมแปลง ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้

5.  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล  ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร  ท.ป. 104/2554 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 และโดยที่บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในการชำระภาษีรายได้บุคคลประจำปี  และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากของรางวัลดังกล่าว ผู้โชคดีจะต้องชำระเอง รวมถึง ค่าเดินทางมารับของรางวัล

6.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกกรมธรรม์สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล

7.  บริษัทฯ จะไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพของของรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของของรางวัล ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการเกี่ยวกับของรางวัลโดยตรง

8.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด หรือ ของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9.  กรณีเกิดข้อพิพาท ข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้นให้ถือดุลยพินิจในการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

10.  ใบอนุญาตเลขที่ 426-435/2566 ออก ณ ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี