ข้ามไปหน้าหลัก

ที่ชับบ์ เราตระหนักถึงความต้องการความคุ้มครองด้านการประกันภัยที่แตกต่างกันตามรูปแบบและขนาดของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้น  มีความเสี่ยงจากความผันผวนทางภาวะเศรษฐกิจและการเงิน  เราจึงรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มธุรกิจดังกล่าว  โดยใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่าการประกันภัย SME Select + ® ซึ่งให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งการประกันภัยพื้นฐาน  นอกจากนี้ ยังเพิ่มเติมความคุ้มครองตามความต้องการของนักธุรกิจและกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประเภทธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม

ชับบ์รับประกันภัยประเภทธุรกิจ จากเดิม 42 กลุ่มธุรกิจ ปัจจุบันเพิ่มเป็น 56 กลุ่มธุรกิจ

ประเภทธุรกิจที่รับประกันภัย มีดังนี้

                  

    ประเภทธุรกิจ "เดิม" ที่รับประกันภัย 

ใหม่ เพิ่ม "14" ประเภทธุรกิจที่รับประกันภัย

ร้านกาแฟ โรงงานผลิตน้ำแข็งแห้ง โกดังเก็บสินค้าไม่มีอันตราย (ข้อรับรอง48)
ร้านค้าย่อย-มีข้อรับรองที่ 48  คลีนิก (ไม่รวมคลีนิกในห้างสรรพสินค้า) สถานีอัดฉีดและบริการน้ำมัน
โรงรับจำนำ ร้านวัสดุก่อสร้าง สถานีเติมแก๊ส
ร้านเสริมสวย/สปา/นวดแผนโบราณ ร้านซักรีด อู่ซ่อมรถยนต์/โชว์รูมและศูนย์บริการ(มีการพ่นสี)
คลีนิคทันตแพทย์ สถานรับเลี้ยงเด็ก ร้านค้า และธุรกิจอื่นๆ ที่ตั้งภายในศูนย์การค้า
โบสถ์ สำนักงานธนาคาร ร้านถ่ายรูป/สตูดิโอถ่ายภาพ
แฟลต หอพัก อาคารให้เช่าพักอาศัย อพาร์ทเม้นท์ โรงพยาบาล โรงงานทำผงปรุงรส(ไม่รวมผงชูรส)
คาร์แคร์ / โชว์รูม / ตรอ. (ไม่มีการซ่อมและพ่นสี) ร้านซ่อมแซมเครื่องไฟฟ้า โรงชุบ (ไม่มีกระบวนการหลอม)
โรงแรม สถาบันกวดวิชา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ(ไม่มีการรักษาพยาบาล หรือการหัตถการ)
วิทยาลัย วัด สถานรับฝากสัตว์เลี้ยง (ไม่มีการรักษาพยาบาล)
สำนักงาน ที่ไม่เก็บสินค้าอันตราย สมาคม หรือสโมสร  โรงกลึงไม่มีสิ่งผลิตภัณฑ์ด้วยไม้
สถานที่ล้างอัดฟิล์มภาพยนตร์ ร้านอาหาร  ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดเล็ก/ร้านพรีเวดดิ้ง
ร้านทำป้ายโฆษณา โรงงานกรองน้ำดื่ม โรงทำพริกป่น-พริกไทย
ร้านพริ้นติ้ง โรงยิม/ฟิตเนต โรงงานผลิตยา(ไม่รวมวัคซีน)
โรงงานทำสติ๊กเกอร์ โรงงานผลิตมักกะโรนี  
โรงงานทำลูกชิ้น โรงงานทำซอสหรือน้ำปลา  
โรงงานทำเครื่องถมหรือเครื่องทอง โรงนึ่งปลา  
อู่ซ่อมรถยนต์ / โชว์รูมและศูนย์บริการ(ไม่มีพ่นสี) โรงงานทำแผ่นโลหะ(และโรงงานทำเหล็กเส้น)  
ร้านจำหน่ายและซ่อมแซมเครื่องจักรกล โรงงานโลหะภัณฑ์(ไม่มีสิ่งผลิตด้วยไม้)  
โรงน้ำแข็ง ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์(ไม่มีพ่นสี)  
โรงงานประกอบตู้โทรทัศน์ (ไม่มีการผลิต) โรงงานประกอบเครื่องวิทยุ  

ความคุ้มครองหลัก

อัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม

คุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย (ได้แก่ อาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจ (ไม่รวมรากฐาน) เฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักร เครื่องใช้สำนักงาน รวมทั้งสต็อกสินค้า) อันเกิดจากอัคคีภัย ฟ้าผ่า การระเบิด อากาศยาน ภัยจากการเฉี่ยวหรือการชนของยวดยานพาหนะ ควันไฟ ความเสียหายเนื่องจากน้ำ ภัยจากการนัดหยุดงานหรือการจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย

ความคุ้มครองเพิ่มเติม (หมวดที่ 1)

1. ความสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด  ภัยจากอากาศยาน และภัยจากควัน
2.  ความสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากภัยจากยวดยานพาหนะ  ภัยเนื่องจากน้ำ และภัยจลาจลและนัดหยุดงาน
3.  ความสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว และภัยจากลูกเห็บ
4.  ความสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากภัยน้ำท่วม
5.  ความสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

ในกรณีภัยพิบัติที่ได้รับความคุ้มครองตามหมวดที่ 1 ส่งผลให้เกิดความเสียหายจนไม่อยู่ในสภาพที่ประกอบธุรกิจได้และต้องปิดกิจการเป็นการชั่วคราว บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เป็นรายวัน

ความคุ้มครองเพิ่มเติม (หมวดที่ 2)

1. ค่าเช่าที่พักชั่วคราว
2.  เงินทดแทนการสูญเสียรายได้/วัน สูงสุด 30 วัน  
3.  ประกันภัยกระจกติดตั้งถาวรที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคารที่เกิดจาก อุบัติเหตุต่าง ๆ ได้รับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการแตกร้าว
4. ประกันภัยเงินสด ในสถานที่เอาประกันภัยอันเนื่องจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ขยายเพิ่มเติมความสูญเสียหรือความเสียหายของเงิน ภายในลิ้นชักเก็บเงินในเวลาทำการไม่เกิน 5,000 บาทต่อปีกรมธรรม์  และความสูญเสียหรือความเสียหายต่อตู้นิรภัยและ/หรือลิ้นชักเก็บเงิน ไม่เกิน 10,000 บาทต่อปีกรมธรรม์ (วงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน)
5.  ประกันภัยโจรกรรมความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ภายในสิ่งปลูกสร้าง (นอกเหนือจากเงินสด) และความเสียหายต่ออาคาร
6.  ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามกฏหมาย

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ปกป้องธุรกิจคุณจากภัยที่ไม่คาดคิด ไม่ว่าจะอัคคีภัย หรือภัยจากธรรมชาติด้วยผลิตภัณฑ์ประกันภัยขนาดกลางและขนาดย่อม

อย่าปล่อยให้อัคคีภัยเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจคุณสะดุด

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ