ข้ามไปหน้าหลัก
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ทีมเวิร์คดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

12/2020
hands together for teamwork

แม้ในยุคปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีมากมายช่วยเหลือเรื่องการทำงานให้ง่ายขึ้น แต่อย่างไรก็ยังต้องพึ่งพาความร่วมมือจากผู้อื่นหรืออาศัย “การทำงานเป็นทีม” อยู่เสมอ ไม่ว่าจะรูปแบบบริษัทที่มีหลากหลายฝ่าย แผนก หรือแม้แต่ห้างร้าน ธุรกิจครอบครัวขนาดกลางและขนาดย่อม ก็ต้องใช้ทักษะการทำงานเป็นทีมเช่นกัน เคล็ดลับการสร้างทีมเวิร์คที่ดี ได้แก่

 

 1. ทำความเข้าใจถึงเป้าหมายร่วมกัน

  เมื่อมาร่วมทีมทำงานกันแล้ว ควรต้องมีการร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ร่วมกัน หรือถ่ายทอดเป้าหมายของทีมให้ทุกคนเข้าใจกันโดยทั่ว เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถมองภาพความสำเร็จและสิ่งที่เป็นเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน

 2. จัดสรรหน้าที่ตามความถนัดของแต่ละคน

  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรจัดวางหน้าที่ในการทำงานให้ตรงกับประสบการณ์และความถนัดของแต่ละคน และหากทุกอย่างลงตัวแล้ว ค่อยให้มีการถ่ายทอดประสบการณ์หรือสอนงานกันเองภายในทีมบ้างเป็นระยะๆ เพื่อให้คนในทีมสามารถทำงานทดแทนกันได้ และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายและต่อยอดกันไปเรื่อยๆ

 3. ไว้วางใจกัน ออกความเห็นกันได้อย่างอิสระ

  คนในทีมต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศที่ยินดีให้แต่ละฝ่ายสามารถนำเสนอความคิดเห็นกันได้โดยไม่ผิดใจกัน โดยเฉพาะในบางครั้งที่อาจมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ก็สามารถให้ความคิดเห็นพร้อมเหตุผลสนับสนุนความคิดของตนเองได้ และร่วมกันตัดสินใจได้อย่างไม่มีอคติ

 4. รู้จักคุณค่าของตนเองต่อทีม

  ไม่ว่าจะทำหน้าที่ใดของทีม แต่ละคนคือฟันเฟืองที่ช่วยขับเคลื่อนผลงานทั้งสิ้น แม้จะเฟืองเล็กเฟืองใหญ่แต่ก็มีจุดมุ่งหมายให้งานดำเนินไปได้ด้วยดี ในแต่ละทีมอาจจะมีผู้นำที่เป็นผู้ตัดสินใจ แต่หากมีใครในทีมนำเสนออะไรก็ควรเปิดกว้างรับฟังเหตุผลด้วยเช่นกัน และควรเปิดโอกาสให้ทีมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้การทำงานเป็นทีมได้ดียิ่งขึ้น

   

ใช้เวลานอกเวลาทำงานร่วมกันบ้าง การจะทำงานเป็นทีม ไม่ใช่มีแต่เรื่องในที่ทำงานแต่อย่างเดียว ควรสร้างโอกาสให้คนในทีมได้ใช้เวลารื่นเริงสังสรรค์ด้วย นอกจากเพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานแล้ว ก็ยังสร้างสัมพันธ์ทำความรู้จักกันให้มากยิ่งขึ้น ได้รู้จักนิสัยใจคอกันมากขึ้น ทำให้บรรยากาศทำงานจะมีความเป็นกันเอง และเข้าอกเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น

 

สงวนลิขสิทธิ์ @ ชับบ์ 2022 เนื้อหาในเอกสารนี้มีขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และจะไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำใด ๆ โปรดตรวจสอบข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นฉบับสมบูรณ์ของนโยบายของเราเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความคุ้มครองอาจได้รับการรับประกันโดยบริษัทชับบ์ หรือบริษัทในเครือข่ายอย่างน้อยหนึ่งราย สิทธิความคุ้มครองและบริการบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ในบางประเทศและบางเขตพื้นที่ ชับบ์® และประทับตราพาณิชย์ของชับบ์ Insured.SM เป็นเครื่องหมายการค้าของชับบ์ที่ได้รับการคุ้มครอง

ติดต่อ
ติดต่อ

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ