ข้ามไปหน้าหลัก

องค์กรต่างๆ จะต้องยอมรับในความเสี่ยงของการเกิดเหตุก่อการร้าย และจะต้องแน่ใจว่ามีความคุ้มครองที่จะช่วยดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาผลกำไรในกรณีที่มีเหตุก่อการร้ายเกิดขึ้น เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น ความคุ้มครองที่ดีที่สุดควรมาจากบริษัทที่มีทั้งประสบการณ์ระดับโลก ความรู้ในพื้นที่และความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง การคุ้มครองจากเหตุการณ์ก่อการร้ายในระดับโลกของชับบ์มอบความปลอดภัยทางการเงิน เมื่อต้องเผชิญกับภัยคุกคามต่อความเสียหายทางทรัพย์สินและการหยุดชะงักของธุรกิจอันเป็นผลจากเหตุก่อการร้ายหรือความวุ่นวายจากสาเหคุทางการเมือง นอกจากนี้ ความคุ้มครองยังครอบคลุมถึงความเสี่ยงในการดำเนินงานและโครงการที่อยู่ในระหว่างก่อสร้าง ชับบ์พร้อมทำงานร่วมกับลูกค้าและนายหน้าในการปรับผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าที่อาจแปรผันไปตามสภาวะด้านความปลอดภัยที่ไม่แน่นอน

ผลิตภัณฑ์มาตรฐานต่างๆ ออกแบบโดยยึดหลักข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล (LMA 3030 (T3), LMA 5039 (T3a) และ LPO 437 โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รวมถึงนโยบายด้านการรับประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยพิทักษ์ทรัพย์สินจากการก่อการร้าย และกรมธรรม์ประกันภัยสงคราม การก่อการร้ายและความรุนแรงทางการเมืองของชับบ์

ประโยชน์ในการเป็นพันธมิตรกับชับบ์

  • ความสามารถในการรับประกันภัยสูงถึง 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งสำหรับความเสียหายขั้นต้น ส่วนเกิน หรือมูลค่าเต็มจำนวน
  • ได้รับการดูแลจากทีมผู้ชำนาญที่ทุ่มเท และเปี่ยมประสบการณ์
  • ศักยภาพของชับบ์สำหรับประกันภัยความรับผิดจากเหตุก่อการร้าย

 

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2559 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ