ข้ามไปหน้าหลัก

เหตุการณ์ไม่คาดคิดอาจทำให้ธุรกิจต้องสูญเสียรายได้ อีกทั้งยังต้องเผชิญกับปัญหาอื่นๆ ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักจากชับบ์ ช่วยปกป้ององค์กรของท่านเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว โดยให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสร้างสำนักงานชั่วคราว ค่าจ้างล่วงเวลาของพนักงาน และการจัดซื้ออุปกรณ์ทดแทนที่จำเป็น ทั้งหมดนี้เพื่อช่วยให้ธุรกิจของท่านสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น

ความคุ้มครอง

  • กรมธรรม์สามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
  • ให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยทรัพย์สินที่เปี่ยมประสบการณ์
  • ให้การดูแลโดยวิศวกรประเมินความเสี่ยงภัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
  • ประสิทธิภาพการรับประกันในระดับสากล
  • ศักยภาพในการจัดการสินไหมทดแทนที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2559 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ