ข้ามไปหน้าหลัก

ด้วยการรับประกันภัยที่ยอดเยี่ยม ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และอยู่ในตลาดการรับประกันภัยระดับโลกมาตลอดระยะเวลาสามทศวรรษ ทำให้ชับบ์สามารถนำเสนอความคุ้มครองที่ดีที่สุดให้แก่บริษัทที่ดำเนินธุรกิจในหลายประเทศ เพื่อให้บริษัทเหล่านั้นบริหารความเสี่ยงได้ทั่วโลก

ชับบ์นิยามคุณสมบัติเหล่านี้ว่าเป็นงานศิลป์ที่เกิดจากความเชี่ยวชาญและความชำนาญ ในฐานะที่ชับบ์คือผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจการรับประกันภัย ชับบ์ได้ทุ่มเทให้กับการรังสรรค์ความคุ้มครองชั้นเลิศสำหรับโลกธุรกิจสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้น

ชับบ์ได้ร่วมมือกับ International SOS เพื่อยกระดับมาตรฐานการรับประกันภัยการเดินทางและความคุ้มครองการรักษาพยาบาลและความเสี่ยงในการเดินทางอื่นๆ เพื่อให้องค์กรที่ดำเนินธุรกิจในหลากหลายประเทศมีความมั่นใจมากขึ้น

จากการขยายตัวทางธุรกิจ ทำให้ลูกค้าต้องพบกับความเสี่ยงที่ซับซ้อนขึ้นและเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าควรใช้บริการของชับบ์ ดังนั้น จึงอยากเชิญชวนลูกค้าที่เป็นองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศขนาดใหญ่มาร่วมศึกษาหารือกับเราว่าชับบ์สามารถช่วยท่านได้อย่างไรบ้าง

ความคุ้มครองและบริการหลัก

ชับบ์มีผลิตภัณฑ์มากมายที่ให้ความคุ้มครองความเสี่ยงภัยต่อทรัพย์สิน ความรับผิด อุบัติเหตุ สุขภาพ ชับบ์มีบริการบริหารความเสี่ยง และการพิจารณาสินไหมทดแทนในระดับโลก

 • ธุรกิจการขนส่งทางทะเล
 • สิ่งแวดล้อม
 • ความรับผิดส่วนเกิน
 • อุบัติเหตุแบบกลุ่ม
 • อุบัติเหตุการเดินทางเพื่อธุรกิจแบบกลุ่ม
 • Inland Marine
 • ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
 • Primary Casualty
 • Privacy & Network Security
 • Professional Liability
 • ทรัพย์สิน
 • Surety

มีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

ติดต่อเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ

Global Client Executive

Peter Kuczer
O: +61 3 96237204