แบบประกันชีวิต จาก ชับบ์ ไลฟ์

ข้ามไปหน้าหลัก

 

 

กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มด้านล่าง

*ข้อมูลที่ต้องกรอก

หมายเหตุ*

  • *ตัวอย่างเบี้ยฯ รายปี แผนความคุ้มครอง เพศหญิง อายุ 30 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท สำหรับแบบประกันชีวิตตลอดชีพ ความคุ้มครองอุบัติเหตุ และโรคร้ายแรง 50 โรค และแผนประกันสุขภาพค่าห้อง 1,000 บาท
  • **45 โรคร้ายแรง จ่ายผลประโยชน์ 100%, 5 โรคร้ายแรง จ่ายผลประโยชน์ 25%
  • % ที่ระบุไว้ด้านบน คืออัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
  • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา และทำความเข้าใจในแบบประกันภัยก่อนการตัดสินใจ
  • การรับประกันภัยจะเป็นไปตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม
  • เบี้ยประกันภัยอาจเปลี่ยนแปลงตามอายุของผู้เอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้น
  • ความคุ้มครองเนื่องจากอุบัติเหตุ ยกเว้นกรณีถูกทำร้ายร่างกาย การฆาตกรรม การจราจล หรือสงครามกลางเมือง
  • รายละเอียดแบบประกันภัย https://www.chubb.com/th-th/personal/term-life-insurance.html