ข้ามไปหน้าหลัก
ประกันชีวิต

จ่ายเบี้ยฯ ไม่ไหว จะยกเลิกประกันดีไหม?

05/2024
guy stressed in front of pc

จากเศรษฐกิจที่ยังคงซบเซา ทำให้ต้องประหยัดค่าใช้จ่าย มีบางท่านที่คิดอยากจะยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ถือไว้เพื่อลดรายจ่าย และบางกรณีสามารถนำเงินที่ได้คืนจากกรมธรรม์บางส่วนมาใช้จ่ายด้วย อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจไม่ดีทำให้สถานะทางการเงินไม่มั่นคง การมีประกันชีวิตไว้เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง มากกว่าตอนสถานะการเงินมั่นคงเสียอีก เพราะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น ต้องเข้ารับการรักษาด่วนในโรงพยาบาล อาจจะต้องไปหยิบยืมเงินคนอื่น หรือหากต้องจากไปโดยกระทันหัน เงินผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะถูกส่งมอบให้กับคนข้างหลังเพื่อดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างที่วางแผนไว้

เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และยังคงได้รับความคุ้มครองต่อไป ท่านสามารถเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
 

  1. ขอเปลี่ยนรอบการชำระเบี้ยจากรายปี เป็นราย 6 เดือน, 3 เดือน, หรือรายเดือนก็ได้
  2. ขอแปรสภาพกรมธรรม์เป็นแบบขยายระยะเวลา ซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่ต้องจ่ายเบี้ยฯ ต่อ ความคุ้มครองในส่วนประกันชีวิตที่ได้รับยังคงเหมือนเดิม แต่ระยะเวลาของสัญญาจะลดลงตามที่ระบุไว้ในเล่มกรมธรรม์
  3. ขอแปรสภาพกรมธรรม์เป็นแบบใช้เงินสำเร็จ วิธีนี้ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องจ่ายเบี้ยฯ ต่อเหมือนแบบที่ 2 แต่ความคุ้มครองในส่วนประกันชีวิตจะถูกลดทอนขึ้นอยู่กับมูลค่าที่มีอยู่ของกรมธรรม์ ส่วนระยะเวลาของสัญญายังคงเหมือนเดิม
  4. ขอกู้เงินตามมูลค่าเงินสดที่มีในกรมธรรม์มาใช้ก่อน แล้วทยอยจ่ายคืน ซึ่งดอกเบี้ยมักจะถูกว่าสินเชื่อรายบุคคล


ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อตัวแทนฯ หรือบริษัทประกันชีวิตเพื่อขอคำแนะนำและรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการผู้ถือกรมธรรม์กับ คลิกที่นี่

 

สงวนลิขสิทธิ์ @ ชับบ์ 2022 เนื้อหาในเอกสารนี้มีขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และจะไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำใด ๆ โปรดตรวจสอบข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นฉบับสมบูรณ์ของนโยบายของเราเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความคุ้มครองอาจได้รับการรับประกันโดยบริษัทชับบ์ หรือบริษัทในเครือข่ายอย่างน้อยหนึ่งราย สิทธิความคุ้มครองและบริการบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ในบางประเทศและบางเขตพื้นที่ ชับบ์® และประทับตราพาณิชย์ของชับบ์ Insured.SM เป็นเครื่องหมายการค้าของชับบ์ที่ได้รับการคุ้มครอง

ติดต่อเรา 

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ปกป้อง ดูแลคุณ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา เพื่อรับคําแนะนําเกี่ยวกับการปกป้อง คุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ