ข้ามไปหน้าหลัก

ชับบ์เข้าใจถึงความเสี่ยงทางธุรกิจที่ซับซ้อนและเกี่ยวเนื่องกันขององค์กรขนาดใหญ่ที่มีเครือข่ายและดำเนินธุรกิจในหลายประเทศ ชับบ์ให้บริการโซลูชั่นที่เชื่อมโยงกันทั่วโลกและสอดรับกับแต่ละประเทศ สำหรับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่และนายหน้ามากว่าสามทศวรรษ

ชับบ์มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการให้บริการในทุกด้าน โดยจัดตั้งฝ่ายชับบ์ โกลบอล แอคเคาท์ ซึ่งมุ่งเน้นงานด้านการรับประกันภัย ด้านการให้บริการ และด้านการจัดการสินไหมแก่องค์กรที่ดำเนินธุรกิจในหลายประเทศขนาดใหญ่ซึ่งมีความเสี่ยงทางธุรกิจที่ซับซ้อน

ฝ่ายชับบ์ โกลบอล แอคเคาท์จะทำงานร่วมกันกับผู้เอาประกันภัยและนายหน้าในการบริหารความเสี่ยงต่างที่ได้เอาประกันภัยไว้ภายใต้กรมธรรม์ต่าง ๆ อาทิ กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินและความรับผิด กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ จนถึงกรมธรรม์ที่คุ้มครองด้านสิ่งแวดล้อม การโจมตีทางไซเบอร์ การก่อการร้ายและจลาจลทางการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และคุ้มค่ายิ่งขึ้น

ฝ่ายชับบ์โกลบอล แอคเคาท์ นำโดยผู้บริหารระดับอาวุโสและเจ้าหน้าที่ระดับมืออาชีพที่มีความสามารถในระดับต้นๆ ในสายงานของตน สามารถบริหารสินไหมและให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าผ่านทางเครือข่ายทั่วโลกและระบบเวิลด์วิวซึ่งเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของชับบ์

เราจะมอบหมายให้ Chubb Global Client Executive ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์นับสิบปีเป็นศูนย์กลางในการติดต่อและให้ความช่วยเหลือลูกค้าในเรื่องต่างๆ ตามขนาดของธุรกิจและความต้องการของลูกค้า

และการให้บริการของชับบ์จะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาและสอดคล้องกันในทุกๆ เรื่อง

ชับบ์ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกที่: ชับบ์ให้บริการใน 54 ประเทศและมีเครือข่ายครอบคลุมมากกว่า 200 ประเทศ ด้วยมาตรฐานเดียวกัน และด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และความมั่นคงทางการเงินของชับบ์ ชับบ์สามารถช่วยให้ลูกค้าบริหารความเสี่ยงไม่ว่าที่ใดในโลกได้อย่างมั่นใจ และอาจจะกล่าวได้ว่า ยิ่งความเสี่ยงที่ลูกค้าต้องเผชิญนั้นมีความซับซ้อนเพียงใด ก็จะยิ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารความเสี่ยงของชับบ์ได้เป็นอย่างดี

บริการที่ครอบคลุมยิ่งกว่า

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อให้ทุกอย่างง่ายขึ้นสำหรับคุณ บริษัทและผู้บริหารความเสี่ยงทุกวันนี้ประสบกับความเสี่ยงที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น และสำหรับองค์กรธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจในหลายประเทศ ความเสี่ยงต่างๆ มีความเกี่ยวเนื่องกันและเพิ่มทวีขึ้น ซึ่งชับบ์ได้ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ จึงได้จัดตั้งแผนกชับบ์ โกลบอล แอคเคาท์ขึ้น

เป้าหมายของชับบ์ คือ การอำนวยความสะดวกให้แก่การบริหารกรมธรรม์ของลูกค้า และชับบ์ก็ได้จัดสรรองค์กรเพื่อรองรับภารกิจนี้ โดยชับบ์มีเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันที่จะคอยให้บริการช่วยเหลือลูกค้า ทีมของลูกค้า และนายหน้าในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ตลอดเวลา ซึ่งเป็นการขยายขอบเขต ประเภท และการให้บริการธุรกิจ อันที่จริงแล้ว การจัดการกรมธรรม์ในหลากหลายประเทศนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เราจะทำให้สิ่งนี้ง่ายขึ้นสำหรับคุณ

การบริหารด้านการจัดการสินไหมกับลูกค้า อย่างเชื่อมโยง ทันต่อเหตุการณ์และตอบสนองอย่างฉับไว: ลูกค้าและนายหน้าสามารถสื่อสารกับฝ่ายโกลบอล แอคเคาท์เมื่อต้องการเรียกร้องสินไหม ซึ่งการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สำหรับลูกค้าที่เป็นองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศจะประสานโดยผู้บริหารฝ่ายสินไหมระดับอาวุโสของชับบ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีเจ้าหน้าที่ด้านสินไหมระดับมืออาชีพไว้คอยให้บริการในประเทศภายใต้นโยบายและขั้นตอนเดียวกันทั่วโลก ชับบ์ให้บริการด้านสินไหมแก่ลูกค้าโดยมุ่งเน้นเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าตลอดระยะเวลาของสัญญาประกันภัย และเมื่อมีการเรียกร้องสินไหมเกิดขึ้นไม่ว่าที่ใดเวลาใด ชับบ์จะให้จะให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

การบริการลูกค้าระดับโลก ด้วยมาตรฐานเดียวกัน อย่างโปร่งใส และรับผิดชอบ: ฝ่ายโกลบอล แอคเคาท์สามารถให้บริการแก่ลูกค้าภายในเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและเครือข่ายทั่วโลกของชับบ์ ชับบ์สามารถบริหารงานในระดับโลกพร้อมกับการดำเนินงานในพื้นที่ควบคู่กันไป ประกอบกับการมุ่งเน้นมาตรฐานการให้บริการของชับบ์ ลูกค้าจึงได้รับบริการที่ดีกว่าอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ มีความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

การติดตามกฎหมายและข้อระเบียบต่างๆ ผสานกับความรู้ในพื้นที่: ด้วยกฎระเบียบต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน คู่ค้าของลูกค้าจำเป็นต้องเข้าใจกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติเหล่านั้น ซึ่งทีมให้บริการระหว่างประเทศของชับบ์สามารถตอบสนองสิ่งเหล่านี้ได้ และด้วยผู้เชี่ยวชาญในท้องที่ต่างๆ ทั่วโลก ทำให้ชับบ์สามารถติดตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ได้ทันต่อเหตุการณ์ และหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ลูกค้าจะทราบถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่กระทบต่อกรมธรรม์ของลูกค้าได้ตลอดเวลาไม่ว่าที่ใด

ระบบเวิลด์วิว: ด้วยระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และได้รับรางวัลรับรอง ระบบเวิลด์วิวของชับบ์ช่วยให้ลูกค้าสามารถทราบสถานะของกรมธรรม์ได้เพียงปลายนิ้วและทันเหตุการณ์ ลูกค้าสามารถตรวจสอบกรมธรรม์และสถานะของการเรียกร้องสินไหม รับสำเนากรมธรรม์และหนังสือรับรองกรมธรรม์ และสามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกับที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับประกันภัย ผู้จัดการฝ่ายสินไหม และฝ่ายกฎหมายใช้อยู่ได้

สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเพียงเล็กน้อยของประสิทธิภาพในการปฏิบัติการของระบบเวิลด์วิวของชับบ์ ลูกค้าสามารถรับบริการตามที่ต้องการได้เสมอทุกเมื่อ ตั้งแต่อีเมล์แจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุจนถึงการส่งรายงานประเภทต่างๆ โดยสรุป ระบบเวิรล์ดวิวของชับบ์เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากที่สุดในตลาด และระบบนี้ได้จัดสรรให้เฉพาะลูกค้าและนายหน้าของลูกค้าของชับบ์เท่านั้น

ทางเลือกที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากกว่า: ฝ่ายโกลบอล แอคเคาท์ของชับบ์ได้ถูกออกแบบมาเพื่อประสานงานในการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจขนาดใหญ่ที่ซับซ้อน ชับบ์จะช่วยย่อโลกมาอยู่ในมือคุณ ตลอดระยะเวลาที่คุณขยายธุรกิจไปในแต่ละแห่งทั่วโลก

มีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

ติดต่อเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ

Global Client Executive