ข้ามไปหน้าหลัก
สุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

การดูแลสุขภาพพนักงานในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

05/2021
disinfecting doorhandle

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคระบาด และยอมรับว่าไวรัสได้แพร่กระจายไปแล้วทั่วโลก ประเทศและประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้กำหนดข้อห้ามขึ้นมามากมาย โดยเพิ่มความเข้มงวดยิ่งขึ้นเมื่อยอดผู้เสียชีวิตสูงขึ้น ปัจจุบันนี้เรากำลังใช้ชีวิตแบบ “ฐานวิถีชีวิตใหม่” ซึ่งมีข้อจำกัดด้านการเดินทาง การชุมนุม และการควบคุมการเคลื่อนย้าย

โรคโควิด-19 เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและสังคมของชาติต่างๆ ทั่วโลกไปอย่างรวดเร็ว ทำให้วิถีการใช้ชีวิต เรียน และทำงานของผู้คนเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี้ ธุรกิจต่างๆ พยายามใช้วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการสนับสนุนให้พนักงานมีความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพที่ดี ต่อไปนี้คือแนวทางโดยคร่าวของชับบ์สำหรับนายจ้างเพื่อพิจารณานำไปใช้ในการดูแลสุขภาพพนักงานในช่วงโควิดระบาด

 

เข้าใจบทบาทของอุตสาหกรรมของคุณ

โรคระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมทุกประเภท วิธีที่บริษัทของคุณรับมือกับโรคระบาด และวิธีสนับสนุนพนักงานของคุณ จะขึ้นอยู่กับผลกระทบในท้องถิ่นจากวิกฤตดังกล่าว ธรรมชาติของธุรกิจของคุณ และที่สำคัญคือบทบาทของอุตสาหกรรมของคุณในการต่อสู้กับไวรัสและให้บริการที่จำเป็น

หากอุตสาหกรรมของคุณเป็นผู้ให้บริการสินค้าที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการที่พนักงานจำเป็นต้องทำงานในพื้นที่ส่วนรวมและมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นอยู่ตลอด บริษัทของคุณอาจต้องรับผิดชอบในการดูแลพนักงานเป็นกรณีพิเศษโดยที่ยังสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้

บริการสินค้าที่สำคัญประกอบด้วยแต่ไม่จำกัดเพียงการดูแลสุขภาพ อาหารและเกษตรกรรม พลังงาน คมนาคมและโลจิสติกส์ น้ำและน้ำเสีย บริการทางการเงิน โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรมการผลิตที่สาคัญ บริการจากภาครัฐ และอื่นๆ

คุณควรพิจารณาตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานของคุณ เฝ้าสังเกตและประเมินการรับมือเทียบกับวิธีขององค์กรอื่นๆ คุณอาจเลือกปรึกษาองค์กรการค้าในอุตสาหกรรมของคุณและปฏิบัติตามแนวทางขององค์กรก็ได้เช่นกัน

 

สนับสนุนความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

หากพนักงานของคุณไม่สามารถทำงานที่บ้านได้และเป็นผู้ให้บริการสินค้าที่สำคัญ คุณต้องดำเนินการที่จำเป็นเพื่อดูแลสุขภาพของพนักงาน ได้แก่:
 

  • จัดหาหน้ากากให้แก่พนักงาน
  • ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นที่ทำงานและอุปกรณ์เป็นประจำ
  • รักษาระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร (6 ฟุต) ในบริเวณที่ทำงาน
  • วัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานก่อนเข้าสู่สถานที่ทำงาน


โปรดระลึกไว้เสมอว่าการดำเนินธุรกิจของคุณอาจมีข้อจำกัดตามกฎของรัฐบาลในท้องถิ่นหรือรัฐบาลกลาง ตัวอย่างเช่น ข้อจำกัดการเคลื่อนย้ายอาจจำกัดความสามารถในการรับวัตถุดิบหรือส่งสินค้าของคุณ ดังนั้น โปรดขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

การดำเนินการเพื่อดูแลสุขภาพพนักงานของคุณอย่างจริงจังถือเป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อทีมงานของคุณ การสนับสนุนการดำเนินงานที่ปลอดภัยและรับผิดชอบจะช่วยให้ธุรกิจของคุณมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาพนักงาน เจ้าหน้าที่สรรหา และสาธารณชน

 

ส่งเสริมแนวปฏิบัติการทำงานที่บ้านเพื่อสุขภาพที่ดี

เพื่อรับมือกับโรคระบาดในครั้งนี้ พนักงานนับล้านทั่วโลกจึงทำงานจากที่บ้านแทน ธุรกิจของคุณสามารถให้การสนับสนุนสุขภาพและสวัสดิภาพของพนักงานทางไกลได้หลากหลายวิธี ดังนี้:
 

  • จัดหาซอฟต์แวร์ บริการ เครื่องมือ และอุปกรณ์์ที่จำเป็นต่อการทำงานไว้ให้แก่พนักงาน
  • จัดอบรมและให้การสนับสนุนเทคโนโลยีเฉพาะด้านและวิธีการเพื่อให้พนักงานมีสุขภาพดีในระหว่างที่ทำงานที่บ้าน
  • สื่อสารกับพนักงานอย่างตรงไปตรงมาเพื่อส่งเสริมทั้งการติดต่องานและการเข้าสังคม
  • กระตุ้นให้พนักงานได้พักและออกกำลังกาย
  • จัดหาทรัพยากรและให้การสนับสนุน เช่น สายด่วนสุขภาพจิต ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาความเครียดและความโดดเดี่ยวให้แก่พนักงานทางไกลได้
  • สร้างโอกาสในการเล่นสนุก เรียนรู้ และมีปฏิสัมพันธ์เชิงสังคมทางออนไลน์ เช่น จัดช่วงชั่วโมงแสนสุขหรือสัมมนาออนไลน์ “Lunch and Learn (ประชุมช่วงพักกลางวัน)"

อ่านข้อมูลและแนวคิดเพิ่มเติมได้ที่ “การส่งเสริมสุขภาพจิตและกายของแรงงานทางไกล

 

สงวนลิขสิทธิ์ @ ชับบ์ 2022 เนื้อหาในเอกสารนี้มีขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และจะไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำใด ๆ โปรดตรวจสอบข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นฉบับสมบูรณ์ของนโยบายของเราเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความคุ้มครองอาจได้รับการรับประกันโดยบริษัทชับบ์ หรือบริษัทในเครือข่ายอย่างน้อยหนึ่งราย สิทธิความคุ้มครองและบริการบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ในบางประเทศและบางเขตพื้นที่ ชับบ์® และประทับตราพาณิชย์ของชับบ์ Insured.SM เป็นเครื่องหมายการค้าของชับบ์ที่ได้รับการคุ้มครอง

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ