ข้ามไปหน้าหลัก
ประกันชีวิต

ข้อดีของการส่งมอบมรดกด้วยประกันชีวิต

07/2022
happy family

กรมธรรม์ประกันชีวิตถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยจัดการมรดก 

กรมธรรม์ประกันชีวิตถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยจัดการมรดก อีกทั้งยังมีความคุ้มครองและช่วยบรรเทาความเสียหายให้แก่คนที่อยู่ข้างหลังไม่ว่าจะเป็น คู่สามีภรรยา ทายาท หรือพ่อแม่ของผู้เอาประกันภัย นอกจากนี้การมีกรมธรรม์ประกันชีวิตก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการวางแผนการเงินเช่นเดียวกัน โดยข้อดีของการส่งมอบมรดกด้วยประกันชีวิตนั้น มีอยู่ 4 ข้อหลักๆ ได้แก่ 

 

 1. ทำให้เงินสดมีมูลค่ามากขึ้น

  ส่วนใหญ่แบบประกันชีวิตโดยเฉพาะประกันชีวิตประเภทคุ้มครองชีวิตตลอดชีพ อัตราเบี้ยประกันภัยจะต่ำและให้ความคุ้มครองหรือจำนวนเงินเอาประกันภัยที่สูง เหมาะแก่การวางแผนทางการเงินและเป็นการวางแผนมรดกเพื่อคนที่อยู่ข้างหลังให้ได้รับผลประโยชน์กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด

 2. ได้รับการยกเว้นภาษี

  โดยเงินผลประโยชน์จากกรณีเสียชีวิตที่ส่งมอบให้กับผู้รับผลประโยชน์นั้นไม่ต้องเสียภาษี ทั้งภาษีเงินได้ส่วนบุคคลและภาษีมรดก เนื่องจากเงินสินไหมมรณกรรมไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นระหว่างการมีชีวิตอยู่ของผู้เอาประกันภัย แต่เป็นเงินที่ได้มาหลังจากการเสียชีวิต ดังนั้นจึงไม่ถือว่าเป็นมรดกและได้รับการยกเว้นภาษีตามกฎหมาย

 3. เจ้าหนี้เอาไปไม่ได้

  เพราะบางครั้งทรัพย์สินที่มีสิทธิได้รับยังติดมูลค่าหนี้คงเหลือที่ผู้รับมรดกต้องไปชำระก่อน อย่างไรก็ดี ทรัพย์สินและหนี้สินที่ว่านั้นจะหมายรวมเฉพาะที่เกิดขึ้นตอนที่ผู้มอบมรดกยังมีชีวิตอยู่ แต่เนื่องจากสินไหมมรณกรรมเกิดขึ้นหลังจากการเสียชีวิตและไม่นับเป็นมรดก ดังนั้น เจ้าหนี้จึงไม่สามารถฟ้องร้องเอาไปได้จากทายาท

 4. ส่งมอบสินไหมให้ทายาทได้รวดเร็ว

  กระบวนการจ่ายเงินสินไหมมรณกรรมให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยปกติจะใช้เวลาเพียง 1-2 สัปดาห์ หลังจากที่บริษัทประกันได้รับเอกสารหลักฐานต่างๆ ครบถ้วนและไม่พบความผิดปกติใดๆ จากการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย 

   

สงวนลิขสิทธิ์ @ ชับบ์ 2022 เนื้อหาในเอกสารนี้มีขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และจะไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำใด ๆ โปรดตรวจสอบข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นฉบับสมบูรณ์ของนโยบายของเราเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความคุ้มครองอาจได้รับการรับประกันโดยบริษัทชับบ์ หรือบริษัทในเครือข่ายอย่างน้อยหนึ่งราย สิทธิความคุ้มครองและบริการบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ในบางประเทศและบางเขตพื้นที่ ชับบ์® และประทับตราพาณิชย์ของชับบ์ Insured.SM เป็นเครื่องหมายการค้าของชับบ์ที่ได้รับการคุ้มครอง

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

เลือกแบบประกันชีวิตจากชับบ์ ไลฟ์ ตามช่วงชีวิตของคุณ