เพื่อประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านใช้งานในเบราว์เซอร์อื่น
เนื่องจากการใช้งานผ่าน Internet Explorer อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Chubb.com และคุณลักษณะบางอย่างของเว็บอาจไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

X

แบบประกันชีวิต จาก ชับบ์ ไลฟ์

ข้ามไปหน้าหลัก

กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มด้านล่าง

*ข้อมูลที่ต้องกรอก

หมายเหตุ*

  • *ตัวอย่างแผนคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท สำหรับกรมธรรม์หลัก สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ อบ.2 และ สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง 50 โรค โดยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น สำหรับอายุ 30 ปี เพศชาย 860 บาท ต่อเดือน และ เพศญิง 625 บาทต่อเดือน
  • **45 โรคร้ายแรง จ่ายผลประโยชน์ 100%, 5 โรคร้ายแรง จ่ายผลประโยชน์ 25%
  • % ที่ระบุไว้ด้านบน คืออัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
  • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา และทำความเข้าใจในแบบประกันภัยก่อนการตัดสินใจ
  • การรับประกันภัยจะเป็นไปตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม
  • เบี้ยประกันภัยอาจเปลี่ยนแปลงตามอายุของผู้เอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้น
  • ความคุ้มครองเนื่องจากอุบัติเหตุ ยกเว้นกรณีถูกทำร้ายร่างกาย การฆาตกรรม การจราจล หรือสงครามกลางเมือง
  • รายละเอียดแบบประกันภัย https://www.chubb.com/th-th/personal/term-life-insurance.html