skip to main content

ที่ชับบ์ เราตระหนักถึงความต้องการความคุ้มครองด้านการประกันภัยที่แตกต่างกันตามรูปแบบและขนาดของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้น  มีความเสี่ยงจากความผันผวนทางภาวะเศรษฐกิจและการเงิน  เราจึงรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มธุรกิจดังกล่าว  โดยใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่าการประกันภัย SME Select + ® ซึ่งให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งการประกันภัยพื้นฐาน  นอกจากนี้ ยังเพิ่มเติมความคุ้มครองตามความต้องการของนักธุรกิจและกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประเภทธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม

a close up of an object

การศึกษา

สถาบันสอนภาษาและกวดวิชา สถาบันสอนดนตรี  ศิลปะ และการแสดงต่างๆ   สถาบันส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน  โรงเรียนพาณิชยการ 

a drawing of a face

อาหารและเครื่องดื่ม

ร้านอาหารทั้งภายในห้างสรรพสินค้า และนอกห้างสรรพสินค้า  ศูนย์อาหาร แผงขายอาหาร  ร้านกาแฟ  ไอศครีม และเบเกอรี่

a drawing of a face

สุขภาพ ความงาม และสปา

คลินิกหรือสถาบันเสริมความงาม ลดความอ้วน  ร้านทำผม ร้านทำเล็บ สปา   

a drawing of a face

โรงแรมและการบริการ

โรงแรม  บ้านพักรับรอง  หอพัก เซอร์วิสอพาตเมนต์

ฟิตเนส  โรงยิมสำหรับเล่นกีฬา

a close up of a logo

สำนักงานและบริการต่าง ๆ

สำนักงานที่ปรึกษาด้านการจัดการ การบัญชีและที่ปรึกษาด้านไอที นักออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ สถาปนิก อสังหาริมทรัพย์ ตัวแทนที่ให้คำปรึกษาทางด้านการเงินนายหน้าประกันภัยและตัวแทนที่ปรึกษาด้านสุขภาพและความปลอดภัย และที่ปรึกษาทางการตลาด

retail-icon_orange

ร้านค้าปลีก

ร้านขายของชำ และ/หรือผู้ค้าปลีกทั่วไป

ความคุ้มครองหลัก

อัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม

คุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย (ได้แก่ อาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจ (ไม่รวมรากฐาน) เฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักร เครื่องใช้สำนักงาน รวมทั้งสต็อกสินค้า) อันเกิดจากอัคคีภัย ฟ้าผ่า การระเบิด อากาศยาน ภัยจากการเฉี่ยวหรือการชนของยวดยานพาหนะ ควันไฟ ความเสียหายเนื่องจากน้ำ ภัยจากการนัดหยุดงานหรือการจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย

ความคุ้มครองเพิ่มเติม (หมวดที่ 1)

1. ความสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด  ภัยจากอากาศยาน และภัยจากควัน
2.  ความสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากภัยจากยวดยานพาหนะ  ภัยเนื่องจากน้ำ และภัยจลาจลและนัดหยุดงาน
3.  ความสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว และภัยจากลูกเห็บ
4.  ความสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากภัยน้ำท่วม
5.  ความสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

ในกรณีภัยพิบัติที่ได้รับความคุ้มครองตามหมวดที่ 1 ส่งผลให้เกิดความเสียหายจนไม่อยู่ในสภาพที่ประกอบธุรกิจได้และต้องปิดกิจการเป็นการชั่วคราว บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เป็นรายวัน

ความคุ้มครองเพิ่มเติม (หมวดที่ 2)

1. ค่าเช่าที่พักชั่วคราว
2.  เงินทดแทนการสูญเสียรายได้/วัน สูงสุด 30 วัน  
3.  ประกันภัยกระจกติดตั้งถาวรที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคารที่เกิดจาก อุบัติเหตุต่าง ๆ ได้รับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการแตกร้าว
4. ประกันภัยเงินสด ในสถานที่เอาประกันภัยอันเนื่องจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ขยายเพิ่มเติมความสูญเสียหรือความเสียหายของเงิน ภายในลิ้นชักเก็บเงินในเวลาทำการไม่เกิน 5,000 บาทต่อปีกรมธรรม์  และความสูญเสียหรือความเสียหายต่อตู้นิรภัยและ/หรือลิ้นชักเก็บเงิน ไม่เกิน 10,000 บาทต่อปีกรมธรรม์ (วงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน)
5.  ประกันภัยโจรกรรมความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ภายในสิ่งปลูกสร้าง (นอกเหนือจากเงินสด) และความเสียหายต่ออาคาร
6.  ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามกฏหมาย

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

a person looking at the camera
ปกป้องธุรกิจคุณจากภัยที่ไม่คาดคิด ไม่ว่าจะอัคคีภัย หรือภัยจากธรรมชาติด้วยผลิตภัณฑ์ประกันภัยขนาดกลางและขนาดย่อม

อย่าปล่อยให้อัคคีภัยเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจคุณสะดุด

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ