skip to main content
ประกันคุ้มครองอีเวนต์

แพ็คเกจกรมธรรม์ของเราจะครอบคลุมการยกเลิกอีเวนต์ ความรับผิดของอีเวนต์ อุบัติเหตุส่วนบุคคล และความคุ้มครองการประกันภัยทรัพย์สิน สำหรับสถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดความสูญเสียอันเนื่องมาจากการยกเลิกหรือการเปลี่ยนสถานที่จัดงานอีเวนต์