สัญญาเพิ่มเติมแบบชั่วระยะเวลา สัญญาเพิ่มเติมประกันชีวิต

ข้ามไปหน้าหลัก

เพิ่มความคุ้มครองชีวิต ให้ยิ่งอุ่นใจมากขึ้น

ตอบโจทย์ความต้องการเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยให้มากขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งกับสัญญาเพิ่มเติมแบบชั่วระยะเวลา ให้คุณเลือกระยะเวลาคุ้มครองที่ต้องการเพื่อคุ้มครองภาระหนี้สินหรือความต่อเนื่องทางธุรกิจหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน และยังสามารถมอบเป็นมรดกให้กับคนข้างหลัง มั่นใจได้ว่าพวกเขายังดำเนินชีวิตต่อไปได้ตามที่คุณตั้งใจไว้

ลักษณะเด่นของแบบประกันภัย

 • เพิ่มความคุ้มครองชีวิต โดยไม่ต้องซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่
 • ให้ความคุ้มครองชีวิตที่สูง เมื่อเทียบกับอัตราเบี้ย
 • เลือกระยะเวลาคุ้มครองและชำระเบี้ยประกันภัยได้ 3 ระยะเวลา
  • ความคุ้มครองชีวิต 10 ปี ชำระเบี้ยฯ 10 ปี
  • ความคุ้มครองชีวิต 15 ปี ชำระเบี้ยฯ 15 ปี
  • ความคุ้มครองชีวิต 18 ปี ชำระเบี้ยฯ 18 ปี
 • สามารถเลือกเปลี่ยนเป็นประกันชีวิตแบบตลอดชีพ หรือแบบสะสมทรัพย์ได้ตามเงื่อนไขของแบบประกัน

ผลประโยชน์ความคุ้มครองชีวิต

บริษัทฯ จะจ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาคุ้มครอง

ข้อกำหนดการรับประกันภัยเบื้องต้น

 • อายุรับประกัน 20 ปี ถึง 60 ปี
 • ซื้อแนบกับสัญญาหลักประเภทตลอดชีพ หรือสะสมทรัพย์
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ สำหรับเพศชาย 100,000 บาท และเพศหญิง 200,000 บาท
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมแบบชั่วระยะเวลา ต้องมีระยะเวลาเท่ากับหรือน้อยกว่าระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลัก

ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในแบบประกันภัยก่อนการตัดสินใจ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ ทั้งนี้ การรับประกันภัยจะเป็นไปตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ