ข้ามไปหน้าหลัก
คุณต้องการรายได้ที่มากขึ้นภายในปีหน้านี้ใช่หรือไม่
คุณมีภาระผ่อนบ้านใช่หรือไม่
คุณมีภาระผ่อนรถใช่หรือไม่
คุณมีคนที่ต้องดูแล เช่น ลูก พ่อแม่ ใช่หรือไม่
คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ใช่หรือไม่
คุณสามารถใช้โปรแกรมประชุมออนไลน์* เช่น Zoom, Webex ได้ใช่หรือไม่
คุณสะดวกที่จะเข้ารับการอบรมทางช่องทางใด
คุณต้องการรายได้ที่มากขึ้นภายในปีหน้านี้ใช่หรือไม่
คุณต้องการรายได้ที่มากขึ้นภายในปีหน้านี้ใช่หรือไม่