ข้ามไปหน้าหลัก

เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการถูกโจรกรรม โดยปรากฏร่องรอยงัดแงะต่อสถานที่เอาประกันภัย หรือรวมถึงการถูกปล้นทรัพย์หรือการลักทรัพย์ ซึ่งขึ้นอยู่กับการเลือกซื้อความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง:

  1. การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
  2. ความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นสถานที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการถูกโจรกรรมโดยการงัดแงะเข้าไปในสถานที่เอาประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรมแบ่งเป็น 3 หมวด คือ:

จร1 : การโจรกรรม โดยปรากฏร่องรอยงัดแงะต่อสถานที่เอาประกันภัย

จร2 : การโจรกรรมและการปล้นทรัพย์ โดยปรากฏร่องรอยงัดแงะต่อสถานที่เอาประกันภัย

จร3 : การโจรกรรม การปล้นทรัพย์ และการลักทรัพย์ โดยปรากฏหรือไม่ปรากฎร่องรอยงัดแงะต่อสถานที่เอาประกันภัย

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2559 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ