ข้ามไปหน้าหลัก

เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อกระจก เช่น กระจกประตู กระจกสำนักงาน หน้าต่าง โชว์รูม ฯลฯ ที่มีสาเหตุเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือภัยที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์

ความคุ้มครองหลัก:

มอบความคุ้มครองสำหรับการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนกระจกบานใหม่ อันเนื่องมาจากการแตกโดยอุบัติเหตุ

กลุ่มลูกค้าหลัก

  • องค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม
  • ลูกค้าของธนาคาร
  • ลูกค้ารายบุคคล

เสนอความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับการประกันอัคคีภัย

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2559 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ