ข้ามไปหน้าหลัก
ความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์

ความเสี่ยง 5 ประเภทที่ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพในเอเชียต้องเผชิญ

12/2020
health professional with patient

ในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพในปัจจุบันที่แสนจะซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ทั้งหลายต้องพบกับความเสี่ยงมากมายมหาศาลในการทำงานแต่ละวัน โดยระหว่างที่กำลังมุ่งมั่นกับการให้บริการผู้ป่วยอย่างเต็มที่ พวกเขาอาจไม่ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่ตนต้องเผชิญเลยแม้แต่น้อย กลุ่มบริษัทเอเชีย แคร์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำด้านการดูแลสุขภาพกล่าวว่า ความเสี่ยง 5 ประเภทดังต่อไปนี้ถือเป็นประเด็นหลักในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์

 

ความเสี่ยงด้านมนุษย์

 • การวินิจฉัยโรคผิดพลาดหรือการวินิจฉัยโรคล่าช้า
 • ความผิดพลาดในการสั่งจ่ายยา (ความผิดพลาดด้านปริมาณยา อาการไม่พึงประสงค์ วิธีการให้ยาที่ไม่ถูกต้อง)
 • การจดบันทีกประวัติไม่ถูกต้อง/การตรวจไม่พบภูมิแพ้หรืออาการแพ้ยาหรืออาหาร
 • ความล้มเหลวในการดำเนินการกับผลลัพธ์ในระยะเวลาที่เหมาะสม
 • การติดตามอาการหรือการบริหารจัดการระยะยาวที่ไม่เหมาะสม
 • การสื่อสารรายละเอียดของอาการ/กระบวนการอย่างไม่เหมาะสมซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์
 • ความผิดพลาดในการเลือกหรือกำหนดกระบวนการ
 • การเตรียมตัวก่อน/หลังการผ่าตัดที่ไม่เหมาะสมซึ่งนำไปสู่เหตุการณ์ซึ่งนำไปสู่เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ (เช่น การผ่าตัดผิดข้าง)
 • การขาดการป้องกันโรค

 

ความเสี่ยงด้านขั้นตอน

 • ระเบียบว่าด้วยระยะเวลาในการรอที่ไม่เหมาะสมซึ่งนำไปสู่ความล่าช้าในขั้นตอนต่างๆ และส่งผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์
 • การกำหนดความสำคัญของขั้นตอนต่างๆ อย่างไม่เหมาะสมซึ่งนำไปสู่การรักษาที่ผิดพลาดไม่ทันการ
 • การขาดแคลนแนวปฏิบัติด้านขั้นตอนทางคลินิก
 • การขาดแคลนระเบียบว่าด้วยการจำหน่าย/รับผู้ป่วยใน

 

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

 • การละเมิดความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูล
 • อุปกรณ์ทางการเแพทย์ทำงานผิดปกติ เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย
 • การที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบันทึกการแพทย์แบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ประวัติผู้ป่วยสูญหายไปมีการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
 • ความผิดพลาดในการป้อนข้อมูล
 • ความผิดพลาดทางด้านบาร์โค้ด ทำให้เกิดการติดตามข้อมูลหรือการใช้งานอุปกรณ์/ยาอย่างไม่ถูกต้อง
 • กล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่ในตำแหน่ง ที่ควรเป็นพื้นที่ส่วนตัวสำหรับผู้ป่วย

 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม

 • การไม่ปฏิบัติตามระบบควบคุมการแพทย์ในทางวินัย
 • การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยของเสียในทางการแพทย์
 • การไม่บันทึกความยินยอมของผู้ป่วยลงในเอกสาร
 • การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานระเบียบวินัยด้านคุณภาพ
 • การละเมิดสุขอนามัยและความปลอดภัย
 • การไม่บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาอุปกรณ์

 

ความเสี่ยงด้านองค์กร

 • การขาดแคลนระเบียบด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย เช่น นโยบายการควบคุมการติดเชื้อทั่วไปและการฆ่าเชื้อในห้องผ่าตัด
 • การขาดแคลนนโยบายคุ้มครอง
 • การขาดการตรวจสอบทรัพยากรบุคคล/เอกสารรับรอง
 • การขาดแนวปฏิบัติในการฉีดยาและการถ่ายเลือดอย่างปลอดภัย
 • การขาดแนวปฏิบัติในการให้ความเคารพแก่ทางเลือกด้านวัฒนธรรมและศาสนาของผู้ป่วยต่อการรักษาทางการแพทย์ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์จากชับบ์และวิธีปกป้องตนเองและองค์กรด้านการแพทย์ของคุณให้ดียิ่งกว่าเดิม

แหล่งข้อมูล: กลุ่มบริษัทเอเชีย แคร์

 

สงวนลิขสิทธิ์ @ ชับบ์ 2022 เนื้อหาในเอกสารนี้มีขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และจะไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำใด ๆ โปรดตรวจสอบข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นฉบับสมบูรณ์ของนโยบายของเราเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความคุ้มครองอาจได้รับการรับประกันโดยบริษัทชับบ์ หรือบริษัทในเครือข่ายอย่างน้อยหนึ่งราย สิทธิความคุ้มครองและบริการบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ในบางประเทศและบางเขตพื้นที่ ชับบ์® และประทับตราพาณิชย์ของชับบ์ Insured.SM เป็นเครื่องหมายการค้าของชับบ์ที่ได้รับการคุ้มครอง

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ