ข้ามไปหน้าหลัก

ไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์มากเพียงใดหรือบริษัทของคุณจะดำเนินกิจการมานาน เท่าใดแล้วก็ตาม ความผิดพลาดยังคงสามารถเกิดขึ้นได้ในการปฏิบัติงานแต่ ละวัน การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ Chubb Elite ของเรา เสนอความคุ้มครองให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพเช่นคุณ จากสถานการณ์ต่างๆ ตั้งแต่การผิดตกละเว้นไปจนถึงการถูกหมิ่นประมาท และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

อาชีพที่ครอบคลุม

- สถาปนิก วิศวกร ผู้จัดการโครงการ ช่างสำรวจ และมัณฑนากร

- ผู้สอบบัญชีสาธารณะและเลขานุการบริษัท

- ผู้จัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์และบริษัทตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์

- ผู้แพร่ภาพกระจายเสียง สำนักพิมพ์ บริษัทโฆษณา นักออกแบบกราฟิก ผู้ตีพิมพ์ ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการงานอีเวนต์ สถานีโทรทัศน์

- ผู้ให้บริการคำปรึกษาในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ การตลาด ความมั่นคง เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล และการฝึกอบรมทางวิชาชีพ

- ช่างเสริมสวย ช่างผม ผู้ประกอบการธุรกิจ สปา บริษัทตัวแทนท่องเที่ยว สถานบริการดูแลด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย และบริษัทเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ความคุ้มครอง

- ให้ความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขการรับประกันที่ครอบคลุมสำหรับการเรียกร้อง ความรับผิดทางแพ่งในการดำเนินธุรกิจ

- การถูกหมิ่นประมาท

- การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

- การสูญหายของเอกสารสำคัญ

- การแต่งตั้งตัวแทนทางกฎหมายในการไต่สวน

- ความรับผิดที่เกิดขึ้นจากการเข้าเป็นหุ้นส่วนในธุรกิจร่วมทุนและในกรณีอื่นๆ อีกมากมาย
 

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

คุ้มครองวิชาชีพของคุณจากเหตุไม่คาดฝัน

คลิกเพื่อทำความรู้จักกับ "การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ Chubb Elite" จากชับบ์ ซึ่งเสนอความคุ้มครองให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพเช่นคุณจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ