ข้ามไปหน้าหลัก

ธุรกิจแต่ละประเภทประเภทต้องเผชิญกับความเสี่ยงและอันตรายต่างๆ ที่แตกต่างกันไป ด้วยศักยภาพระดับโลก ชับบ์สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าได้ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดกลางหรือใหญ่ องค์กรท้องถิ่นหรือบริษัทข้ามชาติ

ชับบ์มีประสบการณ์ ความรู้และเครื่องมือที่พร้อมช่วยป้องกันความสูญเสียและลดผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ  ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ให้กับบริษัทต่างๆ เราได้ออกแบบโปรแกรมบริหารความเสี่ยงภัยสำหรับทรัพย์สิน ซึ่งรวมถึงบริการด้านวิศวกรรม ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งรวมถึงบริษัทชั้นนำทั่วโลกมากมาย

ชับบ์มีทั้งประสบการณ์ที่ครอบคลุมในหลายๆ ด้าน และศักยภาพในการรับประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สินทุกชนิด ที่ครอบคลุมความคุ้มครองทั่วไปและความเสียหายส่วนเกิน

ความคุ้มครอง

ผลิตภัณฑ์ของเราครอบคลุมที่อยู่อาศัย และการใช้งานในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่

 • อพาร์ทเมนต์
 • วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
 • สำนักงานเชิงพาณิชย์ / อาคารพาณิชย์
 • สถาบันการเงิน
 • โรงพยาบาลและคลินิกขนาดใหญ่
 • โครงสร้างพื้นฐาน (เช่น ทางพิเศษและสะพาน)
 • อุตสาหกรรมเบา / บริษัทผู้ผลิตสินค้าที่มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง
 • โรงแรมและรีสอร์ทสมัยใหม่
 • ท่าเรือ
 • สถานีวิทยุและโทรทัศน์
 • เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ / สินทรัพย์อื่นๆ ในครอบครอง
 • โรงเรียน / โบสถ์
 • ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า พลาซ่า ฯลฯ
 • ศูนย์กีฬา / สนามกีฬา
 • โทรคมนาคม
 • สิ่งอำนวยความสะดวก (ขนาดใหญ่ /สมัยใหม่)

 

ผลประโยชน์

 • ความคุ้มครอง – ‘อัคคีภัยและภัยที่ระบุไว้’ หรือ“ความสี่ยงภัยทุกชนิด ที่คุ้มครองทรัพย์สินที่จับต้องได้ การหยุดชะงักของธุรกิจหรือการสูญเสียผลกำไรอันเนื่องจากความเสียหายของทรัพย์สินที่จับต้องได้ การสูญสลายหรือความเสียหายที่ไม่ได้ระบุไว้เป็นอื่น
 • การตรวจวิเคราะห์ทรัพย์สินที่จับต้องได้ของลูกค้า ด้วยโปรแกรมบริหารความเสี่ยงด้านอัคคีภัยระดับ AAA  ของชับบ์ ซึ่งกำกับดูแลโดยวิศวกรประเมินความเสี่ยงที่มีประสบการณ์สูง 
 • มีขีดความสามารถในการรับประกันภัยอย่างสูง โดยประเมินด้วยพื้นฐานความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นได้ (Probable Maximum Loss; PML) และสามารถครอบคลุมถึงความคุ้มครองหลัก ความคุ้มครองส่วนเกิน หรือความคุ้มครองแบบมูลค่าเต็มจำนวน

 

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2559 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ