แบบประกันชีวิต สุพรีม ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ หลักประกันชีวิตที่มั่นคง

ข้ามไปหน้าหลัก

คุณภาพชีวิตที่คุณเลือกได้

เลือกใช้ชีวิตอุ่นใจ ไร้กังวล กับหลักประกันชีวิตที่มั่นคงและทวีค่าสำหรับคุณและครอบครัว ด้วยแบบประกันภัยคุ้มครองตลอดชีพ สุพรีม ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ 90/20 ให้คุณมั่นใจได้ว่าคนที่คุณรักจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างที่คุณต้องการ แม้ในวันที่คุณไม่สามารถดูแลเขาอย่างใกล้ชิดได้แล้ว

ลักษณะเด่นของแบบประกันชีวิต

 • ความคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุ 90 ปี
 • ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 20 ปี
 • เพิ่มความคุ้มครองชีวิต 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ทุกๆ 5 ปีกรมธรรม์ จนกระทั่งอายุครบ 90 ปี
 • รับเงินครบกำหนดสัญญา เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าความคุ้มครองชีวิตที่เพิ่มขึ้นสูงสุด ณ เวลานั้น
 • เลือกซื้อความคุ้มครองอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามความต้องการ เช่น ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันโรคร้ายแรง เป็น ต้น
 • ใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร (อ่านรายละเอียด)
 • มีส่วนลดค่าเบี้ยประกันชีวิต สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 700,000 บาทขึ้นไป

ผลประโยชน์ความคุ้มครองชีวิต

 • หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนครบกำหนดสัญญา หรือมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยตามความคุ้มครองชีวิต ณ เวลานั้นๆ ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวจะมีการปรับขึ้น 5% ทุกๆ 5 ปีกรมธรรม์

ตัวอย่างข้อเสนอ

สำหรับเพศหญิง อายุ 27 ปี
 
 • ความคุ้มครองชีวิต 1,000,000 บาท
 • ความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นครั้งละ 50,000 บาท ทุกๆ 5 ปีกรมธรรม์ รวม 12 ครั้ง
 • ความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 1,600,000 บาท (1) ที่อายุ 87 - 90 ปี
 • เบี้ยประกันภัยที่จ่ายโดยรวม 478,000 บาท (2)
  • เบี้ยประกันภัยต่อปี 23,900 บาท (หักส่วนลดแล้ว 1,000 บาท)
  • จ่ายเบี้ยฯ 20 ปี จนถึงอายุ 46 ปี
 • เงินครบกำหนดสัญญา เมื่ออายุครบ 90 ปี 1,600,000 บาท (3)
 • ส่วนต่างระหว่างเบี้ยฯ ที่จ่ายโดยรวมและผลประโยชน์ (3)-(2) 1,122,000 บาท

หมายเหตุ: ความคุ้มครองชีวิต

หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนอายุ 90 ปี หรือมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้น ณ ช่วงเวลานั้น โดยเริ่มต้นที่ 1,000,000 บาท ถึงสูงสุด 1,600,000 บาท

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) ส่วนลด (บาท)
700,000 700
1,200,000 2,400
1,500,000 4,500

 

 ข้อกำหนดการรับประกันภัยเบื้องต้น

 • อายุรับประกันภัย 31 วัน ถึง 70 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท

ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในแบบประกันภัยก่อนการตัดสินใจ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ ทั้งนี้ การรับประกันภัยจะเป็นไปตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ